Mailapelit liikuttavat lapsia yhdessä

29.4.2016  |  16:08


Mailapelit yhä vahvemmin liikuttamaan lapsia vuonna 2016

Mailapeliliitot ovat jo muutaman vuoden ajan tehneet aktiivista yhteistyötä koulupäivän liikunnallistamisen eteen. Vuonna 2015 mailapeleillä oli kaksi erillistä hanketta, joista toisessa olivat mukana Tennis-, Sulkapallo- sekä Pöytätennisliitto ja toisessa Squash- sekä Sulkapalloliitto. Vuonna 2016 nämä erilliset hankkeet yhdistyivät Mailapelit varhaiskasvatuksen ja koulupäivän liikunnallistamisen tukena -yhteishankkeeksi, jossa ovat mukana Tennis-, Pöytätennis-, Sulkapallo-, Squash- ja Racketlonliitto. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi mailapelin yhteishankkeelle 50 000 euron avustuksen.

Hankkeen vaikutusten piiriin pyritään saamaan 200 koulua, 30 päiväkotia, 30 mailapelikerhoa sekä 200 opettajaa ja yhteensä huikeat 25 000 lasta. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat kouluihin ja varhaiskasvatukseen ja sen aikana kehitetään olemassa olevia ja luodaan uusia toimintamalleja liikuntatunneille, välitunneille, lajiesittelyihin ja kerhotoimintaan. Lisäksi hankkeen aikana koulutetaan opettajia ja luodaan uusia sisältöjä mailapelien opetusmateriaaliin.

Liikkuva Koulu -ohjelman kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja huomioidaan uuden, vuonna 2016 voimaan tulevan Perusopetussuunnitelman tavoitteet. Hankkeelle tullaan palkkaamaan mailapelikoordinaattori, joka vastaa toiminnan toteutuksesta yhdessä lajiliittojen työntekijöiden kanssa. Haku avataan perjantaina 29.4.2016.

– Tennis on tehnyt määrätietoisesti ja tavoitteellisesti työtä koulujen kanssa jo vuodesta 2012 saakka. Tavoitamme tänä vuonna jo lähes 15 000 lasta Street Tennis -tapahtumilla, joissa lapset saavat ensikosketuksensa tennikseen ja osa heistä innostuu sitä kautta jatkamaan harrastusta seurassa, kertoo Tennisliiton toimitusjohtaja Teemu Purho.

– Mailapelien kanssa viime vuonna käynnistetty yhteistyö on tuonut uusia mahdollisuuksia laajentaa iltapäiväkerhotoimintaa sekä opettajien kouluttamista ohjaamaan mailapelejä. Viime vuoden aikana mailapelien yhteistyöllä toteutettu opettajille suunnattu video on ollut erinomainen työväline madaltamaan kynnystä ottaa myös tennis mukaan lajikirjoon koulujen liikuntatunneille, hän kiittelee.

– Nyt saatu merkittävä tuki Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on osoitus erittäin onnistuneesta yhteistyöstä. Yhdessä toteutettava laajempi hanke on taas luonnollista jatkumoa sekä yhteistyölle että eri mailapelien laadukkaalle tekemiselle lasten liikuttamiseksi kouluympäristössä, Purho kuvailee.

– Pöytätennisliitto on tehnyt pitkään itsenäisesti lajiesittelyjä kouluihin. Jo käynnistynyt yhteistyö mailapeliliittojen kesken on tuonut uusia ulottuvuuksia tähän työhön ja osoittanut, että saamme yhteistyöllä enemmän aikaiseksi kuin yksin ja erikseen, kommentoi Pöytätennisliiton toiminnanjohtaja Mika Räsänen.

– OKM:n tuen myötä pystymme entisestään tehostamaan toimintaa koulumaailmassa ja saamaan lajiesittelyjen lisäksi pysyvää liikkumista lapsille. Kiitos OKM:lle tästä tuesta ja luottamuksesta – teemme parhaamme ollaksemme tämän luottamuksen arvoisia, Räsänen kiittelee.

– Sulkapalloliitto on ollut erittäin tyytyväinen mailapeliyhteistyöhön ja innoissaan mahdollisuudesta tiivistää yhteistyötä entisestään. OKM:n avustus mahdollistaa uuden askeleen ottamisen, mailapelikoordinaattorin palkkaamisen, iloitsee Sulkapalloliiton koulutus- ja nuorisopäällikkö Tommi Saksa.

– Tämä tulee varmasti edistämään mailapelien asemaa varsinkin lasten liikuttajana ja luomaan uusia yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden kesken, Saksa kertoo.

– Mailapeliyhteistyö saa konkreettista uskottavuutta OKM:n osoittaman tuen kautta. Monivuotiseksi suunniteltu projekti tukee hyvin voimakkaasti Opetushallituksen uutta opetussuunnitelmaa, jossa perustaitojen, kuten heittäminen ja lyönti, oppimista korostetaan, kertoo Squashliiton toiminnanjohtaja Hannu Mäkinen.

Hanke, joka pyrkii luomaan puitteet koulunuorison ilmaiselle tai ainakin edulliselle liikkumiselle yksityisissä liikuntahalleissa, on itse asiassa investointi, jota kannattaakin vauhdittaa, Mäkinen pohtii.

Alakouluille suunnattu sähköinen opetusmateriaali löytyy osoitteesta: www.mailapelit.fi.

Hae mailapelikoordinaattoriksi

Tennisliitto www.tennis.fi
Pöytätennisliitto www.sptl.fi
Sulkapalloliitto www.sulkapallo.fi
Squashliitto www.squash.fi
Racketlonliitto www.racketlon.fi

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset ja alueelliset kehittämisavustukset vuonna 2016 (veikkausvoittovarat)

Jaa:

Seuraava uutinen: Seurajohtajien seminaarissa antoisia… →