Lasten Liike -tukea haettavissa 31.3. asti

15.3.2019  |  14:44  |  Seurat

Lasten Liike on koko liikuntayhteisön yhteinen ponnistus lasten ja nuorten liikuntakerhotoiminnan lisäämiseksi. Toimintaa toteutetaan paikallisesti liikunnan aluejärjestön, kuntien, koulujen, urheiluseurojen ja yhdistysten yhteistyöllä koulupäivän yhteydessä.

Lasten Liike -kerhoja voivat järjestää paikalliset urheiluseurat tai muut yhdistykset. Suositeltavaa on, että eri tahot järjestävät toimintaa yhteistyössä. Toimintaa järjestävät tahot saavat taloudellista tukea kerholle ja he sitoutuvat toteuttamaan kerhoja sille määriteltyjen edellytysten puitteissa. Tukea voi saada joko uuteen tai olemassa olevaan toimintaan, jonka laatua halutaan parantaa tai jonka jatkuminen voidaan tuella taata.

Lasten Liike -tuella pyritään helpottamaan matalan kynnyksen liikuntakerhotoiminnan järjestämistä. Tuella rahoitetaan ohjaajien palkkioita, toiminnassa tarvittavia välineitä, materiaaleja ja muuta tarvittavaa tukea toimintaan. Lasten liike -tuen mahdollistavat yrityskumppanit ja lahjoittajat. Yritysten tuki ohjataan Olympiakomitean kautta aluejärjestöjen päätöksillä paikallisille toimijoille. Lukuvuoden 2019-2020 Lasten Liike -tuen hakuaika on maaliskuussa 1.3 – 31.3.2019. Tuen suuruus tulevana vuonna on 500e/ kerho.

HAKUINFO LASTEN LIIKE

Jaa:

Seuraava uutinen: TEHO Sport Tennisliiga:… →