Etu kaikille – lisää naisia ja tyttöjä tenniskentille

Tennisliiton eettinen toimikunta perusti vuonna 2020 naisverkoston, jonka tavoitteena on saada innostettua lisää nais- ja tyttötoimijoita lajimme pariin. Vuonna 2022 toiminnan nimi muutettiin muotoon Etu kaikille, mikä noudattelee kansainvälisen Tennisliiton Advantage All -tasa-arvotoimintaa. Toiminta on osa tenniksen vastuullisuusohjelman yhdenvertaisuus ja tasa-arvo -kokonaisuutta – toiminta on avointa ja kaikki ovat tervetulleita mukaan.

Etu kaikille pähkinänkuoressa

Idea Etu kaikille -ohjelman luomisesta sai alkunsa vuonna 2019 toteutetun seurojen naistoimijakyselyn pohjalta. 44 seuraa vastasi kyselyyn, jossa selvitettiin naistoimijoiden määrää seuratasolla eri rooleissa (valmennus, hallitus, hallinto, tuomarit ja kilpailutoiminta).

 

Vuoden 2019 kyselyn perusteella nähtiin, että naistoimijoita on lajimme parissa, mutta ei samoissa määrin kuin miehiä. Vuoden 2021 kyselyssä on havaittavissa kasvua naistoimijoiden määrässä, mikä on hyvin linjassa jäsenseurojen havaintojen ja Sponsor Insightin tutkimustiedon kanssa. Toimijakyselyyn 2021 vastasi 59 seuraa (2019: 44).

 

30-45 -vuotiaat naiset ovat kasvava kohderyhmä tenniksessä. Tällä hetkellä seurat raportoivat ”naisaikuisharrastajien buumista”.

Toimijakysely 2021: naistoimijoiden määrissä ja osuuksissa kasvua

Toimijakyselyn 2021 mukaan on naistoimijoiden määrissä ja osuuksissa havaittavissa kasvua osa-aikaisissa valmentajissa, hallinnon työntekijöissä, hallitusten jäsenissä sekä kilpailutoiminnassa. Kuitenkin päätoimisia hallinnon työntekijöitä lukuunottamatta on vielä matkaa Tennisliiton asettamaan tahtotilaan 50/50 tilanteesta.

– Naistoimijoita löytyy lajimme parista, mikä on hieno asia. Kuitenkin edelleen on miehiä huomattavasti enemmän. Aloittamamme toimenpiteet tietoisuuden nostattamisen ja naisten määrän kasvattamisen eteen näyttävät oikeasuuntaisilta. Muutos ei tapahdu hetkessä, se vaatii koko yhteisömme sitoutumista ja kehittymishalua, sanoi viestintä- ja markkinointipäällikkö Jarno Tiusanen.

Kyselyssä valmentajien osalta oli tilanne säilynyt ennallaan toissavuoteen verrattuna. Päätoimisissa valmentajissa naisten osuus on 15 % – globaalisti joka viides valmentaja on nainen. Osa-aikaisia valmentajia katsottaessa suhdeluku paranee, kun kokonaisuudesta kolmannes on naisia.

Valmennus

  • 18 päätoimista naisvalmentajaa, yhteensä päätoimisia valmentajia 122 / 15%
  • 105 osa-aikaista naisvalmentajaa, yhteensä osa-aikaisia valmentajia 319 / 33%

Tennis on valmentajavetoinen laji ja kuten mainittua yksi ammattimaisimmasta lajeista Suomessa tässä suhteessa. Hallinnon, eli palkattua henkilöstöä (esim. toiminnanjohtaja, seuratyöntekijä), osalta kuitenkin kokonaislukemat ovat huomattavasti alhaisempia.

Naisten osuudet ovat kuitenkin huomattavasti korkeammat kuin valmentajien keskuudessa: päätoimisista käytännössä puolet ja osa-aikaisista lähes 40 % on naisia.

Hallinto

  • 17 naistyöntekijää hallinnossa, yhteensä työntekijöitä hallinnossa 35 / 49%
  • 29 osa-aikaista naistyöntekijää hallinnossa, yhteensä osa-aikaisia työntekijöitä hallinnossa 77 / 38%

Hallituskokoonpanoja tarkastellessa oli kasvua naisten määrässä, mutta edelleen kokoonpanot ovat miesvoittoisia. Puheenjohtajina oli seitsemän naista (2019: 4) ja 12 seurassa oli hallituksissa naisia puolet tai enemmän (2019: 4).

Hallitus

  • 7 naispuheenjohtajaa, 52 miespuheenjohtajaa / 12%
  • 12 seuraa, joissa naisia on hallituksessa puolet tai enemmän. Korkein osuus 5/7.

Päätuomareiden määrässä on suurin ero kurottavana, kun kyselyyn vastanneista seuroista löytyi vain yksi nainen.

Tuomarit

  • 1 naispäätuomaria, yhteensä päätuomareita 61 / 2%
  • 16 naislinjatuomaria, yhteensä linjatuomareita 69 / 23%

Kilpailutoiminnan puolella on nähtävillä myös kasvua, kun vuonna 2019 oli 10 naista kilpailunjohtajana ja 2021 lukema oli 29 (23 % kokonaislukemasta).

Kilpailutoiminta

  • 29 naiskilpailunjohtajaa, yhteensä kilpailunjohtajia 128 / 23%
  • 75 naistoimitsijaa, yhteensä toimitsijoita 197 / 38%

Alueelliset tapaamiset

Tapaamisissa pelataan yhdessä tennistä ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista – keskittyen pohtimaan kuinka saada lisää naisia ja tyttöjä lajimme pariin eri rooleihin: valmentajat, pelaajat, seuratyöntekijät ja vapaaehtoiset.

Haluatko järjestää tapaamisen? Ota yhteyttä Jarno Tiusaseen (jarno.tiusanen(at)tennis.fi) ja sovi käytännön järjestelyistä.