Tenniksen Strategia 2024: Seuratoiminta

16.12.2020  |  13:37  |  Seurat

Tenniksen strategiassa 2021-2024 korostuu yhteistyö läpi tennisyhteisön, siksi se on nimetty tenniksen strategiaksi. Strategiaa on työstetty läpi vuoden jäsenseurojen kanssa ja nyt pääsemme yhdessä rakentamaan tennisyhteisön tulevaisuutta entistä paremmaksi – yhdessä enemmän, yhdessä menestyen.

Strategisiksi valinnoiksi muodostuivat menestyvä huipputennis, kehittyvä kilpatennis ja kasvava harrastetennis. Ydintoimintoja ovat kilpailutoiminta, valmennustoiminta, seuratoiminta ja tapahtumat. Strategian toteutumisen onnistumisen edellytyksinä nähdään viestintä ja markkinointi, digitalisaatio, osaamisen kehittäminen, resurssit ja olosuhteet. Koko toimintaa ohjaa uudistunut vastuullisuusohjelma: hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping.

Aloitamme esittelemään strategian ydintoimintoja joulukuun aikana. Nyt on vuorossa seuratoiminta – voit myös lukea jo julkaistut ydintoiminnot: kilpailutoiminta | valmennustoiminta.

TENNIKSEN STRATEGIA 2024 (KOKO VERSIO, PDF)
TENNIKSEN STRATEGIA 2024 (YHTEENVETO, PDF)

Laatuseuraohjelma käynnistyy 2021 – ”Seurojen on välillä hyvä pysähtyä ja tarkastella omaa suuntaa ja toimintaa”

Tennisliitolla on tällä hetkellä 159 jäsenseuraa. Seurojen koko vaihtelee muutamasta jäsenestä pariin tuhanteen jäseneen. Seuroja on ympäri Suomea ja niissä on jäseniä lähes 24 000. Tenniksestä kiinnostuneita on Suomessa noin 775 000 ja harrastajia on 130 000 (lähde: Sponsor Insight).

Seuratoiminnan kokonaisuudesta vastaa Tennisliiton koulutuspäällikkö Harri Suutarinen. Lisäksi koko toimiston henkilökunta (asiakaspalveluvastaava Markus Wennäkoski, kilpailupäällikkö Raisa Törnroos-Heinonen, tapahtuma- ja huipputennispäällikkö Roope Kailaheimo, viestintä- ja markkinointipäällikkö Jarno Tiusanen ja toimitusjohtaja Teemu Purho) tulee omalta vastuualueeltaan olemaan seurojen tukena ympäri vuoden.

Seurojen toiminta on välttämätön edellytys koko Tennisliiton strategian toteutumisen kannalta. Seurat vastaavat harrastajamäärien kasvusta, järjestävät kilpailuita ja osallistuvat sarjatennikseen sekä valmentavat pelaajia ja näin luovat pohjan myös huipputennikselle. Strategian toteutumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että seurat sitoutuvat strategiaan, seurojen ja Tennisliiton roolit ovat selkeät ja vuoropuhelu aktiivista sekä se, että Tennisliiton tukitoimet auttavat seuroja kehittämään toimintaansa.

Strategian toteutumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että seurat sitoutuvat strategiaan, seurojen ja Tennisliiton roolit ovat selkeät ja vuoropuhelu aktiivista sekä se, että Tennisliiton tukitoimet auttavat seuroja kehittämään toimintaansa.

Seuratoiminnan keskiössä tulevana strategiakautena 2021-2024 ovat laatuseuraohjelman luominen ja käynnistäminen sekä yhteiset seurapalvelut.

Tenniksen laatuseuraohjelma on osa Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelmaa – tenniksessä on hieman muokattu rakenne vastaamaan paremmin lajimme toimintaympäristöä. Tenniksen ohjelmassa on neljä kategoriaa: lasten ja nuorten tähtiseura (vihreä merkki), aikuisten tähtiseura (punainen merkki), kilpaurheilun tähtiseura (keltainen merkki)  ja huippu-urheilun tähtiseura (sininen merkki). Eroavaisuutena on tennikselle luotu kilpaurheilun tähtiseura. Kilpaileminen ja sen lisääminen kaikilla tasoilla on tulevan strategian yksi kulmakivistä. Laatuseura-ohjelma käynnistyy vuoden 2021 alussa.

– Olympiakomitean kanssa yhteistyössä rakennetun nelitasoisen laatuseurajärjestelmän avulla seurojen on helpompi löytää oma selkeä painopiste toiminnassa. Seurojen on välillä hyvä pysähtyä ja tarkastella omaa suuntaa ja toimintaa, kommentoi Suutarinen.

Kaikkien neljän osa-alueen kriteerit täyttävä laatuseura saa täyden nelivärisen tähtimerkin. Tähtiseuralla voi olla useamman kuin yhden osa-alueen tähtimerkki. Seurat lähtevät liikkeelle lasten ja nuorten ja/tai aikuisten tähtimerkistä (voi suorittaa saman aikaisesti) – tämän jälkeen polku vie kohti kilpa- ja huippu-urheilua. 

Laatuseuraohjelmassa on kyse seuratoiminnan kehittämisestä moniulotteisesti. Kyseessä on kehitysprosessi, joka auttaa seuroja ymmärtämään paremmin toimintaansa ja suuntaansa. Tennisliitto auttaa seurojaan konkreettisesti muun muassa seuraavien aihepiirien kautta:

 • alle 10-vuotiaiden toiminta
 • 10-14 -vuotiaiden pelaajien kehittäminen (harjoittelu ja kilpaileminen)
 • starttikoulutusta valmentajille
 • aikuisten valmennustoiminnan kehityspäivä
 • seurakilpailut
 • seuran digitaaliset palvelut
 • Street Tennis
 • viestintä ja markkinointi

–  Laatuseuraohjelman ja auditointiprosessin yhtenä vahvuutena on, että se sitouttaa seuran sisällä toimivia eri tahoja yhteistyöhön. Tämä edesauttaa ymmärrystä seuran sisällä esimerkiksi hallituksen ja valmennuksen välillä, kommentoi Suutarinen

Laatuseuraohjelman tavoitteet

 • Vuonna 2024 on Suomessa vähintään 40 auditoitua tähtiseuraa (sisältää huippu- ja kilpaurheilun tähtiseurat)
  • vähintään 15 seuraa, jotka täyttävät kilpaurheilun tähtiseura -kriteerit
  • vähintään 3 huippu-urheilun tähtiseuraa, jotka tarjoavat laadukkaan kansainvälisen tason toimintaympäristön
 • Tennisliiton jäsenseuroissa on yli 26 ooo jäsentä

Seuratoiminta on suomalaisen urheilun keskeisin vahvuus. Kehitämme sitä aktiivisesti Tähtiseura-ohjelman avulla, joka on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen luoma laatuohjelma. 

 

Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan inhimillisesti, modernisti ja ketterästi. Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan yhä suuremman taustatuen avulla. Tämän laajemman tuen avulla on mahdollista säilyttää liikunta osana eri elämänvaiheita ja myös kehittyä huippu-urheilijaksi asti. 

 

Lähde: Suomen Olympiakomitea

Yhteiset seurapalvelut kaiken seuratoiminnan pohjana

Tennisliitto tarjoaa kaikille jäsenseuroilleen seurapalveluita (esimerkiksi TennisClub, Lambi Street Tennis sekä materiaalit ja neuvonta). Seurapalveluiden tarkoitus on auttaa seuroja päivittäisessä toiminnassaan ja näin edesauttaa seuroja yltämään tavoitteisiinsa. Tulevalla strategiakaudella keskittyminen on yleisten seurapalveluiden ohella yllä mainitussa laatuseuraohjelmassa, joka läpi leikkaa koko seurakentän tavoitteiden ja toiminnan näkökulmasta. Yhteisenä isona tavoitteena on saada houkuteltua lisää ihmisiä lajin pariin, eli kasvattaa harrastajamääriä.

Lisäksi Tennisliitto tapaa vuosittain seuroja alueellisissa ja valtakunnallisissa seuratapaamisissa. Näissä tapaamisissa keskustellaan ja edistetään lajimme toimintaa sekä kulttuuria yhteisvoimin – yhdessä enemmän, yhdessä menestyen.

– Toivottavasti tulevana vuotena seurat osallistuvat aktiivisesti tapaamisiin. Olemme erittäin kiinnostuneita seurojen tilannekuvasta ja toiveista. Yhteinen kehitystyö mahdollistaa tenniksen kehittymistä, seurakentällä, alueellisesti ja valtakunnallisesti, sanoi Suutarinen.

Seurojen rooli strategian toteutumisessa on valtava ja pyrin olemaan seurojen tukena niin paljon kuin mahdollista. Haluan omalta osaltani edistää keskusteluyhteyttä seurojen ja liiton välillä. Minulle voi esittää suoraan toiveita tai antaa palautetta ja katsotaan yhdessä järjestelmät sekä toimintaympäristö kuntoon, kommentoi asiakaspalveluvastaava Wennäkoski.

Wennäkoski asiakaspalveluvastaavana on yhdyshenkilönä seurojen ja liiton toimiston välillä. Asiakaspalveluvastaava auttaa esimerkiksi järjestelmien, TennisÄssä ja TennisClub, kanssa sekä yhdistää aina tarvittaessa toimiston muun henkilöstön puoleen. Esimerkiksi viestintäasioissa on auttamassa viestintä- ja markkinointipäällikkö Jarno Tiusanen tai kilpailutoiminnan parista kilpailupäällikkö Raisa Törnroos-Heinonen. Tarkoituksena on luoda jäsenseuroja parhaalla mahdollisella tavalla palveleva asiakaspalvelukokemus.

Seurapalveluiden tavoitteet

 • Seurapalveluita käyttää yli 50 seuraa ja käyttäjäpalaute on positiivista
 • Street Tennis -kiertueelle osallistuu yli 15 000 lasta, yli 30 seuraa ja 200 opettajaa
 • Tennisliiton valtakunnallisiin tapaamisiin osallistuu yli 150 osallistujaa ja alueellisiin tapahtumiin yli 100 osallistujaa vuosittain
Markus Wennäkoski aloitti Tennisliiton asiakaspalveluvastaavana 14.12.2020

Toimintavuosi 2021

Ensimmäisen toimintavuoden osalta jakautuvat tavoitteet strategian kannalta seuraavasti.

Tenniksen laatuseurajärjestelmä

 • Kehittää seuratoiminnan laatua ja vastuullisuutta
  • Kehitysprosesseissa on mukana vähintään 5-7 seuraa
  • Auditointiprosessin hyväksyttävästi läpäisee vähintään 10 seuraa
  • Seurajohtajakoulutukseen osallistuu vähintään 12 avaintoimijaa
 • Kasvattaa lasten ja nuorten harjoitus- ja kilpailumääriä
  • 9-12-vuotiaiden ikäluokissa yli 25 pelaajalla per ikäluokka vähintään 40 kilpaottelua

Toimitaan yhdessä seurojen kanssa

 • Kohdataan ja keskustellaan seuratoimijoiden kanssa aktiivisesti
  • Alueellisiin seurafoorumeihin osallistuu yli 30 seuraa ja yli 100 henkilöä
  • Valtakunnallisiin seurafoorumeihin osallistuu yli 25 seuraa ja 80 osallistujaa
  • Seurawebinaareissa on yli 150 osallistujaa vuoden aikana
  • Toiminnanjohtajatapaamisissa on yli 15 seuraa ja 70 osallistujaa

Lajimarkkinointi Lambi Street Tennis -kiertueella ja mailapelihankkeella

 • Markkinoida ja esitellä tennistä koululaisille
  • Street Tennistä esitellään yli 80 tapahtumassa
  • Street Tennis tapahtumiin osallistuu yli 15 000 lasta ja 200 opettajaa
 • Saada uusia pelaajia seurojen valmennustoimintaan
  • yli 10 seuraa saa uusia pelaajia valmennustoimintaan Street Tennis -esittelyistä

Yhteiset seurapalvelut

 • Ylläpitää ja kehittää digitaalisia jäsenpalveluita
  • TennisClubia käyttää seuran jäsenrekisterinä 60 seuraa ja valmennusryhmien hallinnassa 30 seuraa
  • TennisÄssän käyttäjäpalaute on 3,3/5
 • Kasvattaa digitaalisten palveluiden käyttäjämääriä
 • OmaTennis-mobiilisovelluksella on yli 8000 käyttäjää

Jaa:

Seuraava uutinen: TEHO Sport Tennisliiga… →