Urheiluseurat aktiivisia lasten ja nuorten toiminnan kehittäjiä

7.12.2006  |  10:30

Seuratukea jaetaan 1 400 000 euroa

Lasten ja nuorten seuratoiminnan kehittämiseen myönnettiin paikallistukea 986 hankkeelle. Seuroille jaetaan tukea yhteensä 1 400 000 euroa, mikä on miljoona euroa enemmän kuin viime vuonna. Nuori Suomi jakaa tukirahat yhdessä lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Tuet ovat opetusministeriön liikuntayksikön myöntämiä veikkausvoittovaroja.
Urheiluseurat hakivat paikallistukea peräti 7,3 miljoonaa euroa. Hakemuksia tuli yhteensä 2070, joista hieman alle puolet sai tukea.
– Hakemusten suuri määrä on hyvä osoitus urheiluseurojen halusta kehittää ja laajentaa lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa. Tänä vuonna tukisumman kasvu oli merkittävä, mutta tuen tarve on selvästi vielä tätäkin suurempi. Jos nyt jaetun tuen jakaisi kaikille urheiluseurojen toiminnassa mukana oleville lapsille, niin se tarkoittaa, että tukea tulisi kolme euroa jokaista urheilevaa lasta kohden. Ruotsissa ja Norjassa valtion suora tuki urheiluseuroille on huomattavasti suurempi, Nuoren Suomen puheenjohtaja Mari Kiviniemi toteaa.

Eniten tukea ohjaajien ja valmentajien
osaamisen kehittämiseen

Paikallistukea jaettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämiseen. Eniten tukea myönnettiin juuri näihin hankkeisiin, joissa seurat panostavat ohjaajien kouluttamiseen.
Liikuntakerhotoiminnan edistämiseen tai lajiharjoittelun monipuolistamiseen myönnettiin tukea 188 hankkeeseen. Urheiluseurat monipuolistavat lajin harjoitusryhmien toimintaa mm. lajikokeiluilla ja seurayhteistyön avulla. Näin harrastamisen mahdollisuuksia tarjotaan myös niille lapsille ja nuorille, jotka eivät aikaisemmin ole olleet mukana urheiluseurojen toiminnassa.
Nuorten harrasteurheiluun tukea myönnettiin 168 hankkeelle. Urheiluseurojen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan nuorten mielipiteitä aiempaa paremmin huomioon. Lisäksi paikallistuella kehitetään mm. seuratoiminnan laatua.
Urheiluseuratoiminnan paikallistuet luovutetaan maakunnallisissa jakotilaisuuksissa 2.-13.12.2006. Paikkakuntakohtaisten jakotilaisuuksien aikataulu löytyy osoitteesta www.nuorisuomi.fi/paikallistuki

Tukea saaneet hankkeet julkaistaan Nuoren Suomen www-sivuilla ja 14.12.2006.

Jaa:

Seuraava uutinen: Miesten Viking Line… →