Maajoukkuepolun rakenteet uudistuvat – alueellisia valmennuskeskuksia avautuu syksyllä

2.5.2023  |  16:14  |  Artikkeli, Ennakot

Maajoukkuetoiminnan pelaajapolun rakenteet uudistuvat vastaamaan tässä hetkessä ja syksyllä käynnistyvää toimintaa. Rakenteen päivityksen lisäksi myös sisältöjä on päivitetty maajoukkuetoiminnan kotisivuille.

Uusina toimintoina käynnistetään alueellista valmennuskeskustoimintaa, 2. asteen leiritystä ja Kasva Urheilijaksi -koulutustoiminta, joka korvaa U13-kartoitustoiminnan. Lisäksi yhdessä enemmän, yhdessä menestyen –mentaliteetti ja slogan sekä Tennisliiton arvot tuodaan entistä näkyvämmäksi osaksi toimintaa.

Menestyksen mahdollistaminen myös tulevaisuudessa – ”Yhteistyö on voimavara ja menestys vaatii laajan tukiverkoston”

Suomalainen huipputennis on saavuttanut hyvää menestystä viime vuosina sekä junioreissa että aikuisissa. Pelaajanpolun rakenteiden ja sisältöjen päivittäminen tähtää siihen, että menestystä voidaan odottaa myös jatkossa ja tietotaito huipulle pääsemiseen on entistä useamman pelaajan, valmentajan ja vanhemman saatavilla.

”Yhteistyö on voimavara ja menestys vaatii laajan tukiverkoston. Näitä elementtejä tavoitteena tuoda lisää pelaajanpolun kaikkiin eri vaiheisiin”, kertoo huipputennis- ja tapahtumapäällikkö Roope Kailaheimo.

”Isossa kuvassa maajoukkuetoiminnan pohja ja strategiset tavoitteet pysyvät muuttumattomina. Laadukas seuratoiminta muodostaa pohjan maajoukkuetoiminnan pelaajapolulle ja valmennuskeskuksen kehittämistä jatketaan. Näitä tukevat kehittyvä kilpatennis ja valmentaminen, joita kehitetään rinnakkain huipputenniksen kanssa. Rakenteelliset ja sisällölliset uudistukset tuovat lisämausteita, jotka vahvistavat toimintaa ja onnistuessaan edistävät strategisten tavoitteiden saavuttamista”, jatkaa Kailaheimo.

Uusia alueellisia valmennuskeskuksia

Tällä hetkellä valmennuskeskustoimintaa toteutetaan Talin Tenniskeskuksella. Valmennuskeskustoiminnan tavoitteena on mahdollistaa urheilijalle pelaajanpolku junioreiden Grand Slam -kilpailuihin ja valmentajalle kehitykseen kannustava toimintaympäristö. Toiminnassa on mukana kahdeksan urheilijaa päivittäisvalmennuksessa ja kaksi yhden päivän viikossa. Lisäksi yhden nuorten huipputennispolulla olevan urheilijan kansainvälistä leiri- ja kilpailutoimintaa tuetaan taloudellisesti etänä.

Syksyllä 2023 perustetaan yhdestä kolmeen alueellista valmennuskeskusta yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa. Uudistuksen tavoitteena on laajentaa ja tehostaa olemassa olevaa toimintaa sekä saada pitkällä tähtäimellä lisää urheilijoita kilpa- ja huipputennispolulle.

Valmennuskeskustoiminnan laajentaminen mahdollistaa, yksilölliset tarpeet huomioiden, riittävän määrän laadukasta harjoittelua ja kilpailemista entistä useammassa paikassa aina yläasteelle asti. Lukioiässä huippupolulla tai aivan sen tuntumassa olevien pelaajien harjoittelu keskitetään jatkossakin Taliin. Toisaalta toiminta luo myös uusia mahdollisuuksia paikalliselle ja kansalliselle yhteistyölle sekä tennisperheen sisällä että huippu-urheilun muissa verkostoissa. Uudistettavan valmennuskeskustoiminnan visiona on uusi suomalainen juniorien Grand Slam -voittaja vuoteen 2030 mennessä.

”Alueet, jossa alueellista valmennuskeskustoimintaa ollaan käynnistämässä, ovat kukin erilaisissa kehitystilanteissa. Yhteistä kaikille kuitenkin on, että ensimmäisinä vuosina tullaan painottamaan erityisesti nuorimpien ikäluokkien kehittämistä. Oikotietä Grand Slam -vision saavuttamiseen ei ole, mutta pitkäjänteisellä toiminnan kehittämisellä ja yhteistyöllä meillä on mahdollisuudet onnistua”, kertoo Kailaheimo.

Alueellisten valmennuskeskusten käynnistymisestä tiedotetaan lisää kesäkuussa.

2. asteen leiritykset

Keväällä 2021 käynnistettiin Vierumäellä ensimmäistä kertaa tenniksen yläkoululeiritys. Toiminta on alkanut onnistuneesti ja nyt toiminta laajenee myös 2. asteen leirityksiin.

Leirit on tarkoitettu lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville tavoitteellisesti urheileville nuorille urheilijoille. Yläkoulu- ja 2. asteen leirit vastaavat sisällöltään toisiaan. 2 .asteen leireillä tavoitellaan myös mahdollisuutta suorittaa lukio tai ammatillisen oppilaitoksen valinnaisia kursseja osana leiritystä. Leiritykseen tulee kuulumaan myös Tennisliiton koulutustoimintaa, kuten 1. tason valmentajakoulutus. Lisätietoa 2. asteen leirityksistä sekä haku yläkoulu- ja 2. asteen leirityksiin avataan toukokuun aikana.

Kasva Tennispelaajaksi -koulutustoiminta

Kasva Tennispelaajaksi -koulutustoiminta korvaa U13-kartoitustoiminnan. Kohderyhmänä säilyy alle 13-vuotiaat pelaajat. Lisäksi olennaisena osana uutta toimintaa ovat myös nuorten pelaajien valmentajat ja vanhemmat.

Toiminnan keskiössä ovat Olympiakomitean Kasva Urheilijaksi –sisällöt, jotka ovat olleet aiemmin kiinteänä osana yläkoululeirityksiä ja saaneet siellä kiitosta. Toimintaan kuuluu olennaisena osana myös tiedon lisääminen huipputennispolun vaatimuksista sekä Tennisliiton arvojen ja yhdessä enemmän, yhdessä menestyen -mentaliteetin tuominen tiiviimmäksi osaksi pelaajapolkua. Toiminta on tavoitteena aloittaa syksyllä. Siihen kuuluu muun muassa alle 13-vuotiaiden pelaajien leirityksiä Vierumäellä, valmentajille ja vanhemmille kohdistettuja luentoja isoissa junioritapahtumissa sekä Kasva Urheilijaksi -sisältöjen integroiminen osaksi kilpa- ja huippuseurojen arkea.

Jaa:

Seuraava uutinen: Sarjatenniksen yhteisöllisyys kukoistaa… →