Suomen Tenniksen Tukisäätiön harjoitustuet avoimeen hakuun

11.9.2015  |  15:53

Finnish Tennis Awards –gaalassa vuosittain jaettaviennuorten pelaajien harjoitustukien haku käynnistyy. Edellisen vuoden tapaantukia kohdennetaan pienemmälle pelaajaryhmälle ja tukisummat ovat merkittävämpiä.Harjoitustukia voi hakea alla olevat kriteerit täyttävät nuoret urheilijat,jotka ovat osoittaneet mahdollisuutensa menestyä kansainvälisessä tenniksessätulevina vuosina.

Pelaajat, joilla oikeus hakea stipendiä
         
13-20 –vuotiaat
         
näyttöä kansallisesta ja kansainvälisestämenestyksestä
         
sitoutuminen esitettyyn harjoitus- jakilpailusuunnitelmaan
         
raportointivelvollisuus stipendin käytön osalta

Hakemuksessa esitettävä
         
pitkän tähtäimen tavoitteet (5 vuotta)
         
lyhyen tähtäimen tavoitteet (3 vuotta)
         
harjoitus- ja kilpailusuunnitelma tulevan vuodenosalta
         
taloussuunnitelma tulevalle vuodelle
         
leirit / kilpailut, johon harjoitustukikäytettäisiin

Aikataulu
         
hakuaika päättyy 30.9.
         päätösten julkaiseminen Finnish Tennis Awards–gaalassa 13.11.2015

Harjoitustukien haku alkaa 11.9. ja päättyy 30.9. Hakutapahtuu vapaamuotoisesti, mutta siinä tulee tuoda esille pelaajan pitkän jalyhyen tähtäimen tavoitteet, tarkennettu harjoitus- ja kilpailusuunnitelmavuodelle 2016, taloussuunnitelma sekä suunnitelma siitä mihin myönnettyharjoitustuki käytettäisiin.

Pelaajat, jotka saavat ja vastaanottavat stipendin,sitoutuvat Tukisäätiön esittämään pelaajasopimukseen, jonka keskeisimpiävaatimuksia pelaajan osalta ovat:

      –         osallistuminen Davis Cup / Fed Cup –joukkueeseensamoin ehdoin muiden pelaajien kanssa
         
osallistuminen oman ikäluokan EM-kilpailuihin,jos pelaaja valitaan mukaan joukkueeseen
         
osallistuminen yleisiin SM-kilpailuihin ja/taioman juniori-ikäluokan SM-kilpailuihin
         
osallistuminen vähintään yhteen Tenniksen Tukisäätiöntai Tennisliiton yhteistyötapahtumaan

Suomen Tenniksen Tukisäätiö tekee päätökset tuettavienurheilijoiden osalta tapauskohtaisesti. Hakemukset kaikkine liitteineen tuleetoimittaa viimeistään 30.9. sähköpostitse osoitteella teemu.purho@tennis.fi ja lisätietojahakemiseen liittyen voi kysyä samasta osoitteesta tai puhelimitse Teemu Purho040-523 1797.

Jarkko Nieminen on omalta osaltaan tuomassa näkemystätuettaviin pelaajiin. Jarkko on asiantuntijana mukana valmistelemassa esitystäsäätiön hallitukselle urheilijoista, joille tukea tullaan kohdentamaan.Lopulliset tuet julkaistaan Finnish Tennis Awards –gaalassa 13.11.2015.

Jaa:

Seuraava uutinen: Pennettan tuhoisa rysty… →