Tenniksen strategia 2024: Kilpailutoiminta

14.12.2020  |  13:58  |  Seurat

Tenniksen strategiassa 2021-2024 korostuu yhteistyö läpi tennisyhteisön, siksi se on nimetty tenniksen strategiaksi. Strategiaa on työstetty läpi vuoden jäsenseurojen kanssa ja nyt pääsemme yhdessä rakentamaan tennisyhteisön tulevaisuutta entistä paremmaksi – yhdessä enemmän, yhdessä menestyen.

Strategisiksi valinnoiksi muodostuivat menestyvä huipputennis, kehittyvä kilpatennis ja kasvava harrastetennis. Ydintoimintoja ovat kilpailutoiminta, valmennustoiminta, seuratoiminta ja tapahtumat. Strategian toteutumisen onnistumisen edellytyksinä nähdään viestintä ja markkinointi, digitalisaatio, osaamisen kehittäminen, resurssit ja olosuhteet. Koko toimintaa ohjaa uudistunut vastuullisuusohjelma: hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping.

Aloitamme esittelemään strategian ydintoimintoja joulukuun aikana. Ensimmäisenä on vuorossa kilpailutoiminnan esittely.

TENNIKSEN STRATEGIA 2024 (KOKO VERSIO, PDF)
TENNIKSEN STRATEGIA 2024 (YHTEENVETO, PDF)

Kilpailutoiminta: toimivan ja houkuttelevan kilpailujärjestelmän kautta pelaamisen lisäämiseen kaikilla tasoilla

Kilpailutoiminta pitää sisällään niin kansallisen kuin kansainvälisen kilpailemisen Suomessa. Strategian työstövaiheessa tuli hyvin esille, että kilpailutoiminta on tenniksen parissa vahvaa ja sen kehittämistä on tärkeää jatkaa. Kilpailutoiminta jakautuu kolmeen tasoon: harrastetennis, kilpatennis ja huipputennis.

Ydinasioiksi tulevalle strategiakaudelle muodostuivat pelaajamäärien kasvattaminen kaikilla tasoilla, kilpailujärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen entistä houkuttelevammaksi sekä uusien peliformaattien kehittäminen sekä jo hyviksi koettujen formaattien laajempi jalkauttaminen pelimäärien lisäämiseksi. Uusilla peliformaateilla tarkoitetaan pelimuotoja, joihin on helpompi lähteä mukaan (päiväkisat, joukkuepelaaminen, useamman ottelun takuu kilpailussa, arkikisat, lyhennetyt ottelut jne).

– Nyt päättyvällä strategiakaudella on tehty seurojen kanssa hyvää yhteistyötä alle 10-vuotiaiden pelaajien määrän kasvattamisessa. Tulevalla strategiakaudella pääsemme yhdessä panostamaan tämän lisäksi harrastepelaajien kilpailutarjontaan, toimivien kilpailuformaattien käyttöönottoon ja sitä kautta palvelemaan kasvavaa aikuisharrastajien määrää sekä houkuttelemaan vielä lisää pelaajia mukaan eritasoisiin kilpailutapahtumiin, kertoi kilpailupäällikkö Raisa Törnroos-Heinonen.

Kilpailutoiminnassa seurojen rooli on todella vahva, sillä seurat toimivat kilpailuiden järjestäjinä. Kilpailujärjestelmä tarjoaa useita mahdollisuuksia kilpailuiden järjestämiseksi, aina nuorimpien minitenniksestä yli 80-vuotiaisiin senioreihin. Lisäksi viime vuosina on nähty voimakasta kasvua erityisesti aikuistenniksen puolella ja positiivinen virtaus on myös junioripuolella. Useat seurat tarjoavat sisäisiä pelitapahtumia ja työ näiden kasvattamiseksi nähtiin myös tärkeänä strategian kannalta.

– Ensimmäiset pelikokemukset saadaan usein omassa tennisseurassa, seuran sisäisissä pelitapahtumissa niin lapsissa kuin aikuisissakin. Onnistuneiden kokemusten ja valmentajien vinkkien myötä pelaajat ohjautuvat myös virallisten kilpailujen pariin, saavat uutta sisältöä ja motivaatiota sekä samalla linkittyvät entistä vahvemmin lajin pariin. Seurojen rooli on siis ensiarvoisen tärkeä. Seurojen ja liiton saumatonta yhteistyötä tarvitaan myös tulevalla strategiakaudella esimerkiksi seurakilpailujen määrän kasvattamisessa Tennisässässä, jatkoi Törnroos-Heinonen.

Vahvan harraste- ja kilpatennispohjan avulla mahdollistetaan myös huipputennis. Huipputennis käsittää kansallisessa toiminnassa TEHO Sport Finnish Tourin ja TEHO Sport Tennisliigan sekä kesäkauden TEHO Sport Tennisliiga Cupin. Näiden osalta on muodostunut jo vahvat sarjaidentiteetit ja ne ovat suosittuja – tulevan strategiakauden aikana kilpailuita ylläpidetään ja terävöitetään palvelemaan entistä paremmin niin pelaajia, seuroja kuin seuraajiakin.

Kilpailutoiminnan tavoitteita tulevalle neljälle vuodelle ovat:

 • Harrastetennis
  • Seurojen harrastekilpailutapahtumia on yli 150 ja hallisarjoja yli 20 vuosittain Tennisässässä.
  • Harrastepelaajien (Tennisässään rekisteröitynyt ja harrasteotteluun osallistunut pelaaja) määrä on yli 2000
  • Alle 12-vuotiaiden pelaajien määrän kasvu: ikäluokan kilpapelaajien määrä kasvaa 40 %
 • Kilpatennis
  • Suomessa on toimiva ja houkutteleva kilpailu- ja rankingjärjestelmä
  • Yli 8000 kilpa- ja harrastetason pelaajaa. Tällä hetkellä lukema on hieman yli 5000
  • Pelaajien määrät ja tasot arvokilpailuissa
  • Kasvatetaan moderneja kilpailumuotoja – uusia kilpailumuotoja on vähintään 40 % kaikista kilpailuista
 • Huipputennis
  • Ylläpidetään ja kehitetään kansallisia huippukilpailuja ja -sarjoja: TEHO Sport Finnish Tour, TEHO Sport Tennisliiga ja TEHO Sport Tennisliiga Cup (ilmoittautuneiden määrä ja taso, tapahtumien kiinnostavuus: yleisö- ja katsojamäärät)
  • Kansainvälisten kilpailuiden määrä kasvaa junioreille ja ammattilaisille
  • Pelaajien lukumäärä ATP- ja WTA-rankingeissa

– Tennis on siitä upea laji, että sen kilpailutoiminnasta pääsee nauttimaan kaikenikäiset ja tasoiset harrastajat. Mielekäs haaste onkin päästä entisestään terävöittämään kilpailujärjestelmää ja markkinoimaan pelaajille kaikkia niitä kilpailumahdollisuuksia mitä meillä yhdessä seurojen kanssa pelaajille tarjotaan tai kehitetään. Tavoitteena on pystyä tarjoamaan pelaajille houkuttelevia kilpailumuotoja ja mielekkäitä sekä kehittäviä otteluita. Uusi strategia tukee sekä harrastepelaajien määrän kasvattamista että huippupolulla olevien pelaajien kilpailemista, miettii Törnroos-Heinonen.

Toimenpiteet vuonna 2021

Ensimmäisenä toimintavuotena kilpailutoiminnassa keskitytään eri osa-alueittain seuraaviin kokonaisuuksiin:

 • Harrastetennis
  • Seurojen pelitapahtumia on yli 50 kpl ja hallisarjoja yli 10 kpl Tennisässässä
  • Kilpailemista markkinoidaan ja osallistumisen kynnystä helpotetaan vuoden aikana
 • Kilpatennis
  • Ylläpidetään kansallisesti tärkeitä kilpailusarjoja
  • Kasvatetaan moderneja kilpailumuotoja – uusia kilpailumuotoja on vähintään 30 % kaikista kilpailuista
  • Valmistellaan ranking-uudistusta – käyttöönotto vuoden 2022 alusta
 • Huipputennis
  • Järjestää Suomen parhaat pelaajat kokoavat TEHO Sport Finnish Tour, TEHO Sport Tennisliiga ja TEHO Sport Tennisliiga Cup. Näiden osalta seurataan ilmoittautuneiden määriä ja tasoja sekä tapahtumien katsojamääriä
  • Nuorten kansainvälisten kilpailuiden määrä kasvaa 10 %
  • Ylläpitää ja kehittää ATP Challenger -turnauksia ja alimman tason ITF-ammattilaisturnauksia
  • Ylläpitää senioreiden kansainvälisiä kilpailuita

–  Vuoden 2021 tavoitteena on yhdessä seurojen kanssa kasvattaa seurakilpailuiden määrää Tennisässässä. Tämä vaatii yhteistyötä, hyvien käytäntöjen jakamista  ja osaamisen kehittämistä. Tenniksen parissa on paljon potentiaalisia harrastajia, jotka on mahdollista houkutella kilpailutoiminnan pariin markkinoimalla kiinnostavia peliformaatteja ja helpottamalla entisestään siihen liittymisen kynnystä. Keskeinen vuoden 2021 kehityshanke on myös rankinguudistuksen valmistelu. Tavoitteena on uudistaa rankinglaskentaa siten, että se tukisi ja motivoisi entistä enemmän pelaajia kilpailemaan, unohtamatta tietenkään rankingin oikeellisuutta ja ymmärrettävyyttä. Kaiken perustana toimii kattavan kilpailujärjestelmän ylläpitäminen, päätti Törnroos-Heinonen.

LUE AIHEESTA TARKEMMIN: TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Jaa:

Seuraava uutinen: Laine jatkaa naisten… →