Tenniksen Strategia 2024: Viestintä ja markkinointi

1.3.2021  |  11:44  |  Seurat

Tenniksen strategiassa 2021-2024 korostuu yhteistyö läpi tennisyhteisön, siksi se on nimetty tenniksen strategiaksi – yhdessä enemmän, yhdessä menestyen.

Tässä artikkelissa esitellään yhtä onnistumisen edellytystä: viestintää ja markkinointia. Muut onnistumisen edellytykset ovat digitalisaatio, osaamisen kehittäminen, resurssit ja olosuhteet. Voit lukea ydintoiminnoista ja vastuullisuusohjelmasta lisää oheisista linkeistä: kilpailutoiminta | valmennustoiminta | seuratoiminta | tapahtumat | vastuullisuusohjelma.

TENNIKSEN STRATEGIA 2024 (KOKO VERSIO, PDF)
TENNIKSEN STRATEGIA 2024 (YHTEENVETO, PDF)
TOIMINTASUUNNITELMA 2021 (PDF)

Monikanavaista, aktiivista, avointa, systemaattista ja kohderyhmälähtöistä viestintää ja markkinointia

Tennisliiton viestintää ja markkinointia tarkastaltaessa on hyvä aloittaa tehdyistä muutoksista vuodesta 2018 alkaen. Viestinnän kokonaisuus uudistettiin ja luotiin uudet toimintamallit niin sisäiseen kuin ulkoiseen viestintään. Avoimuus, aktiivisuus ja systemaattisuus nostettiin uudelle tasolle.

Tennisliiton viestintä ja markkinointi palvelevat erityisesti liiton jäsenseuroja ja heidän jäseniään. Viestinnän ja markkinoinnin tavoitteena on kasvattaa tenniksen näkyvyyttä ja kiinnostavuutta niin olemassa olevien seuraajien keskuudessa kuin potentiaalisten uusien seuraajien näkökulmasta. Tällä hetkellä ulkoiset viestintäkanavat muodostuvat juuri uudistetuista kotisivuista ja monikanavaisesta sosiaalisen median kentästä Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ja LinkedIn. Uutena kokonaisuutena lanseerattiin viime vuoden lopulla tennissovellus OmaTennis – se kokoaa yhteen kaiken ajankohtaisen sisällön, tarjoaa väylät tenniksen järjestelmiin ja yli 50 vuorovarausjärjestelmään sekä sovelluksessa on myös kuukausittaisia spesiaalisisältöjä.

– Jokaisella kanavalla on oma funktionsa. Olemme kuluneiden vuosien aikana keskittyneet erityisesti rakentamaan toimivat toimintamallit –  toimintamallien ja systemaattisen toiminnan kautta olemme onnistuneet kasvattamaan niin seuraajamääriämme kuin tavoittavuuksia. Suunnitelmallisuus, tekeminen ja seuranta ovat jatkuvasti läsnä tekemisessämme. Olemme oppineet ymmärtämään paremmin ja paremmin kohderyhmämme viimeisten vuosien aikana. Kohderyhmälähtöisyyteen kiinnitämme myös koko ajan enemmän ja enemmän huomiota. Tähtäämme monikanavaiseen, aktiiviseen ja kohderyhmälähtöiseen viestintään ja markkinointiin, kommentoi viestintä- ja markkinointipäällikkö Jarno Tiusanen.

Viestintä ja markkinointi nähdään siis uudessa strategiassa onnistumisen edellytyksenä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että viestintä ja markkinointi läpi leikkaavat koko Tennisliiton toiminnan. Eri ydintoimintojen osalta viestintä ja markkinointi näyttäytyvät eri tavoin: esimerkiksi huippu-urheilu on vahvasti esillä ulkoisessa viestinnässä, kun taas kansallisen kilpailutoiminnan järjestelmien osalta sisäinen viestintä on tärkeässä asemassa.

– Viestinnän toimintamallit pohjautuvat strategiaamme, tehtyihin vuosikyselyihin jäsenseuroille ja viestintäkanavista saatuihin tilastoihin. Eli suunnitelmallisuuden, tekemisen ja seuraamisen kautta olemme jalostaneet toimintaamme. Tämä työ on jatkuvasti käynnissä, viestintä ja markkinointi on jatkuvaa oppimista. Kiitos myös kaikille palautetta antaneille, annettu palaute on todella arvokasta ja tärkeää, avasi Tiusanen.

– Olemme asettaneet seuraavan lauseen ohjaamaan toimintaamme: tenniksen tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisäämisen kautta tenniksen kuluttamisen lisäämiseen. Kuluttaminen on moniuloitteinen termi, joka käsittää muun muassa tenniksen pelaamisen harrastus- ja kilpailumielessä, jäsenseurojen jäsenmäärän kasvamisen, seuraamisen mediasta ja sosiaalisesta mediasta sekä tennistuotteiden ostamisen.

Tenniksen tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisäämisen kautta tenniksen kuluttamisen lisäämiseen.

Sponsor Insight Tennisliiton mediaseurannan kumppani

Tennisliitto ja Sponsor Insight aloittivat vuoden 2021 alusta mediaseurannan kumppanuuden. Sponsor Insight tarjoaa arvokasta tietoa Tennisliiton viestinnän ja markkinoinnin tueksi liiton omista viestintäkanavista ja ansaitun median osalta (TV, printti ja digi). Aiemmin mediaseurannassa hyödynnettyä Meltwateria käytetään jatkossa tiedotejakelupalvelun tarjoajana.

– Olemme jo aiemmin hyödyntäneet Sponsor Insightin tutkimuksia toiminnassamme, esimerkiksi yhteistyökumppanuuksien ja kohderyhmätietoisuuden osalta. Nyt solmittu yhteistyö on siis luontaista jatkumoa, olemme erittäin tyytyväisiä aloitukseen ja luottavaisia tulevan suhteen. Kuten kerroin, niin kohderyhmälähtöisyys ja sen parempi haltuunotto on keskiössä viestintämme osalta – tähän Sponsor Insight tuo vahvaa osaamista. Lisäksi keskitymme entistä vahvemmin tenniksen kaupallisiin mahdollisuuksiin, myös tähän kiinnitämme yhteistyössämme erityistä huomiota, kertoi Tiusanen.

Vuonna 2020 jatkui Tennisliiton viestinnän positiivinen suuntaus, kun seuraajamäärät ja tavoittavuudet olivat kasvulinjalla. Sosiaalisen median kokonaisseuraajamäärä ylitti 10 000 rajan ja kotisivuilla erillisiä käyttäjiä oli viime vuonna lähes 200 000. Kotisivuilla julkaistiin keskiarvona 46 artikkelia kuukausittain ja sosiaalisessa mediassa tehtyjä julkaisuja oli keskiarvona noin 350 kuukausittain, mikä on yli 10 julkaisua per päivä. Ansaitun median osalta vuoden 2020 aikana tenniksen TV-esiintymiset tavoittivat kumulatiivisesti 115 miljoonaa katsojakontaktia Suomen ilmaiskanavilla.

– Tenniksellä menee tällä hetkellä hyvin: seuratoiminta on aktiivista, harrastajia tulee lisää ja huippu-urheilu kiinnostaa. Töitä teemme sen eteen, että suuntaus jatkuu positiivisena myös tulevaisuudessakin, päätti Tiusanen.

Jaa:

Seuraava uutinen: Tenniksen strategia: toimitusjohtajan… →