Tennisliiton hiilijalanjäljen laskenta osana liiton vastuullisuustyötä

29.2.2024  |  11:47  |  Artikkeli

Suomen Tennisliitto jatkaa vahvaa vastuullisuustyötä. Osana liiton ympäristövastuuohjelmaa selvitettiin liiton ja sen suurimpien turnausten hiilijalanjälki vuodelta 2022. Toteutettu selvitys luo vahvan pohjan ympäristövastuutyön jatkamiselle. Laskelman avulla voidaan suunnitella entistä luotettavampia ja tehokkaampia toimenpiteitä liiton hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

TUTUSTU TENNIKSEN VASTUULLISUUSOHJELMAAN

Hiilijalanjäljen laskennan tulokset

Tennisliiton hiilijalanjälki oli vuonna 2022 yhteensä 285,34 tCO2-ekv. Tästä liikkumisen osuus oli 67%. Kolmen suurimman kansainvälisen turnauksen osuus koko Tennisliiton päästöistä oli puolestaan noin 75%.

Urheilujärjestöjen hiilijalanjälki jaotellaan usein kolmeen eri osa-alueeseen: 1. Liiton (toimiston) oma toiminta, 2. Liiton hallinnassa olevat tapahtumat, ja 3. Seurataso. Kuten Tennisliiton hiilijalanjälkilaskelma osoittaa, suurilla kansainvälisillä turnauksilla on iso merkitys hiilijalanjälkeen ja siksi niiden erittely laskennassa on järkevää. Samoin niihin kohdistetut toimenpiteet ovat hiilijalanjäljen pienentämisessä keskeisessä roolissa.

Tennisliiton, kuten urheilun yleensäkin, suorat päästöt ovat hyvin vähäiset. Päästöt koostuvat pääasiassa epäsuorista päästöistä ja erityisesti matkustamiseen liittyvistä päästöistä. Matkustamiseen liittyvät ongelmat ovat yhteisiä koko ihmiskunnalle ja ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan systeemitason muutoksia. Toki sillä aikaa kun ihmiskunta ratkoo liikkumiseen liittyviä ongelmia yleisesti, erityisesti huippu-urheilussa on syytä miettiä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuten esimerkiksi kilpailukalenterien suunnittelua, joilla pienennetään aiheutuvaa ympäristön kuormitusta.

Laskentaprosessi

Tennisliitto päätti laskea hiilijalanjälkensä vuoden 2022 osalta jälkikäteen. Hiilijalanjäljenlaskentaprosessi on helpompi suorittaa niin, että laskenta tehdään tulevasta vuodesta. Tietojen kerääminen sujuu helpommin, kun tiedetään ennakkoon, mitä tietoja tullaan tarvitsemaan ja tarvittavat tiedot voi kirjata vuoden edetessä. Tällä tavalla projektiin kuluu kuitenkin yli vuosi. Laskenta on toteutettavissa huomattavasti nopeammin, kun lasketaan jo toteutuneen vuoden päästöt. Toki laskeminen on tällöin työläämpää tiedonkeruun osalta, mutta tulokset ovat nopeammin käytettävissä.

Hiilijalanjäljen laskentaan liittyy monia haasteita. Erityisesti epäsuorien päästöjen osalta on vaikeaa saada tarkkoja tietoja kolmansien osapuolien aiheuttamista päästöistä. Myös rajaaminen ja päästöjen jakaminen eri osapuolten kesken on vaikeaa. Tästä syystä laskelmien tulokset eivät ole absoluuttisia totuuksia vaan arvioita. Esimerkiksi kahden lajiliiton päästölaskelmien tuloksia ei voi suoraan verrata, ellei laskemissa ole käytetty samoja rajauksia ja kertoimia.

Absoluuttisen oikeiden lukujen selville saaminen ei olekaan laskelmien tärkein tarkoitus. Oleellista on näyttää suuruusluokat, missä liikutaan, tehdä näkyväksi ne asiat, mistä päästöjä syntyy ja paljastaa eri päästölähteiden suhteet toisiinsa. Mikäli päästöjä halutaan jollain tavoin kompensoida, laskemien mahdollisia arviointivirheitä varten päästöjä ylikompensoidaan. Niin varmistetaan, että kaikki laskelmien epätarkkuudet huomioidaan ja kaikki päästöt tulevat varmasti kompensoitua. 

Päästöjen vähentäminen

Kun päästöjä ryhdytään aktiivisesti ja järjestelmällisesti vähentämään, on työ loogista aloittaa helpoista aiheista eli sellaisista, jotka vaativat vähän tai helppoja toimenpiteitä. Tällaisia on esimerkiksi uusiutuvan sähkön käyttö aina kun mahdollista.

Toiseksi päästöjä on hyvä ryhtyä vähentämään sieltä, missä vaikuttavuus on suurinta eli mistä syntyy suurimmat päästöt. Tennisliiton osalta tämä tarkoittaa matkustamista. Mietitään ja otetaan käyttöön toimenpiteitä, joilla matkustamisen päästöihin voitaisiin vaikuttaa: Onko matkoja, joita voitaisiin välttää? Voidaanko käyttää enemmän julkisia kulkuneuvoja? Voidaanko joissain tapauksissa korvata lentoja maatapitkin matkustamalla? Kun kaikki mahdolliset muutostoimet ja karsiminen on tehty, onko taloudellisesti mahdollista kompensoida osa tai jopa kaikki pakolliset matkat?

Tennisliiton toimenpiteet, positiivinen vaikuttaminen ja hiilikädenjälki

Nyt tehdyssä hiilijalanjälkiselvityksessä ei ollut mukana seurataso, mutta ilman laskelmiakin tiedetään, että matkat harjoituksiin ovat keskeinen seuratason päästöjen lähde. Tästä syystä Tennisliitto on jo osana ympäristövastuutyötään käynnistänyt hyötyliikunta & harrastaminen -osuuden, jota tullaan jatkamaan edelleen.

Tennisliitto on aktiivinen viestijä ja ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tietoisuuden kasvattaminen on yksi tärkeimmistä liiton ympäristöteoista vuodesta toiseen. Tavoitteena on kannustaa ja ohjata tenniksen harrastajia hyötyliikuntaan (käveleminen/juokseminen/pyöräileminen) erityisesti siirtyessään harrastamaan. Tennisvarusteet ovat kohtuullisen helppo kuljettaa mukana ja tutkimusten mukaan pyörä on taajamaolosuhteissa nopein kulkuneuvo alle 7 km matkalla. Tennisliitto osallistuu vuosittain kansalliseen Pyöräilyviikkoon.

Tenniksen, kuten koko urheilun päästöt ovat vähäiset verrattuna moneen muuhun toimialaan. Pelkillä omien päästöjen vähentämisillä urheilu ei pysty ilmastonmuutokseen juuri vaikuttamaan. Toki päästöjen kartoitus ja vähentäminen on ensimmäinen toimenpide, mihin on hyvä ryhtyä, kun ympäristövastuutyö aloitetaan. Kaikkien tulee karsia omat päästöt mahdollisimman pieneksi, eikä urheilu tee tässä poikkeusta. Mikäli halutaan tehdä uskottavaa ja vastuullista vaikutustyötä, on omat päästöt ja niiden vähentäminen otettava työnalle.

Tenniksen, kuten koko urheilukentän, vahvuus ja suuri potentiaali ilmastonmuutosta vastaan kamppailtaessa, on kuitenkin vaikuttamisessa ja muiden mukaan saamisessa eli niin sanotun hiilikädenjäljen kasvattamisessa. Emme ole suuri ympäristökuormittaja, mutta voimme olla erittäin merkittävä vaikuttaja! Harva seuraa aktiiviesti tiedeuutisia, mutta valtava määrä ihmisiä seuraa urheilu-uutisia. Tässä piilee koko urheilun ja myös tenniksen potentiaali. Kannustetaan ja opastetaan kaikkia lajin sidosryhmiä kestäviin ja vastuullisiin toimiin.

TUTUSTU TENNIKSEN VASTUULLISUUSOHJELMAAN

Artikkelin kirjoitti ja laskelman toteutti:

IloMetri Oy

Jaa:

Seuraava uutinen: ITF palkitsi Hangon… →