Tenniksen Strategia 2024: Vastuullisuusohjelma

14.1.2021  |  08:22  |  Seurat

Tenniksen strategiassa 2021-2024 korostuu yhteistyö läpi tennisyhteisön, siksi se on nimetty tenniksen strategiaksi – yhdessä enemmän, yhdessä menestyen.

Strategisiksi valinnoiksi muodostuivat menestyvä huipputennis, kehittyvä kilpatennis ja kasvava harrastetennis. Ydintoimintoja ovat kilpailutoiminta, valmennustoiminta, seuratoiminta ja tapahtumat. Strategian toteutumisen onnistumisen edellytyksinä nähdään viestintä ja markkinointi, digitalisaatio, osaamisen kehittäminen, resurssit ja olosuhteet. Toimintaa on ohjaamassa uudistunut vastuullisuusohjelma: hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping.

Tässä artikkelissa esitellään vastuullisuusohjelmaa. Voit lukea ydintoiminnoista lisää oheisista linkeistä: kilpailutoiminta | valmennustoiminta | seuratoiminta | tapahtumat.

TENNIKSEN STRATEGIA 2024 (KOKO VERSIO, PDF)
TENNIKSEN STRATEGIA 2024 (YHTEENVETO, PDF)

”Urheilu- ja liikuntayhteisöllä on suuri rooli yhteiskunnassamme – se  liikuttaa ja vaikuttaa yhteiskunnassamme monialaisesti.”

Tennisliiton vastuullisuusohjelma on rakennettu urheiluyhteisön yhteisen vastuullisuusohjelman mukaisesti tenniksen toimintaympäristöön pohjautuen. Se koostuu viidestä osa-alueesta: Hyvä hallinto, Turvallinen toimintaympäristö, Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, Ympäristö ja ilmasto sekä Antidoping. Vastuullisuutemme perustuu urheiluyhteisön Reilun Pelin periaatteille, joka sisältää viisi pääperiaatetta:

  • Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
  • Vastuu kasvatuksesta
  • Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
  • Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Reilu Peli pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja säännöstöihin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 2030. Tenniksen vastuullisuusohjelmasta vastaa viestintä- ja markkinointipäällikkö Jarno Tiusanen.

– Urheilu- ja liikuntayhteisöllä on suuri rooli yhteiskunnassamme – se  liikuttaa ja vaikuttaa yhteiskunnassamme monialaisesti. Tenniksen harrastajia on Suomessa arviolta 130 000, joista on Tennisliiton jäsenseuroissa noin 25 000. Isommin skaalaten, kaikki lajit huomioiden, on urheiluseurojen toiminnassa yli miljoona suomalaista. Urheilu ei ole erillinen saareke yhteiskunnassa, vaan olemme merkittävä osa sitä. Tämä mielessä haluamme olla keskustelemassa, avaamassa keskusteluita ja konkreettisesti tekemässä asioissa vastuullisuusohjelmamme puitteissa, sanoi Tiusanen.

Tennisliiton vastuullisuusohjelma sitouttaa koko tennisyhteisöä vastuulliseen, turvalliseen, läpinäkyvään, tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen toimintaan.

– Olemme tehneet paljon töitä ja ennen kaikkea halunneet kehittyä kuluneiden vuosien aikana. Uutta vastuullisuusohjelmaa on rakennettu huolella ja pitkäjänteisesti, nyt onkin hienoa päästä toteuttamaan sitä tulevien vuosien aikana. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon eteen olemme toki tehneet jo paljon töitä aiemminkin – esimerkiksi olemme vieneet koulutuksiimme osiot epäasiallisen käyttäytymisen ja kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja kilpailutoiminnassa olemme yhdenmukaistaneet maksettavat palkintosummat Finnish Tourilla. Viime syksyllä aloitti toimintansa myös Naisverkosto (lue lisää) ja sen toiminnan kasvattaminen on vahvasti läsnä myös tänä vuonna.

– Lisäksi meillä on kehitteillä täysin uusia ja nyt aloitettavia kokonaisuuksia:  esimerkkeinä seurojen vastuullisuusmerkki ja ympäristöhanke. Eli uusi vastuullisuusohjelma terävöittää ja tekee entistä näkyvämmäksi jo olemassa olevaa tekemistämme sekä luo uusia keskustelun paikkoja ja toimintamalleja, joilla viedään eteenpäin niin omaa lajiamme kuin myös suomalaista liikunta- ja urheiluyhteisöä, päätti Tiusanen.

Alla on esiteltynä hieman tarkemmin vastuullisuusohjelman viisi osa-aluetta ja siitä käy myös ilmi tämän vuoden suunnitelmat. Voit tutustua tarkemmin vastuullisuusohjelmaan tenniksen strategian avulla ja tulevan vuoden osalta toimintasuunnitelman kautta.

Hyvä hallinto -kokonaisuudessa on kyse toimivista, ennaltaehkäisevistä ja läpinäkyvistä toimintamalleista sekä sääntöjen noudattamisesta. Tennisliitto sitoutuu toimimaan kestävän ja hyvän hallintotavan mukaisesti – tämä sisältää vuosittain hallituksen hyväksymät ajantasaiset säännöt, antidopingohjelman ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelman. Tennisliiton päätöksenteko on läpinäkyvää ja päätöksentekoa valmistellaan yhdessä seurojen kanssa yhteisissä tapaamisissa – seurawebinaarit, toiminnanjohtajien tapaamiset, aluekiertue ja valtakunnalliset tapaamiset. Tärkeässä roolissa on myös pitkäjänteinen ja vastuullinen taloudenhoito sekä varainhankinta, mikä varmistaa lajin pitkäjänteisen kehittämisen.

Tänä vuonna Tennisliitto luo seurojen vastuullisuusmerkin, jonka avulla vastuullisuusohjelma viedään osaksi seurojen toimintaa. Vastuullisuusmerkin suorittaminen linkitetään osaksi tenniksen laatuseuraohjelmaa. Strategian ensimmäisenä toimintavuotena on myös keskiössä seurojen sitouttaminen entistä vahvemmin liiton toimintaann – tämä tapahtuu seurawebinaarien, toiminnanjohtajien tapaamisten, aluekiertueen ja valtakunnallisten tapaamisten kautta.

Turvallinen toimintaympäristö -osion päätehtävänä on taata kaikille tenniksen harrastajille positiivisia kokemuksia. Tennisliitto luo positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa jokainen kokee olevansa arvostettu. Toimintamallimme epäasialliseen käytökseen puuttumiseen ovat selkeät ja hyödynnämme Et ole yksin –palvelun asiantuntemusta.

Toimintavuonna 2021 Tennisliitto luo turvallinen toimintaympäristö -kyselyn seura- ja liittotasolle, se toteutetaan jatkossa vuosittain. Tämän avulla varmistamme positiivisen ja kannustavan ilmapiirin lajimme parissa. Lisäksi viestimme aktiivisesti Et ole yksin -palvelusta ja valmentajamme suorittavat kehitteillä olevan Olympiakomitean Vastuullinen valmentaja -verkkokurssin.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tarkoittavat, että kaikki kokevat itsensä tervetulleeksi mukaan urheilun ja liikunnan pariin riippumatta mm. sukupuolesta, etnisestä taustasta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai taloudellisesta tilanteesta.

Tennisliiton eettisen toimikunnan perustama Naisverkosto aloitti toimintansa vuonna 2020 ja sen toiminnan jatkaminen on tulevan vuoden yksi pääasioista. Tennisliitto toteutti seuroille suunnatun kyselyn naistoimijoiden määristä, minkä johdosta Naisverkosto perustettiin. Kysely osoitti, että naistoimijoiden määrä esimerkiksi seurojen valmennus-, hallinto- ja hallitustyössä oli selvästi miestoimijoiden määrää alempi. Tavoitteena on edetä kohti 50-50 tilannetta strategiakauden aikana.

Naisverkoston ideana on saada lisää naisia ja tyttöjä lajimme pariin niin hallinnon kuin pelikenttien puolelle. Tulevana vuonna toteutamme niin valtakunnallisia kuin alueellisia tapaamisia. Toiminta käynnistyy helmikuussa etäyhteyksin toteutettavilla webinaareilla – julkaisemme toimintakalenterin tammikuun aikana.

Ympäristö ja ilmasto -kokonaisuus tähtää vähentämään tenniksen ympäristövaikutuksia. Tennisliitto tekee työtä tunnistaakseen merkittävimmät lajin ympäristövaikutukset ja yhdessä seura- ja hallitoimijoiden sekä yhteistyökumppanien kanssa etsii näihin ratkaisuja.

Tennisliitto aloittaa ympäristöhankkeen vuoden 2021 aikana. Tämä toteutetaan yhteistyöyrityksen kanssa – kokonaisuus julkaistaan tammikuun aikana. Ympäristö ja ilmasto -kokonaisuus linkittyy vahvasti myös olosuhdetoimintaan, jonka puitteissa järjestetään uusi olosuhdeseminaari keväällä Vierumäellä.

Antidopingohjelma on laadukas, ajantasainen ja säännösten mukainen. Tennisliitto viestii asiasta ja kouluttaa tennisyhteisöä yhteistyössä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n kanssa.

Käynnissä olevan toimintavuoden aikana Tennisliitto viestii aktiivisesti SUEK:n Puhtaasti paras -verkkokoulutuksesta sekä ILMO- ja Kamu-palvelusta. Tennisliitolla on nollatoleranssi dopingtapauksiin.

Jaa:

Seuraava uutinen: Seuroille suunnatut tapaamiset… →