Tenniksen strategia: alueelliset strategiawebinaarit takana – lue tilannekatsaus

26.4.2024  |  13:15  |  Artikkeli, Seurat

Tenniksen strategiatyö vuosille 2025-2028 on käynnistynyt vauhdikkaasti; tiedonkeruuvaiheen ensimmäinen osa lähestyy päätöstään.

Huhtikuun aikana on Tennisliitto tavannut kasvotusten seuroja ja järjestänyt myös neljä alueellista strategiawebinaaria. Alueellisiin strategiawebinaareihin osallistui 18 seuraa tarjoten arvokasta tietoa; jokainen työstö myös aikaansai jatkokeskusteluita, mikä on hyvä merkki seurojen aktiivisuudesta yhteisen strategian työstöön. Yhteensä strategiatyöhön on tähän mennessä osallistunut 22 seuraa.

Kaikissa seurakeskusteluissa on haettu palautetta nykyisen tenniksen strategian kulmakivistä; keskittyen erityisesti neljään ydintoimintaan kilpailutoiminta, seuratoiminta, valmennustoiminta ja tapahtumat sekä näitä läpileikkaavaan vastuullisuustyöhön. Nykystrategiaa ei ole tarkoitus romuttaa, vaan tulevaan uuteen strategiaan haetaan mahdollisia uusia kulmia ja painotuksia sekä hienosäätöä nykytoiminnan puitteissa. Seurakeskustelut ovat myös tukeneet tätä lähestymistapaa, eli nykystrategian toimivuutta isossa kuvassa; toki kriittisesti katsottavia kokonaisuuksiakin löytyy ja niitä on yhdessä kartoitettu seurojen kanssa.

Alla on esitelty muutamia keskusteluista heränneitä nostoja, jotka kuvastavat nykytilannetta.

KILPAILUTOIMINTA
Kilpailutoiminnan osalta kovassa kasvussa oleva harrastepelaaminen (tutustu toimintakertomus-raporttiin) on saanut kehuja. Seurat ovat jo pidempään raportoineet vahvasta aikuisharrastamisesta ja esimerkiksi tätä kohderyhmää uudistus on palvellut. Lisäksi seurakilpailuiden avulla on aktivoitu junioreita osallistumaan matalan kynnyksen kisatapahtumiin. Keskusteluissa on kannettu huolta ohjautuvuuden varmistamisesta harrastepelaamisesta viralliseen kansalliseen kilpailemiseen sekä riittävän kisatarjonnan huolehtimisesta kansallisessa kilpailukalenterissa kaikille taso- (A-E) ja ikäluokille.

Aihe on erittäin tärkeä ja korkean prioriteetin seurattava asia Tennisliitossa. Viime vuoden ja alkuvuoden 2024 lukemat näyttävät ohjautuvuuden toimivan, mistä osoituksena kasvavat lisenssilukemat ja sarjatenniksen vahva kasvu. Perinteinen mittari, eli lisenssipelaajien määrä (virallinen kilpailutoiminta), oli vuonna 2023 yhteensä 5689 (+20%, 2022: 4757). Harrastelisenssien määrä puolestaan (seurakilpailut ja hallisarjat; lisenssi on veloitukseton seurojen jäsenille) puolestaan oli jo 28 632 (+27%, 2022: 22 523). Varmasti kehitettävääkin on ottaen huomioon uudistuksen varsin lyhyen voimassaolon, siksi keskustelu ja palaute aiheesta on erittäin tervetullutta.

SEURA- JA KOULUTUSTOIMINTA
Seurapalveluiden ja koulutustoiminnan (erityisesti valmentaja- ja ohjaajakoulutukset) osalta seurat kertovat peruspalveluiden ja -tason olevan yleisesti ottaen hyvällä tasolla; TennisClub-toiminnanohjausjärjestelmä on laajasti käytössä ja sitä pidetään hyvänä työkaluna, vaikkakin kehitystyön hitaus on kriittisesti tarkasteltava asia. Keskusteluissa haasteena esille nousee seurojen eri koko ja erilaiset tilanteet, mikä tarkoittaa erityyppisiä tarpeita seura- ja koulutuspalveluiden osalta. Lisäksi seurat alueesta riippumatta korostavat halua kehittyä ja alueellisen yhteistoiminnan tärkeyttä; alueelliseen yhteistyöhön toivotaan apua, panostusta ja selkeyttä.

Tennisliiton jäsenseurat
Yli 1000 jäsentä: 3 seuraa
500-999: 10 seuraa
300-499: 12 seuraa
150-299: 21 seuraa
50-149: 32 seuraa
Alle 50: 72 seuraa

VALMENNUSTOIMINTA & TAPAHTUMAT
Huipputenniksen tulevaisuus ja jatkumon takaaminen on kaikkien yhteinen tahtotila. Tennisliiton rooli kansainvälisen huipputenniksen mahdollistamisessa nähdään tärkeänä yhteistyössä seurojen valmennustoiminnan kanssa. Yhteisesti haetaan toimintamalleja ja pelaajapolkuja valtakunnallisesti, mitkä mahdollistavat laadukkaan toiminnan. Tällä hetkellä valtakunnallinen valmennuskeskus toimii Talin Tenniskeskuksessa Helsingissä sekä ensimmäinen alueellinen valmennuskeskus Smash Centerissä Helsingissä. Aihepiiristä esille nousi sitouttamisen ja yhteistyön tärkeys seurat-liitto sekä toiminnan kuvaamisen ja avoimen viestinnän merkitys (voit tutustua maajoukkuetoimintaan täältä).

Viime vuosien panostukset tapahtumiin, erityisesti Davis Cup -kotitapahtumat, saavat kiitosta ja ne on nähty erinomaisena lajityönä sekä kulttuurin kasvattajana.

TUTUSTU STRATEGIATYÖHÖN JA NYKYSTRATEGIAAN
ANNA KIRJALLISTA PALAUTETTA STRATEGIATYÖHÖN LOMAKKEELLA

Strategiatyön eteneminen

Nykyinen tenniksen strategiakausi päättyy siis vuodenvaihteeseen; työstössä ovat uudet askelmerkit vuosille 2025-2028.

Edellä kuvattuun tiedonkeruuvaiheeseen osallistuvat myös kattavasti Tennisliiton operatiivinen henkilöstö ja neuvonantoryhmät, Advisory Boardit. Kilpailutoiminnan, seuratoiminnan, huipputenniksen ja kaupallisen toiminnan ryhmät tekevät aihealueittain strategiatyötä. Kansallisen ja kansainvälisen kilpa- ja huipputenniksen puitteissa tekevät yhteistyöstöjä kilpailutoiminnan ja huipputenniksen Advisory Boardit. Lisäksi tenniksen foorumeilta (pelaajat, valmentajat ja vanhemmat) kerätään tietoja strategiatyön tueksi. Tähän mennessä on myös tavattu vastuullisuustyön puitteissa Suomen Olympiakomitea ja Suomen Voimisteluliitto.

Tiedonkeruuvaiheen jälkeen Tennisliitto valmistelee nykytila-arvion toukokuussa, minkä pohjalta strategian 2025-2028 kirjoitustyö alkaa. Samaan aikaan keskusteluita jatketaan ja alustavasti syys-lokakuussa on tarkoitus käydä seurakeskustelut uudesta strategiasta. Lopulta uusi strategia viedään hallituksen toimesta hyväksyttäväksi syyskokoukselle marraskuussa.

Mikäli haluat keskustella uuden strategian työstöstä tai antaa ajatuksiasi strategiaan liittyen, ole yhteydessä. Voit myös antaa kirjallisesti palautetta lomakkeen avulla täältä.

Teemu Purho
Toimitusjohtaja
teemu.purho@tennis.fi, +358 40 523 1797

Jarno Tiusanen
Viestintä- ja markkinointipäällikkö
jarno.tiusanen@tennis.fi, +358 50 4062350

Jaa:

Seuraava uutinen: Sarjatenniksen suosio kasvaa… →