Ohjeita harjoitus- ja muihin maksuihin liittyen

OHJEITA HARJOITUS- JA MUIHIN MAKSUIHIN LIITTYEN

Kun seura joutuu keskeyttämään toimintansa, tulee sen päättää myös vaikutuksista harjoitus- ja muihin maksuihin. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa toivomme, että kaikki toimintaan osallistuvat suhtautuvat ymmärtäväisesti seurojen tilanteeseen ja omilla toimillaan edesauttavat seuroja selviämään taloudellisista haasteista.

Maksujen osalta kannattaa tehdä perusteellinen harkinta, eikä päätöstä ole välttämätöntä tehdä heti keskeytyksen alkaessa.

Maksuissa huomioitavia yleisiä asioita

– Toiminnan keskeyttämisellä ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta jäsenmaksuihin.
– Harjoitus- ja muihin toimintamaksuihin keskeytys voi vaikuttaa.
– Ensisijaisesti noudatetaan seuran valmennusehdoissa ja muissa sopimuksissa olevia määräyksiä.
– Tilanne on poikkeuksellinen, eikä lainsäädäntö anna yksiselitteistä vastausta siihen, miten maksujen osalta tulee toimia.
– Kaikkia jäseniä tulee kohdella yhdenvertaisesti maksujen osalta.

Harjoitusmaksujen alentaminen/palauttaminen

– Lyhyt keskeytys voitaneen nyt käsillä olevan ylivoimaisen esteen johdosta jättää huomioimatta harjoitusmaksuissa (esim. maksuvelvollisuus maaliskuun loppuun asti). Seuran kulut juoksevat luultavasti ainakin maaliskuun ajan.
– Jos keskeytys jatkuu pitkään, tulevia maksuja jouduttaneen alentamaan (esim. huhti- ja toukokuun maksua ei veloiteta, jos toiminta on edelleen keskeytyneenä). Seura voi esimerkiksi säästää palkka- tai tilavuokrakuluja ja kulujen säästäminen puoltaa maksujen alentamista/palauttamista ainakin säästettyjen kulujen verran.
– Maksuja ei tarvitse alentaa siltä osin, kun jäsen saa edelleen maksuun kuuluvaa sisältöä (esim. etävalmennus, harjoitusohjelman laadinta).

Vaihtoehtoja maksun palauttamiselle

– Seura voi pyrkiä järjestämään korvaavaa toimintaa kauden aikana (esim. korvaustunnit kun harjoitukset taas alkavat).
– Seura voi harkita kauden pidentämistä esim. kesäkuulle, jolloin keskeytyneenä oleva aika korvataan kauden pidentämisellä.
– Seura voi pyrkiä siirtämään jo maksettuja maksuja tuleviin maksuihin (esim. syksyn harjoitusmaksuihin), jolloin maksuja ei tarvitse palauttaa jäsenille.

Erityistilanteita

– Jos seura on laskuttanut koko kevätkauden kerralla ja lasku on edelleen kokonaan maksamatta, kannattaa pelaajan kanssa sopia laskun maksamisesta ainakin siltä osin, kun se vastaa alkukauden toteutuneita harjoituksia. Loppuosan maksusta voidaan sopia siinä vaiheessa, kun on tiedossa, palautetaanko maksun jo maksaneille rahaa.
– Jos yksittäinen tapahtuma (esim. leiri tai pelipäivä) perutaan, osallustumismaksua ei lähtökohtaisesti tule periä.