Olympiakomitea: Seuroille taattava mahdollisuus liikuntatilojen käyttöön

17.8.2020  |  21:09  |  Yleinen

Suomen Olympiakomitea ilmaisee huolensa viime päivien päätöksistä, joiden mukaan Helsinki ja useat muut kunnat ovat rajoittamassa koulujen salien ja muiden liikuntatilojen käyttöä urheiluseuroilta. Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen varoittaa, että liikuntapaikkojen käytön rajoittaminen seuroilta aiheuttaisi vakavia sosiaalisia ja taloudellisia haittoja lapsille, nuorille, perheille ja koko yhteiskuntaan.

– Urheiluseurojen koronarajoituksista johtuneet tulonmenetykset olivat valtion liikuntaneuvoston selvityksen mukaan maalis-toukokuussa 2020 yhteensä noin 76 miljoonaa euroa, mikä näkyy suoraan seurojen mahdollisuuksissa tarjota laadukasta toimintaa lapsille ja nuorille. Kriisikuukaudet myös lisäsivät taloudellista eriarvoistumista lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksissa, Salonen muistuttaa.

Suomalaisissa urheiluseuroissa työskentelee yli 5 000 päätoimista ja 28 000 osa-aikaista työntekijää sekä noin 500 000 vapaaehtoistoimijaa.

– Seuratoiminta on erityisesti vaikeina aikoina sekä taloudellinen että sosiaalinen voimavara ja merkityksellisyyden tuottajana kaikille suomalaisille, etenkin lapsille ja nuorille. Näistä syistä seura- ja harrastustoiminnan jatkuminen tulee turvata myös koronapandemian aikana, Salonen sanoo.

Olympiakomitean seurapalvelujohtaja Jaana Laurila korostaa, että lasten ja nuorten terveys on aina tärkeintä – ja siihen kuuluu myös fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi.

– Lapsille ja nuorille suunnattu seuratoiminta ennaltaehkäisee yksinäisiä iltapäiviä, passiivista elämäntapaa ja syrjäytymistä. Tässä haastavassa tilanteessa haluan kannustaa seuroja innovatiiviseen ulkotilojen ja luonnon käyttämiseen, mutta toivon samalla myös kunnilta yhteistyötä liikuntapaikkojen käytön mahdollistamisessa seuroille. Meidän on otettava kaikki keinot käyttöön seuratoiminnan turvaamiseksi, Laurila sanoo.

Suomen Olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen toteaa, että nykytiedon mukaan lasten merkitys tartuntaketjuissa on vähäinen ja lapset sairastavat pääosin lieväoireisen taudin.

– Ruotsissa koulut ovat olleet auki ja seuratoiminta on pyörinyt koko ajan lähes normaalisti. Silti Suomen ja Ruotsin tartuntatilastot lapsilla ja nuorilla ovat hyvin samankaltaisia, mikä viittaa siihen, että lasten ja nuorten harrastustoiminta ei merkittävästi lisää tartuntojen määrää.

– Rajoitusten keskellä on muistettava, että liikunta on lasten hyvinvoinnin peruspilari. Liikuntaan opitaan, eikä tätä oppimisprosessia saa perusteetta häiritä. Lapsen liikunnan rajoittamisen haitat voivat olla pysyviä, Valtonen kiteyttää.

Lisätiedot: 
Suomen Olympiakomitea,

toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 541 0295
seurapalvelujohtaja Jaana Laurila, 040 124 5666.

 

Jaa:

Seuraava uutinen: Naisten ja miesten… →