Huippuvalmentajakoulutuksen haku käynnissä – opettajina kärkinimet

2.6.2015  |  13:07

Haku Tennisliiton huippuvalmentajakoulutukseen

Sisältö ja tavoitteet

Huippuvalmentajakoulutus on Tennisliiton järjestämä jatkokoulutusohjelma, jolla pyritään kehittämään suomalaisten huippu- ja kilpavalmentajien osaamista sekä lisäämään kaikkien kilpa- ja huipputenniksessä mukana olevien toimijoiden välistä yhteistyötä. Osa koulutuksesta toteutetaan yhdessä Suomen ammattigolfpelaajien järjestön PGA:n ja Mikko Ilosen sekä hänen valmentajansa Timo Rauhalan kanssa. 

 

Lähtökohtana koulutuksessa on huipputenniksen ja –urheilun vaatimuksiin tutustuminen kokonaisvaltaisesti tenniksen ja muiden lajien huippu-urheilijoiden sekä –valmentajien kautta. Tätä kautta saatua ymmärrystä ja tietoa pyritään jatkosoveltamaan suomalaiseen valmennukseen, erityisesti 12-18 –vuotiaiden ikäryhmissä. 

 

Koulutuksen lähtöajatus on Jarkko Niemisen ja Mikko Ilosen hienot ammattilaisurat omissa lajeissaan.  Koulutuksessa pureudutaan tarkasti heidän tekemisiinsä ja tekemättä jättämisiinsä, menestyksiin sekä tappioihin ja varsinkin henkiseen asennoitumiseen huippu-urheilua kohtaan. Tähän ajankohtaiseen, suoraan huipulta tuotuun näkemykseen on koulutuksen aikana tarkoitus peilata toimintaa yleensä Suomessa, jokaisen valmentajan omaa tekemistä ja valmennusfilosofiaa. 

 

Toisaalta koulutuksen aikana opiskellaan koti- ja ulkomaisten huippuvalmentajien sekä eri osa-alueiden erityisosaajien johdolla. Tätä kautta on tarkoitus muodostaa kokonaiskuva siitä, mitä huippu-urheilun ja –tenniksen vaatimukset tarkoittavat konkreettisesti valmennuksen, päivittäisen tekemisen ja lajin eri osa-alueiden kannalta. Ja miten ne määrittävät valmennusta ja valmentajan työtä sekä valmentajana kehittymistä. Osa koulutuksesta tapahtuu aidossa huipputennisympäristössä , missä hyödynnetään paikalla olevien pelaajien ja valmentajien osaamista ja näkemyksiä. 

 

Tärkeä osa koulutusta on valmentajaryhmän yhteistoiminta ja käytännön harjoitustilanteet. Koulutuksen aikana tullaan varmasti haastamaan jokaisen koulutettavan ajatuksia, näkemyksiä ja osaamista keskusteluiden, ryhmätöiden ja käytännön harjoitusten kautta.  

 

Koulutukselle on asetettu neljä tavoitetta, joiden uskotaan tehokkaimmin vievän suomalaista kilpa- ja huipputennistä eteenpäin. Koulutukseen mukaan valittavien on tarkoitus toimia vahvoina suunnannäyttäjinä ja osittain suunnan kääntäjinä näiden neljän tavoitteen osalta suomalaisessa tenniksessä. 

 

 1. Koulutettavien valmennusfilosofia ja ajatus pohjautuvat huipputenniksen vaatimuksiin
  • asennoituminen
  • motivointi ja tavoitteenasettelu
  • oppiminen, vuorovaikutustaidot ja ihmisen valmentaminen
  • harjoittelun ja kilpailemisen määrä sekä laatu
  • toimintaympäristö
  • kaikkien valmennuksen osa-alueiden huomiointi

 

 1. Valmentajat motivoituneita kehittämään itseään ja omaa uraansa valmentajina
  • jatkuvan kehittymisen ja oppimisen ajatus
  • valmentajilla vastuu ja mahdollisuus kehittyä ja edetä urallaan

 

 1. Valmentajien yhteisöllisyyden lisääminen
  • Suomessa tiivis ja järjestäytynyt kilpa- ja huippuvalmentajien yhteenliittymä
  • yhdessä rakennettu ja täydennettävä malli suomalaisen huipputenniksen eteenpäin viemiseksi
  • valmentajan ammatin arvostuksen nostaminen

 

 1. Kulttuurin muutos Suomi-tenniksessä kohti ammattimaisempaa tekemistä
  • eri tahoilla (valmentajat, tennispäättäjät, pelaajat, vanhemmat, seura-aktiivit) entistä tiiviimpää vuoropuhelua 
  • huipputenniksen vaatimukset laajasti tiedossa
  • yhteiset arvot

 

Toteutus

 

Viisi lähijaksoa syksyn 2015-kevään 2016 aikana. Lähijaksojen välillä  koulutettavat työstävät ryhmissä omaa osaansa kirjalliseen tuotokseen: Suomalainen huipputennismalli. Ensimmäisellä jaksolla jokaiselle koulutettavalle jaetaan/ he valitsevat osa-alueen, mihin haluavat paneutua erityisesti koulutuksen aikana. 

 

Jaksoilla on osia, mitkä ovat avoimia myös ryhmän ulkopuolisille. 

 

Koulutus alkaa ja päättyy valmentajien tekemällä oman osaamisen arvioinnilla ja tunnistamisella, jonka perusteella laaditaan henkilökohtainen kehityssuunnitelma koulutuksen ajaksi ja myös sen jälkeiselle ajalle (jatkuvan kouluttautumisen malli). 

 

Henkilökohtaistamiseen kuuluu henkilökohtainen ”lähijakso”, joka suunnitellaan liittyväksi koulutettavan ”erikoistumisalaan” sekä mielenkiinnon kohteisiin. Omasta jaksosta on tehtävä suunnitelma ja raportoitava muille valmentajille Tennisliiton viestintäkanavien kautta. 

 

Jokaisen koulutettavan tulee kirjoittaa henkilökohtaista oppimispäiväkirjaa koulutuksen ajan omasta oppimisestaan ja sen vaikutuksista päivittäiseen valmennustyöhön. Tehtävä toteutetaan niin, että koulutettava valitsee yhden valmennettavan, jonka valmennukseen koulutuksessa esille tuotuja asioita peilataan.  

 

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista ja läsnäoloa lähijaksoilla, henkilökohtaisen lähijakson suorittamista, oman osansa tekemistä ryhmän yhteiseen kirjalliseen työhön sekä henkilökohtaisen oppimispäiväkirjan kirjoittamista. 

 

Pekka Kainulainen on koulutuksen vastuuhenkilö, joka vastaa koulutuksen organisoinnista ja tarkemmasta suunnittelusta sekä kirjallisen tuotoksen kasaamisesta koulutuksen lopuksi. Saku Siivonen ja Timo Rauhala toimivat Pekan apuna suunnittelussa ja laji- ja valmennusasioissa sekä koulutusjaksojen toteutuksessa.  

 

Koulutuksen jatkuvina teemoina ovat:

 • Huippu-urheilun ja -tenniksen vaatimukset erityisesti 12-18 –vuotiaiden valmennuksessa
 • Yksilön valmentaminen
 • Suomalainen huipputennismalli

Lähijaksojen painotuksia ja erityisteemoja ovat:

 • Ammattilaisuus ja huipputenniksen vaatimukset, yksilön valmentaminen osana ryhmää, työkaluja käytännön valmennustyöhön
 • Kilpaileminen, toimintaympäristö, tuulahduksia huipulta
 • Yksilövalmennus, huipputenniksen fyysiset vaatimukset, taidon oppiminen  
 • Huipputenniksen vaatimukset 12-. 15- ja 18-vuotiaiden harjoittelussa
 • Huippu-urheiluun tähtäävä toiminta Suomessa

 

Lähijaksojen ajankohdat ja tarkemmat painopisteet ovat:

 • alla oleva ohjelma on suuntaa antava, tarkka ohjelma jokaiselle lähijaksolle tarkentuu 4-6 viikkoa ennen jokaista lähijaksoa 

 

 1. jakso: 17.-21.10.2015, Stockholm Open (lähtö lentäen lauantaiaamuna 17.10. ja paluu laivalla keskiviikkona 21.10. aamusta) 
  • Magnus Norman: Motivointi ja tavoitteenasettelu, huipputenniksen vaatimukset
  • Kilpailussa mukana olevia pelaajia ja valmentajia: Tarinoita huipulta
  • GTG ja Ruotsin Tennisliitto: Ruotsalainen huipputennismalli
  • Jarkko Nieminen ja miesten maajoukkuepelaajat: Toimiminen ATP-Tourilla

 

 1. jakso: 7.-10.11.2015, IPP Open (2 päivää yhdessä golfin kanssa)
  • Jarkko Nieminen ja Mikko Ilonen: Viesti huipulta – asenne ratkaisee
   • sparraajina Timo Rauhala ja Kim Tiilikainen – huippu-urheilu valmentajan näkökulmasta
  • Erkka Westerlund: Ihmisen valmentaminen ja yksilön potentiaalin maksimointi
  • Sami Kalaja: Taidon oppiminen
  • Federico Ricci: Nuoren pelaajan kehityksen polku 12-18 –v., huomioita suomalaisesta tenniskulttuurista
  • Jarmo Ahonen ja Jarkko Nieminen: Tennispelaajan fyysinen valmennus
  • Kauko Nieminen: vanhempien rooli ja merkitys 

 

 1. jakso: 18.-20.12.2015, Helsinki (1 päivä yhdessä golfin kanssa)
  • Kjell Enhager: Ihmisen henkisten voimavarojen hyödyntäminen, henkinen valmennus
  • Frank Zlesak: Nuoren pelaajan kehityksen polku 12-18 –v., lahjakkuuden tunnistaminen, havaintokehä
 2. jakso: 11.-14.2.2016, Tampereen Tenniskeskus (2 päivää yhdessä golfin kanssa)
  • Marko Siivonen: Sensomotoriikka osana huippuvalmennusta
  • Kehon kokonaisvaltainen huolto huippu-urheilussa 
  • Fysioterapeutti osana valmennustiimiä 
  • Timo Rauhala: motivointi ja tavoitteenasettelu, valmennusfilosofia
  • Vesa Pönkkä: Nuoren pelaajan kehityksen polku 12-18 –v.
  • Vuorovaikutustaidot ja ihmisen valmentaminen
  • Pekka Kainulainen: Valmentajana kehittyminen

 

 1. jakso: 17.-19.3.2016, Talin Tenniskeskus 
  • Mika Kojonkoski ja Antti Paananen: Huippu-urheilu Suomessa
  • Hrvoje Zmajic: huippu-urheilutoiminnan kehittäminen kehittyvissä tennismaissa
  • Pekka Kainulainen: Valmentajana kehittyminen
  • Saku Siivonen: Suomalainen huipputennismalli

 

Koulutusmaksu

 

Koulutusmaksu 1250 €/ valmentaja. Kun valmentaja suorittanut koulutuksen hyväksytysti, hänelle palautetaan 500 € kurssimaksusta. 

Koulutusmaksu sisältää koulutuksen (luennoitsijat, tilat jne.) sekä pääsyliput Stockholm Openiin ja IPP Openiin. Koulutettavat vastaavat itse omista matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksistaan. 

 

Hakeminen

 

Koulutukseen on avoin haku kaikille Suomessa työskenteleville tennisvalmentajille. Hakuaika koulutukseen on 3.-18.6. Tennisliiton huipputennistoimikunta tekee valinnat ja ilmoittaa kaikille hakeneille valinnoista 26.6. mennessä. Mukaan valitaan enintään 12 valmentajaa. Järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutuksen, mikäli mukaan hyväksyttäviä hakijoita on alle 8. 

 

Valinnassa painotetaan seuraavia kriteereitä:

 • motivaatio ja sitoutuminen koulutusohjelmaan
  • sekä koulutettavan että hänen työnantajansa on sitouduttava
   • koulutettava: osallistuminen kaikille jaksoille, kirjallinen tuotos, omavastuuosuus (miten työnantajan kanssa sovitaan)
   • työnantaja: antaa työntekijälle mahdollisuuden (aikaa osallistua lähijaksoille sekä tehdä kirjallinen työ), osallistuu kustannuksiin (tämä tietysti seurakohtainen juttu)
 • englannin kielen taito
 • nykyiset työtehtävät: kilpavalmennustehtävissä, vaikuttavuus seuran ja alueen kilpa- ja huipputenniksen kehittymiseen
 • valmennushistoria: työkokemus ja työtehtävät
 • enintään kaksi valmentajaa samasta seurasta

 

Haku koulutukseen tapahtuu avoimella hakemuksella. Tarvittaessa hakijat tai osa hakijoista voidaan haastatella kesäkuun alussa ennen lopullisen valinnan tekoa. Hakemuksesta tulee selvitä seuraavat tiedot:

 • hakijan nimi ja yhteystiedot
 • nykyiset työtehtävät
 • työ- ja koulutushistoria
 • perustelut, miksi hakija pitäisi valita mukaan koulutukseen
 • hakijan ja työnantajan sitoutuminen koulutusohjelmaan
 • englannin kielen taito

 

Vapaamuotoiset hakemukset 17.6.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen 

saku.siivonen@jnta.fi

 

 

Lisätietoja koulutuksesta:

 

Pekka Kainulainen

pekka.kainulainen@pajulahti.com

+358 44 77 55 345

 

Saku Siivonen

saku.siivonen@jnta.fi

+358 44 999 1754

 

 

Jaa:

Seuraava uutinen: Kilpailukutsu: Sotilasurheiluliiton 40-vuotiskilpailut… →