Valmentajauutisia

20.12.2010  |  10:35

 

Mika Muilusta vuoden aluekouluttaja 
Pääkaupunkiseudun aluekouluttajana vuoden alusta aloittanut kokenut valmentaja Mika Muilu valittiin vuoden 2010 aluekouluttajaksi.
Muilu vahvisti pääkaupunkiseudun koulutustoimintaa erinomaisesti heti ensimmäisenä vuotena ja järjesti peräti kuusi alueellista koulutusta vuoden aikana.
Myös muut aluekouluttajat tekivät erinomaista työtä ja kulunut vuosi oli koulutustoiminnan vilkkain: koulutuksiin osallistuneita oli peräti 376. Kasvua tuli jatkokoulutuksista, joihin osallistui lähes tuplaten valmentajia verrattua vuoteen 2009.

Uusia seuravalmentajia

Syksyn 2010 seuravalmentajakoulutukseen osallistui kymmenen valmentajaa eri puolilta Suomea.
II-tason valmentajakoulutus alkoi syyskuussa ensimmäisellä etäjaksolla, jolloin opiskelijat tutustuivat opetusoppiin kirjareferaatin myötä. Liikuntakeskus Pajulahdessa järjestetyllä ensimmäisellä lähijaksolla syvennyttiin tennisvalmentajan pedagogisiin taitoihin sekä tekniikkaan ja taktiikkaan pääkouluttaja Pasi Ahdin ja koulutuspäällikkö Pekka Kainulaisen opastuksella.

Valmennusharjoituksia seuranneissa palautekeskusteluissa pohdittiin valmennustaidon kehittämistä jokaisen omista lähtökohdista (ydinkeskeinen oppiminen). Tennisliiton toimitusjohtaja Teemu Purho kertoi opiskelijoille seuratoiminnan kehittämisestä, valmentajien työsopimuksista ja mm. Hyvä Seura -hankkeesta. Pyörätuolitenniksen paralympiaedustaja Taneli Tenhunen esitteli tuleville seuravalmentajille pyörätuolitenniksen sääntöjä, tekniikkaa ja valmentamista.

Opiskelu jatkui toisella etäjaksolla, jonka aikana valmentajat kehittivät omaa valmennustaitoaan laaditun kehityssuunnitelman perusteella sekä mm. videoivat ja arvioivat oman valmennustuntinsa. Valmennustietämystä kehitettiin myös tutustumalla kolmen eri valmentajan työhön ja valmennusfilosofiaan. Kolmas kehitystyö liittyi seuravalmentajan toimintaympäristöön: opiskelijan tehtävänä oli selvittää ja esittää oman seuransa organisaatio, toimintasuunnitelma ja valmennusjärjestelmä.

Kolme kuukautta kestänyt opiskelu päättyi toisella lähijaksolla Pajulahdessa. Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat valmennuksen näyttökokeen, joka arvioituun hyväksytty-hylätty-täydennettävä -asteikolla ja jonka onnistumista pohdittiin näyttökeskusteluissa. Jakson aikana pääkouluttaja luennoi ja johti keskustelua myös seuratoiminnan kehittämisestä ja seuravalmennuksen tehokkaasta organisoinnista.

Kymmenen erilaista persoonaa ja valmentajaa teki koulutuksen keskusteluista antoisia ja kehittäviä. Valmentajat totesivatkin, että koulutuksen parasta antia olivat yhteiset keskustelut ja pohdinnat, joissa sai kuulla muiden mielipiteitä ja pystyi haastamaan omia ajatuksiaan valmentamisesta.

 

SVK-kurssi, vas.  Timo Etumäki, Ville Juhamo, Kaisa Korkeamäki, Kaisu Anttila, Sari Lautaniemi, Matti
Estola, Jukka Karjalainen, Harri Suutarinen, Mikko Järvenpää ja kouluttaja Pasi Ahti. Kuvasta puuttuu
Jani Jankkila.
Kuva: Pekka Kainulainen

 

 

Jaa:

Seuraava uutinen: Kilpailunjohtajakoulutus 15.-16.1. Tampereella… →