Suomen Tenniksen Tukisäätiön harjoitustuet avoimeen hakuun

28.9.2016  |  09:22

Finnish Tennis Awards -gaalassa vuosittain jaettaviennuorten pelaajien harjoitustukien haku käynnistyy. Edellisten vuosien tapaantukia kohdennetaan pienemmälle pelaajaryhmälle ja tukisummat ovat merkittävämpiä.Harjoitustukia voi hakea alla olevat kriteerit täyttävät nuoret urheilijat,jotka ovat osoittaneet mahdollisuutensa menestyä kansainvälisessä tenniksessätulevina vuosina.

Pelaajat, joilla oikeus hakea stipendiä
–         13-21-vuotiaat
–         näyttöä kansallisesta ja kansainvälisestämenestyksestä
–         sitoutuminen esitettyyn harjoitus- jakilpailusuunnitelmaan
–         raportointivelvollisuus stipendin käytön osalta

Hakemuksessa esitettävä
–         pitkän tähtäimen tavoitteet (5 vuotta)
–         lyhyen tähtäimen tavoitteet (3 vuotta)
–         harjoitus- ja kilpailusuunnitelma tulevan vuodenosalta
–         taloussuunnitelma tulevalle vuodelle
–         leirit / kilpailut, johon harjoitustukikäytettäisiin

Aikataulu
–         hakuaika päättyy 14.10.
–         päätösten julkaiseminen Finnish Tennis Awards-gaalassa 11.11.2016

Harjoitustukien haku alkaa 28.9. ja päättyy 14.10. Hakutapahtuu vapaamuotoisesti, mutta siinä tulee tuoda esille pelaajan pitkän jalyhyen tähtäimen tavoitteet, tarkennettu harjoitus- ja kilpailusuunnitelmavuodelle 2017, taloussuunnitelma sekä suunnitelma siitä mihin myönnettyharjoitustuki käytettäisiin.

Pelaajat, jotka saavat ja vastaanottavat stipendin,sitoutuvat Tukisäätiön esittämään pelaajasopimukseen, jonka keskeisimpiävaatimuksia pelaajan osalta ovat:
–         osallistuminen Davis Cup / Fed Cup -joukkueeseensamoin ehdoin muiden pelaajien kanssa
–         osallistuminen oman ikäluokan EM-kilpailuihin,jos pelaaja valitaan mukaan joukkueeseen
–         osallistuminen yleisiin SM-kilpailuihin ja/taioman juniori-ikäluokan SM-kilpailuihin
–         osallistuminen vähintään yhteen Tenniksen Tukisäätiöntai Tennisliiton yhteistyötapahtumaan

Jarkko Nieminen on omalta osaltaan tuomassa näkemystätuettaviin pelaajiin. Jarkko on asiantuntijana mukana valmistelemassa esitystäsäätiön hallitukselle urheilijoista, joille tukea tullaan kohdentamaan.

Suomen Tenniksen Tukisäätiö tekee päätökset tuettavienurheilijoiden osalta tapauskohtaisesti. Hakemukset kaikkine liitteineen tuleetoimittaa viimeistään 14.10. sähköpostitse osoitteella teemu.purho@tennis.fi ja lisätietojahakemiseen liittyen voi kysyä samasta osoitteesta tai puhelimitse Teemu Purho040-523 1797.

 

Jaa:

Seuraava uutinen: JGP:n viides osakilpailu… →