Tasopiste- ja Yearly Race -laskennat tiivistettynä

15.11.2023  |  11:41  |  Seurat

Kilpailujärjestelmän uudistuksen myötä 1.1.2023 alkaen rankingit poistuivat, kaikista Ässässä ylläpidettävistä kilpailuista alettiin jakamaan tasopisteitä ja virallisiin kilpailuihin luotiin uusi Yearly Race -laskenta. Keskeisimpänä tavoitteena oli kasvattaa kilpapelaajien määrää ja saada kilpailujärjestelmän pariin uusia harrastepelaajia.

Tasopisteet

Tärkeänä osana on ollut laajentaa tasolaskenta myös harrastekilpailuihin. Pisteet motivoivat pelaajia, niiden seuraaminen kiinnostaa ja niiden kautta harrastepelaaja saa palautteen omasta tasostaan ja hän osaa ohjautua oikeantasoisiin virallisiin kilpailuihin. Tasopisteitä kertyy kaikista Ässässä ylläpidettävistä kilpailuista – virallisista kilpailuista, seurakilpailuista ja hallisarjoista, sekä yleisestä ja senioreiden sarjatenniksestä. Poikkeus; mini- ja miditennisotteluista tai kalenterivuonna 9 vuotta täyttäville sekä nuoremmille ei kerry tasolaskentaan pisteitä.

Tarkat laskentasäännöt löytyvät kilpailumääräyksistä, mutta tiivistetysti Suomen tasolaskenta perustuu siihen minkä tasoisen pelaajan voittaa (voittopisteet = puolet voittavan pelaajan omasta tasosta + vastustajan taso).

Tasopisteet julkaistaan jokaisen kuukauden ensimmäinen arkipäivä tennis.fi -sivustolla. Ottelukohtaiset pistekertymät näkyvät aina kaksi vuotta taaksepäin. Ottelukohtaisten tasopisteiden perusteella pelaajalle muodostuvan keskiarvon perusteella julkaistaan kolme kertaa vuodessa pelaajan taso (tasoluettelo tammikuu, toukokuu ja syyskuu). Taso ja paikka tasoluettelossa määrittelevät pelaajan osallistumisoikeuden tasoluokkakilpailuihin, sijoittamisen kilpailuissa sekä sarjatenniksen pelaajajärjestyksen.

Muutokset 1.9.23 alkaen
– Senioreiden sarjatenniksestä ja senioreiden kilpailuluokista kertyy pisteitä ikään perustuvien kertoimien mukaan. Muutoksen myötä senioripelaajien taso vastaa paremmin pelitasoa ja he pääsevät osallistumaan tasollisesti mielekkäisiin tasoluokkiin.
Kun voittaja on D- tai E-luokassa ja voittaa itseään heikompitasoisemman pelaajan, lasketaan vastustajan tasoksi voittajan taso. Tämä edistää alimmilla tasoilla pelaajien nopeampaa nousua voittojen myötä. 

Kaikkien Ässässä ylläpidettävien kilpailujen ottelutulokset lähetetään automaattisesti myös ITF:n World Tennis Number laskentaan. Omaa ITF:n World Tennis Number numeroa ja sen kehitystä pääsee seuraamaan täältä.
 

Yearly Race

Yearly Race pisteitä kertyy kaikista alla olevien kategorioiden virallisista kilpailuista.

Kategoriat:
* mini- ja miditennis
* junioreiden ikäluokat 10, 12, 14, 16, 21
* tasoluokat A, B, C, D ja E. 

Kategorioiden laskennat löytyvät TennisÄssästä.

Laskennan tavoitteena on ollut lisätä mielenkiintoa virallisia kilpailuja kohtaan ja luoda laskentamalli, joka palkitsee kilpailuaktiivisuudesta ja menestyksestä. Pelaajien aktivoimisen ja menestyneimpien pelaajien palkitsemisen lisäksi laskennat toimivat seuroille hyödyllisenä työkaluna. Valmentajien ja seurojen olisi esimerkiksi tärkeää seurata mini- ja midi Yearly Race -laskennan kautta kuinka paljon seuran pelaajia kilpailee ja kuinka aktiivisesti. Junioreiden ja tasoluokkien osalta seuralla on myös hyvä pohja nostaa viestinnässään esiin menestyneimpiä/aktiivisimpia jäseniään.

Laskennassa otetaan huomioon kuusi parasta kilpailua kalenterivuoden aikana. Myös osallistumisesta saa pisteitä. Suurimmat pisteet kertyvät SM-kilpailuista, toiseksi suurimmat kilpailusarjoista (JGP, FJTT, Luokkamestaruus, FT) ja kolmanneksi suurimmat muista kansallisista kilpailuista. Vuonna 2022 ylläpidetyt JGP, FJTT, Luokkamestaruus ja FT laskennat on nyt vuonna 2023 sulautettu osaksi Yearly Race -laskentoja. 

Mini- ja midi Yearly race laskennassa jaetaan osallistumispisteitä, pisteitä ei siis kerry menestyksen vaan aktiivisuuden mukaan. 

Luokkapistelaskennan osalta on hyvä huomioida: 

  • Ollakseen kärjessä, kannattaa pelata oman ikäluokan SM-kilpailut ja arvokilpailut. 
  • Pisteet lähtevät nollasta aina kalenterivuoden alussa eli kannattaa olla aktiivinen heti vuoden alussa. 
  • Aktiivisuus kilpailuosallistumisissa palkitaan. Kun kilpailuja enemmän kuin 6/luokkapistelaskenta, tippuu heikompia pisteitä pois laskennasta. 
  • Pelaaja voi olla mukana useammassa eri luokkapistelaskennassa (useampi ikäluokkalaskenta ja yksi tasolaskenta) 
  • Nykyiset kilpailusarjakohtaiset pisteet sulautetaan osaksi laajempaa luokkapistelaskentaa (JGP ja FJTT ovat osa ikäluokkalaskentaa, FT on osa A-luokan luokkapistelaskentaa ja Luokkamestaruussarja sulautuu osaksi tasoluokkapistelaskentaa).

Miten Yearly Race menestyksestä palkitaan?

  • Mini- ja midi Yearly Race: Vuoden lopuksi jokaisen laskennan neljä eniten pisteitä kerännyttä pelaajaa kutsutaan kahden päivän leirille Vierumäelle.
  • 10, 12, 14, 16v Yearly Race: 8 parasta pelaajaa kutsutaan Fazer JGP Masters kilpailuun. Pisteet katsotaan 1.11. tilanteen mukaan.
  • 21 Yearly Race: Eniten pisteitä kerännyt pelaaja (tyttö ja poika) saa 250e rahapalkinnon ja toiseksi tullut saa 100e rahapalkinnon.
  • B, C, D ja E Yearly Race: Kolme parasta pelaajaa/laskenta palkitaan Yearly race mitalein ja kahdella pääsylipulla Suomessa pelattavaan challenger kilpailuun.
  • A-luokan Yearly Race (naiset ja miehet): 1. 700 €,  2. 450 €, 3. 250

Vuodelle 2024 laskentaan on tulossa kertyneiden kokemusten myötä muutamia muutoksia. Alimmilla tasoilla pistekertymiä nostetaan ja sekanelinpelistä pisteitä tulee kertymään 0,25 kertoimella. 

Molempien taso- ja Yearly Race -pistelaskentojen tarkemmat säännöt ja laskentakaavat löytyvät kilpailumääräyksistä, liite 1.

KILPAILUMÄÄRÄYKSET  

Jaa:

Seuraava uutinen: HPP Open: ennätyksellinen… →