Advisory Board


Hakeminen Advisory Boardeihin, toimikuntiin ja foorumeihin – seurat voivat ehdottaa jäseniä 31.12.2022 asti

Tennisliiton jäsenseurat voivat ehdottaa jäseniä Advisory Boardeihin, toimikuntiin ja foorumeihin. Jokaiseen ryhmään valitaan 4-8 jäsentä toimimaan yhdessä Tennisliiton toimiston vastuuhenkilön ja nimettyjen hallituksen jäsenten kanssa.

– Tavoitteenamme on saada laaja-alaisesti tennisyhteisön osaaminen hyödynnettyä Advisory Board -toiminnan avulla. Haluamme diversiteettiä – eri ikäisiä, taustaisia, omien alojen asiantuntijoita mukaan tukemaan strategian toteutusta. Vinkatkaa ja ehdottakaa ihmisiä mukaan, toivomme seuroista avainosaajia vahvistamaan Tennisliiton asiantuntijatyötä – yhdessä enemmän, yhdessä menestyen, kertoi Purho.

Jäsenseurojen ehdotusten lisäksi voi Tennisliiton hallitus ja operatiivinen johto kutsua toimintaan jäseniä myös jäsenseurojen ulkopuolelta. Hakuajan umpeuduttua Tennisliiton toimisto valmistelee esityksen hallitukselle Advisory Boardien, toimikuntien ja foorumien kokoonpanoista. Hallitus valitsee ja vahvistaa ehdotukset ja niiden toimikausi on kaksi vuotta.

Advisory Board haku 2023-24

Advisory Boardit muodostetaan seuraavien kokonaisuuksien alle: Kilpailutoiminta  | Huipputennis | Seuratoiminta | Kaupallinen toiminta. Alla on kuvattuna Advisory Boardien toiminta-alueita:

Kilpailutoiminta: kansallisen tason kilpailut, kilpailujärjetelmä ja ranking – teemana: tenniksen pelaamisen lisääminen kaikilla tasoilla
Seuratoiminta: elinvoimaisen seuratyön mahdollistaminen ja tukeminen, tenniksen laatuseuraohjelma käytäntöön
Huipputennis: maajoukkuetoiminta, huipputenniksen mahdollistaminen Suomessa (sis. järjestelmät, pelaajapolku)
Kaupallinen toiminta: tapahtumat, viestintä ja markkinointi, brändityö, yhteistyökumppanuudet

Toimikunnat järjestäytyvät seuraaviin toimintoihin
Palkitseminen: ansiomerkit ja palkitseminen
Kurinpito: kurinpitoasiat
Eettiset asiat: Tennisliiton vastuullisuusohjelma

Foorumit kootaan seuraavien taustaryhmien edustajiksi
Pelaajat: Kansallinen huipputennis, pelaajien yhteiset asiat
Valmentajat: valmentajien yhteisöllisyys, valmentajakoulutus, huipputennis
Vanhemmat: lasten kilpaileminen, U10-toiminta, vanhempien koulutus

Lisätiedot
Teemu Purho, toimitusjohtaja, Suomen Tennisliitto
teemu.purho(at)tennis.fi, +358 40 523 1797