Hakemukset

Hakemus alueelliseen valmennuskeskukseen

Urheilija hakee alueellisen valmennuskeskuksen toimintaan ajalle 12.10.-30.5.2023(Pakollinen)
Urheilijalla on voimassa hyväksytysti suoritettu SUEK:n Puhtaasti Paras -verkkokoulutus?(Pakollinen)
Urheilijalla on voimassa hyväksytysti suoritettu SUEK:n Reilusti Paras -verkkokoulutus?(Pakollinen)