Tennisliiton Advisory Boardien, toimikuntien ja foorumien henkilöhaut käynnistyvät

30.11.2022  |  20:50  |  Yleinen

Suomen Tennisliiton Advisory Boardien ja toimikuntien määräaikainen kahden vuoden kausi päättyy vuoden vaihteessa ja Tennisliiton hallitus päätti marraskuun kokouksessaan avata uuden haun tulevan kaksivuotiskauden osalta. Advisory Boardien tehtävänä on tukea ja auttaa niin operatiivista johtoa kuin hallitusta.

– Ensimmäisen kahden vuoden kauden kokemukset olivat positiivisia ja saimme paljon uusia ihmisiä mukaan Advisory Boardeihin. Olemme yhdessä oppineet paljon ja saaneet tukea, sparrausta ja kehitysideoita strategian käytäntöön viemiseen, toteaa Tennisliiton kilpailupäällikkö Raisa Törnroos-Heinonen.

Tennisliiton johtamisjärjestelmän rakenne

Johtamisjärjestelmän kantavana ideana on toimia yhdessä seurojen kanssa. Seuroilla on useita eri foorumeita osallistua toimintaa kehittävään keskusteluun ja päästä vaikuttamaan: seurawebinaarittoiminnanjohtajatapaamisetaluetapaamiset, valtakunnalliset tapaamiset, olosuhdeseminaari ja Advisory Board -toiminta.

Johtamisjärjestelmä pohjautuu Tennisliiton toimintasääntöön:

  • Vuosikokous valitsee hallituksen ja päättää muista sääntömääräisistä asioista
  • Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja vastaa strategian, toimintasuunnitelman/toimintakertomuksen ja talousarvion/tilinpäätöksen valmistelusta
  • Operatiivinen johto toimeenpanee vuosikokouksen päättämän strategian ja toimintasuunnitelman esitettyjen tavoitteiden pohjalta. Tutustu Tennisliiton henkilöstöön täältä ja tenniksen strategiaan 2024 täältä.

Hallitus asettaa strategian ja toimintasuunnitelman toimeenpanoa tukemaan neuvonantoryhmiä, Advisory Board, toimikuntia ja foorumeita.

  • Advisory Boardin toiminnasta vastaa operatiivinen toimihenkilö yhdessä ryhmän puheenjohtajan kanssa. Advisory Boardin puheenjohtajana toimii Tennisliiton hallituksen jäsen.
  • Advisory Boardien tehtävänä on tukea operatiivisten vastuuhenkilöiden työtä ja auttaa strategian toimeenpanossa.
  • Toimikunnat vastaavat itsenäisesti toiminnastaan hallituksen antaman ohjeistuksen rajoissa: eettinen toimikunta, palkitsemistoimikunta, kurinptotoimikunta
  • Foorumien tehtävänä on lisätä säännöllistä, formaalia yhteydenpitoa, yhteisöllisyyttä ja toimia taustaryhmän edustajana yhteisissä tapaamisissa. Foorumit kokoontuvat 2-3 kertaa vuoden aikana ja ryhmän jäsenet toimivat yhteistyössä Tennisliiton toimiston henkilöstön kanssa toimintakauden aikana. Toimimme kolmen eri foorumin kanssa: Pelaajat, Valmentajat ja Vanhemmat. 

Foorumit uusina toimijaryhminä mukaan – Pelaajat, valmentajat ja vanhemmat mukaan

Vuosille 2023-24 uutena ryhminä päätöksenteon tueksi perustetaan foorumit pelaajille, valmentajille ja vanhemmille. Foorumit ovat keskustelualustoja, joiden avulla halutaan uusien taustaryhmien ääntä kuuluviin osaksi virallista päätösprosessia. Ryhmiin valitaan aktiivisia jäseniä, jotka ovat laajasti verkottuneita omissa taustaryhmissään ja pystyvät toimimaan hyvinä viestijöinä sekä Tennisliiton toimiston että oman taustaryhmän suuntaan. Foorumien virallisten jäsenten tehtävänä on lisätä yhteisöllisyyttä, kasvattaa tietoa ja ymmärrystä taustaryhmän osalta sekä toimia sparrauskumppanina Tennisliiton henkilöstölle.

Hakeminen Advisory Boardeihin, toimikuntiin ja foorumeihin – seurat voivat ehdottaa jäseniä 31.12.2022 asti

Tennisliiton jäsenseurat voivat ehdottaa jäseniä Advisory Boardeihin, toimikuntiin ja foorumeihin. Jokaiseen ryhmään valitaan 4-8 jäsentä toimimaan yhdessä Tennisliiton toimiston vastuuhenkilön ja nimettyjen hallituksen jäsenten kanssa.

– Tavoitteenamme on saada laaja-alaisesti tennisyhteisön osaaminen hyödynnettyä Advisory Board -toiminnan avulla. Haluamme diversiteettiä – eri ikäisiä, taustaisia, omien alojen asiantuntijoita mukaan tukemaan strategian toteutusta. Vinkatkaa ja ehdottakaa ihmisiä mukaan, toivomme seuroista avainosaajia vahvistamaan Tennisliiton asiantuntijatyötä – yhdessä enemmän, yhdessä menestyen, kertoi Purho.

Jäsenseurojen ehdotusten lisäksi voi Tennisliiton hallitus ja operatiivinen johto kutsua toimintaan jäseniä myös jäsenseurojen ulkopuolelta. Hakuajan umpeuduttua Tennisliiton toimisto valmistelee esityksen hallitukselle Advisory Boardien, toimikuntien ja foorumien kokoonpanoista. Hallitus valitsee ja vahvistaa ehdotukset ja niiden toimikausi on kaksi vuotta.

HAKEMINEN

Lisätiedot
Teemu Purho, toimitusjohtaja, Suomen Tennisliitto
teemu.purho(at)tennis.fi, +358 40 523 1797

Jaa:

Seuraava uutinen: Viikkokatsaus 48/2022 – →