Kilpailunjohtajakoulutus

Seuralla, joka järjestää kansallisia kilpailuja, on oltava Suomen Tennisliiton kilpailunjohtajakoulutuksen suorittanut kilpailunjohtaja.

Alla kuvaus uudistetusta kilpailunjohtajakoulutuksesta, sen eri tasoista ja mihin ne auktorisoivat. Lisäksi tietoa koulutusten ajankohdista ja hinnoista. Tarkentuneista ajankohdista tiedotetaan vielä tarkemmin.

Mikäli henkilö ei ole aikaisemmin ollut kilpailunjohtajatehtävissä, olisi suotavaa, että hän kävisi ensin valvojakoulutuksen. Viisituntinen koulutus on käytännönläheinen ja siinä käsitellään kilpailutilanteissa esille tulevia ongelmia.

Valvojakoulutus

 • Vuoden 2013 lopussa aloitettu ensimmäisen asteen kilpailunjohtajakoulutus.
 • Valvojakoulutus oikeuttaa valvomaan kansallisia kilpailuja (ei arvokilpailuja), siten että koulutettu kilpailunjohtaja on vähintään puhelimella saavutettavissa. Kilpailunjohtajan tulee suorittaa arvonta ja tehdä aikataulutus. Valvoja voi toimia kilpailunjohtajien lisäapuna arvokilpailuissa (1-tasolla). Koulutetut valvojat tullaan myös kirjaamaan nykyiseen kilpailunjohtajarekisteriin. Koulutus on hyvin käytännön läheinen.
 • Kesto viisi (5) tuntia (yksipäiväinen)
 • Koulutusta järjestetään kaksi kertaa vuodessa avoimesti kaikille seuroille, ja sen lisäksi seurat voivat tilata koulutusta itselleen

         Kaikille avoin valvojakoulutus
– koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään 10
– koulutukseen otetaan enintään 30 henkilöä/tilaisuus
– hintaan 50 €/osallistuja,  kuuluu kahvi ja sämpylä

       Seurojen tilaama valvojakoulutus
tilaavan seuran tulee järjestää koulutukseen sopiva tila
– seura vastaa sekä osallistujien että kouluttajien ruokailun (kahvi ja sämpylä) järjestämisestä
ja niistä aiheutuvista kuluista
– koulutuksen hinta on 300 € (+ kouluttajan/kouluttajien matkakulut)
– koulutus tilataan STL:n kilpailupäällikkö Raisa Törnroos-Heinoselta raisa.tornroos@tennis.fi

Kilpailunjohtajakoulutuksen I taso

 • Vuonna 2012 ja sitä ennen järjestetyt koulutukset vastaavat I tason koulutusta
 • Oikeuttaa toimimaan kilpailunjohtajana kaikissa kansallisissa kilpailuissa vuonna 2014, muttei 1.1.2015 alkaen enää SM-kilpailuissa, Finnish Tour- ja Finnish Junior Tour -osakilpailuissa eikä SEB JGP-osakilpailuissa.
 • Kesto kahdeksan (8) tuntia (yksipäiväinen)
 • Koulutusta järjestetään kaksi kertaa vuodessa avoimesti kaikille seuroille, ja sen lisäksi seurat voivat tilata koulutusta itselleenKaikille avoin kilpailunjohtajakoulutus
  – koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään 10
  – koulutukseen otetaan enintään 30 henkilöä/tilaisuus
  – hintaan 60 €/osallistuja kuuluu lounas
 • Seurojen tilaama kilpailunjohtajakoulutus
  tilaavan seuran tulee järjestää koulutukseen sopiva tila
  – seura vastaa sekä osallistujien että kouluttajien ruokailun (lounas) ja
  päiväkahvin järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kuluista
  – koulutuksen hinta on 400 € (+ kouluttajan/kouluttajien matkakulut)
  – koulutus tilataan STL:n kilpailupäällikkö Raisa Törnroos-Heinoselta
  raisa.tornroos@tennis.fi

Kilpailunjohtajakoulutuksen II taso

 • Oikeuttaa toimimaan kilpailunjohtajana arvokilpailuissa (SM-kilpailut, Finnish Tour- Finnish Junior Tour -osakilpailut sekä CINIA JGP-osakilpailut)
 • 7 tuntia (yksipäiväinen)
 • Sisältää kilpailuseurantaa
 • Edellyttää aiempaa kokemusta kilpailunjohtajana
 • Koulutusta on järjestetty 1.1.2013 alkaen
 • Koulutusta järjestetään kaksi kertaa vuodessa avoimesti kaikille seuroille
 • I tason kilpailunjohtajakoulutuksen käyneet voivat anoa suoraan II tason pätevyyttä. Tässä kriteereinä ovat, että henkilö on
  – toiminut kilpailunjohtajana yli kymmenen vuoden ajan
  – järjestänyt merkittävän määrän arvokilpailuja
  – toiminut tuomarina
  – toiminut laadukkaasti näissä tehtävissä
  – kilpailutoimikunta myöntää II tason kilpailunjohtajan pätevyyden

Kaikille avoin II tason kilpailunjohtajakoulutus
– edellyttää I tason kilpailunjohtajakoulutuksen suorittamista
– koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään 10
– koulutukseen otetaan enintään 30 henkilöä/tilaisuus
– hintaan 100 €/osallistuja kuuluu lounas

Jatkokoulutus

 • 1.1.2014 alkaen kilpailunjohtajapätevyyden säilyttäminen edellyttää jatkokoulutusta viiden (5) vuoden välein edellisestä kilpailunjohtajakoulutuksesta
 • Koulutuksessa käydään läpi viimeisimmät sääntömuutokset ja lisätään vuorovaikutusta STL:n ja kilpailunjärjestäjien välillä

Kilpailunjohtajarekisteri

 Vuoden 2014 jälkeen kilpailukalenteriin ei ole myönnetty sellaisia kisoja, joiden kilpailunjohtaja ei ole rekisterissä oikealla koulutustasolla.

Kilpailunjohtaja- ja valvojakoulutukset 2019

– 1-tason koulutus/jatkokoulutus Helsingissä (Talin Tenniskeskus) su 29.9.2019 klo 10-18. Ilmoittautumiset viimeistään 20.9., raisa.tornroos@tennis.fi, hinta 60e/osallistuja (ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä laskutetaanko osallistumismaksu seuralta vai osallistujalta).

 

Seurat voivat lisäksi tilata omia kilpailunjohtajakoulutuksia (tasot: valvoja, 1-taso ja jatko). Niillä alueilla joilla toimii aluekoordinaattori, tilataan koulutukset aluekoordinaattorin kautta.

Lisätietoja koulutuksista ja hinnoista: https://www.tennis.fi/koulutus/kilpailunjohtajakoulutus/