Tennisliitto hakee alueellisia koordinaattoriseuroja – haku päättyy 23.11.

20.11.2014  |  14:20

 

Tennisliitto lähtee kehittämään seuratoimintaa alueellisesti ja tähän liittyvättehtävät organisoidaan seurojen kautta vuoden 2015 alusta.

Alueita ovat alla mainitut kuusi – nykyisen Etelä-Suomen alueen seurat voivathakeutua Hämeen, Kaakkois-Suomen tai pääkaupunkiseudun yhteistoimintaan.

Alueet

 • Itä- ja Pohjois-Suomi
 • Länsi-Suomi
 • Varsinais-Suomi
 • Keski-Suomi ja Häme
 • Kaakkois-Suomi
 • Pääkaupunkiseutu

Kullakin alueella yksi sen seuroista nimetään alueelliseksikoordinaattoriseuraksi, jolla on päävastuu toiminnasta.

Liitto käynnistää tässä alueellisten koordinaattoriseurojen haun; asiasta kiinnostuneet seurat voivat hakea tähäntehtävään alla olevalla lomakkeella 23.11.2014 mennessä.
Hakemukset käsitellään15.12.2014 mennessä, ja samalla seurojen kanssa käydään neuvottelut toiminnansisällöstä. Valittujen seurojen kanssa tehdään sopimukset 31.12.2014 mennessä.

 

Alla on kuvattu seuratoiminnan kehittämisen tavoitteita ja sen alueellisiatehtäviä. Näiden jälkeen määritellään, mitkä asiat ovat alueen koordinaattoriseuranvastuulla, miten toiminta tulee organisoida ja  millaista tukea liitto antaakoordinaattoriseuralle.

 

*****************

Seuratoiminnan kehittämisen tavoitteita ovat

 • alueen seurojen toiminnan ja seurayhteistyön kehittäminen
 • ohjaajien/valmentajien kouluttaminen
 • kilpailutoiminnan koordinointi
 • yhteistyö koulujen kanssa
 • alueellinen valmennusyhteistyö (mm. leirit) kansallisen tason pelaajille

.
Seuratoiminnan kehittämiseen liittyvät alueelliset tehtävät

 • vastata 0- ja 1-tason ohjaaja/valmentajakoulutusten järjestämisestä
 • vastata valmentajien/ohjaajien alueellisten täydennys/jatkokoulutusten järjestämisestä
 • vastata kilpailukalenterin koordinoinnista
 • vastata kouluyhteistyön koordinoinnista
 • vastata seurojen välisen valmennusyhteistyön ja leiritoiminnan koordinoinnista
 • vastata muusta seurojen välisestä yhteydenpidosta alueella (mm. seuratapaamiset)
 • edistää Tennisliiton valmennusjärjestelmän (huippuseura/kasvattajaseura) jalkauttamista
 • muilla tavoin kehittää alueen seurojen toimintaa

Alueellisentoiminnan koordinaattoriseura

Seuratoiminnan alueelliseen kehittämiseen liittyvät tehtävätorganisoidaan seurojen kautta. Yksi alueen seuroista nimetään alueelliseksikoordinaattoriseuraksi, jolla on päävastuu toiminnasta. Koordinaattoriseura voisopia tehtävien jakamisesta alueen seurojen kesken siten, että yksittäisiätehtäviä osoitetaan muille alueen seuroille. Jos alueen seurat haluavat jakaatehtäviä keskenään, tulee seurojen tehdä yhteinen hakemus ja nimetä yksi seurapäävastuulliseksi toimijaksi. Ei ole suositeltavaa, että samalta alueelta tuleeuseampia hakemuksia.

Alueen koordinaattoriseuran tulee nimetä vastuuhenkilö(t),joille varataan riittävä aika tehtävien hoitamiseen. Seura ja Tennisliittomäärittelevät yhteisellä sopimuksella, kuinka paljon työaikaa tehtävienhoitamiseen varataan. Tennisliitto korvaa seuralle tämän työajan myöhemminesitettävällä tavalla. Toiminnassa (esim. koulutukset ja leirit) voidaan myöskäyttää muita asiantuntijoita, joiden työpanoksen korvaamisesta sovitaan niinikään yhteistyösopimuksessa.

Alueet voivat painottaa toiminnan kehittämisessä eriasioita. Toiminnan ei tarvitse olla samanlaista kaikilla alueilla, eikä kaikillealueille välttämättä valita heti ensimmäisessä vaiheessa koordinaattoriseuraa.

Tennisliitontuki koordinaattoriseuralle

Tennisliitto tukee sekä taloudellisesti ettätoiminnallisesti koordinaattoriseuraa. Tuen määrä ja sisältö sovitaan ainaseurakohtaisesti ja kalenterivuodeksi kerrallaan.

 • vuositason korvaus perustehtävien hoitamisesta
 • tapahtumakohtainen lisäkorvaus mm. koulutuksista, leireistä ja lajiesittelyistä
 • valmiit sisällöt ja materiaalit koulutuksiin
 • Tennisliiton toimiston palvelut mm. viestinnässä ja laskutuksessa
 • Tennisliiton seurapalvelupäällikön seurakäynnit
 • muut seurakäynnit (mm. Jarkko Nieminen Tennis Academy, Good to Great)

Ensimmäisenä toimintavuonna Tennisliitto avustaa lisäksi alueellisentoimintasuunnitelman laatimisessa sekä kouluttaa toiminnasta vastaaviahenkilöitä.

Hakukoordinaattoriseuraksi

Hakemukset toimitetaan siihen osoitetulla lomakkeellaTennisliitolle viimeistään 23.11.2014. Hakemuksessa on selvitettävä, millätavoin tehtävien hoitaminen on järjestetty, siihen varattava työaika jakustannukset. Lisäksi seura voi esittää muita toimenpiteitä, jotka ovattarpeellisia alueen toiminnan kehittämisessä. Muut perusteet voidaan katsoaeduksi hakemusta käsiteltäessä.

Hakemukset käsitellään 15.12.2014 mennessä ja samalla seurojenkanssa käydään neuvottelut toiminnan sisällöstä. Valittujen seurojen kanssatehdään sopimukset 31.12.2014 mennessä.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Teemu Purho (040 523 1797, teemu.purho@tennis.fi) ja seurapalvelupäällikkö Henrik Zilliacus
(050 361 5193, henrik.zilliacus@tennis.fi).

 

Jaa:

Seuraava uutinen: Peetu Pohjola välieriin… →