Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymys: Voiko seura järjestää harjoitustoimintaa?
Vastaus: Seura voi järjestää harjoitustoimintaa, mutta toiminnassa tulee huomioida hygieniaan ja turvaväleihin liittyvät ohjeistukset.

Kysymys: Voiko työntekijät lomauttaa, jos seuran toiminta keskeytetään?
Vastaus: Työntekijän voi lomauttaa, jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Lomautuksesta on ilmoitettava lomautuksesta työntekijälle 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. HUOM! 20.3.2020 valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ilmoitusaika lyhenee 14 päivästä viiteen päivään. Lisätietoa lomauttamiseen liittyen

Kysymys: Onko työntekijällä velvollisuus tehdä töitä sinä aikana, kun lomautuksesta on ilmoitettu, mutta lomautus ei ole vielä alkanut?
Vastaus: Kyllä on. Ilmoitusaikana työntekijällä on normaali työvelvoite.

Kysymys: Voiko lomautettu työntekijä saada työttömyyskorvausta lomautuksen ajalta?
Vastaus: Työntekijä voi saada korvauksia työttömyyskassalta tai Kelalta. Työntekijöitä ohjeistetaan olemaan yhteydessä omaan työttömyyskassaan tai Kelaan. HUOM! 20.3.2020 valtioneuvoston päätöksen mukaisesti työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan lomautuksissa ja irtisanomistilanteissa. Työttömyysturvan piiriin pääsee heti.

Kysymys: Pitääkö seuran palauttaa harjoitusmaksuja, jos toiminta keskeytetään?
Vastaus: Velvollisuus palauttaa maksuja määräytyy ensisijaisesti harjoitustoimintaan sovellettavien sopimusten/ehtojen mukaisesti. Ehdoissa voidaan esimerkiksi määrätä, että yksittäisen harjoitustunnin peruuntuminen ei oikeuta maksun palautukseen. Jos ehdoissa ei ole määrätty maksujen palauttamisesta, voi seura olla velvollinen palauttamaan maksua keskeytyksen ajalta tai järjestämään vastaavaa korvaavaa toimintaa myöhemmin. Lisätietoa maksuihin liittyen