Sääntömuutoksia kansainvälisiin kilpailuihin sekä kielletyt aineet ja menetelmät

28.12.2017  |  11:43  |  Seurat

Tennis Europe ja ITF kilpailuiden sääntöihin on tullut muutoksia ja ne astuvat voimaan 1.1.2018. Alle on koottu listaus pelaajille merkittävimmistä muutoksista ikäryhmä kohtaisesti. Listauksesta löytyy myös lisätietoa jo vuoden 2019 mahdollisista rakenneuudistuksista miesten ja naisten ITF kiertueelle.

Sääntömuutosten alle on koottu tärkeää tietoa antidoping asioista, joista kaikkien kilpapelaajien tulee tietää. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry julkaisee vuoden 2018 luettelon urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä 1.1.2018, jolloin luettelo tulee voimaan. Tutustuthan vuoden 2018 muutoksiin tästä.

Tennis Europe (12/14/16v.), 1.1.2018 alkaen

 • Kaikista kaksin- ja nelinpeli otteluista poistuu syötössä käytössä ollut verkkonauha sääntö (let rule). Jos pallo osuu verkkonauhaan ja tippuu vastaanottajan syöttöruutuun, syöttöä ei uusita vaan peli jatkuu.
 • 14/16 vuotiaiden 1.kategorian turnauksista poistuu pääsarjan sign-in. Kilpailun järjestäjän tulee julkaista pääsarjan kaaviot kello 19:00 mennessä paikallista aikaa.
 • Merkittävimmät sääntömuutokset kokonaisuudessaan: http://www.tenniseurope.org/file.aspx?id=747703&dl=1

ITF juniorit (18v.). 1.1.2018 alkaen

 • Kaikista kaksin- ja nelinpeli otteluista poistuu syötössä käytössä ollut verkkonauha sääntö (let rule). Jos pallo osuu verkkonauhaan ja tippuu vastaanottajan syöttöruutuun, syöttöä ei uusita vaan peli jatkuu.
 • Pelaaja(t) voivat anoa pidennettyä 10 minuutin taukoa toisen ja kolmannen erän välissä. Jos pelaaja(t) eivät ano taukoa, peli jatkuu normaalisti. Taukoa voi pyytää kilpailun refereeltä (ITF supervisor). Tauon aikana ei ole sallittua vastaanottaa ohjeita valmentajalta tai muilta taustajoukoilta eikä sitä ole mahdollista käyttää lääkintätaukona.
 • Pelaaja ei voi saada pääsarjasta ITF-ranking pisteitä ennen kuin hän on voittanut vähintään yhden ottelun pääsarjassa. Voitetuksi otteluksi lasketaan luovutukset (rtd. tai wo)., mutta ei suoraa jatkokierroksen paikkaa (bye).
 • Säännöt ja sääntömuutokset kokonaisuudessaan: http://www.itftennis.com/juniors/tournaments/rules-regulations.aspx

ITF miehet ja naiset, 1.1.2018 alkaen

 • Pelaaja(t) voivat anoa pidennettyä 10 minuutin taukoa toisen ja kolmannen erän välissä. Jos pelaaja(t) eivät ano taukoa, peli jatkuu normaalisti. Taukoa voi pyytää kilpailun refereeltä (ITF supervisor). Tauon aikana ei ole sallittua vastaanottaa ohjeita valmentajalta tai muilta taustajoukoilta eikä sitä ole mahdollista käyttää lääkintätaukona.
 • Säännöt ja sääntömuutokset kokonaisuudessaan: http://www.itftennis.com/procircuit/about-pro-circuit/rules-regulations.aspx

ITF miehet ja naiset, 1.1.2019 alkaen

 • Nykyiset $15 000 futuret muuttuvat Transition Touriksi, jossa jaetaan ITF entry pisteitä ja palkintorahat pysyvät ennallaan
 • 7 päivän kilpailuja. Karsintoihin tulee mahdollisesti käyttöön matchtiebreak ja ne pelataan maanantaisin yhden päivän aikana.
 • Transition Tour kilpailuihin kiintiöpaikkoja ITF 18 top 100 pelaajille
 • Jatkossa tavoitteena, että ATP/WTA pelaajia molempia 700, rinnalle ITF entry pisteet
 • $25 000 kisat ensimmäisiä joista ATP/WTA pisteitä ja niihin kiintiöpaikkoja Transition Tourin pelaajille.
 • ATP/WTA ranking sijoilla 500-700 (arvio) olevilla pelaajilla tulee luultavasti olemaan sekä ATP/WTA että ITF entry pisteitä. Järjestelmä tunnistaa automaattisesti kummalla pääsee paremmin mukaan kilpailuun.
 • Kuinka siirtymä tehdään: Mahdollisesti vuoden 2018 $15 000 -kilpailuista saadut pisteet muutetaan ITF entry pisteiksi vuoden 2019 alussa

Lisätietoa Transition Tourista ja mahdollisista muutoksista vuodelle 2019: http://www.itftennis.com/procircuit/about-pro-circuit/transition-tour-2019.aspx

 

Antidoping

Suomen Tennisliiton miesten, naisten, junioreiden maajoukkueiden sekä maajoukkuevalmentajien sopimukset velvoittavat toimimaan puhtain keinoin. Tennisliitto velvoittaa, että ko taho sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja sitoutuu olemaan osallistumatta minkäänlaiseen urheilukilpailujen manipulaatioon ja mikäli hän sellaista havaitsee joko itselle ehdotettuna tai muutoin, hän sitoutuu ilmoittamaan siitä välittömästi kyseisen urheilulajin lajiliitolle ja Suomen urheilun eettiselle keskukselle.

SUEK vastaa dopingvalvonnasta Suomessa. Dopingtestejä teettävät urheilijoille Suomessa SUEK, Maailman Antidopingtoimisto (WADA) ja kansainväliset lajiliitot. Testien käytännön suorittamisesta Suomessa vastaa useimmiten SUEK:n valtuuttama testiryhmä, kansainvälisissä kilpailuissa kansainvälisen lajiliiton edustajan alaisuudessa.

Dopingvalvonnan piiriin kuuluvat Suomen antidopingsäännöstön mukaan henkilöt, jotka osallistuvat säännöllisesti järjestettyyn urheilutoimintaan. Tällaisiksi henkilöiksi luetaan Tennisliiton toiminnassa mm. kilpailulisenssin lunastaneet, liittoon kuuluvien seurojen toiminnassa mukana olevat henkilöt ja urheilijan tukihenkilöt. Urheilijan tukihenkilöksi on määritelty Suomen antidopingsäännöstössä: valmentaja, ohjaaja, manageri, edustaja, joukkueen toimihenkilö, toimitsija, lääkäri, lääkintäryhmän jäsen, vanhempi tai kuka tahansa muu henkilö, joka työskentelee, hoitaa tai auttaa urheilukilpailuun osallistuvaa tai valmistautuvaa urheilijaa.

Testaustoiminta keskittyy, mutta ei rajoitu, ammattilaiskilpailuissa ja SM-kilpailuissa pelaaviin urheilijoihin. Testejä voidaan tehdä kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella.

Erivapaudet

Mikäli urheilijan terveyden ylläpito tai sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta. SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn (tasomäärittely nähtävissä SUEK:n verkkosivuilla) piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEK:n ohjeiden mukaisesti ennakkoon. Tällä hetkellä tasonmäärittelyn piiriin kuuluvat Tennisliigassa sekä Yleisten SM-kilpailuiden pääsarjassa pelaavat pelaajat. SUEK:n erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea tarvittavat erivapaudet etukäteen niin kilpaluiden ulkopuolella kuin kaikkiin kilpailuihin. Urheilija on itse vastuussa siitä, että tietää missä kilpailuissa erivapaus on pitänyt hakea etukäteen.

Tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden kohdalla SUEK tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden ja/tai menetelmien käytölle on lääketieteellinen peruste. Tämän osoittamiseksi urheilijan tulee hakea erivapautta jälkikäteen.

Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden erivapauksista vastaa kansainvälinen Tennisliitto (ITF), riippumatta urheilijan iästä tai kansallisesta tasosta. Lisätietoa menettelystä ja hakemusten tekemisestä löytyy: http://www.itftennis.com/antidoping/tue/tue.aspx Tähän hakuprosessiin on varattava riittävästi aikaa.

Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla urheilijat ja heidän tukihenkilönsä voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin.

Puhtaasti paras –verkkokoulutukseen kuuluu seitsemän moduulia, joissa on tietoa antidopingasioista. Kunkin moduulin suorittamiseen kuluu 3–4 minuuttia. Verkkokoulutus sopii myös oppitunnin mittaiseksi kokonaisuudeksi.

Moduuleissa on videoita ja harjoituksia. Kaikkia moduuleja ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat ohjelmaan. Kun kaikki moduulit on suoritettu, koulutuksesta saa sähköpostitse diplomin. Jokaisen moduulin jälkeen koulutuksen läpikäynyt saa ilmoittamaansa sähköpostiin yhteenvedon moduulin tärkeimmistä asioista.

Urheilijat voivat esimerkiksi ottaa kuvan suoritetusta diplomista ja jakaa kuvan sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #puhtaastiparas.

Verkkokoulutukseen pystyt kirjautumaan SUEKin internetsivujen kautta tai osoitteesta http://puhtaastiparas.fi.

 

Jaa:

Seuraava uutinen: Kuukauden kuumat: Djokovicin… →