Suomen Tenniksen Tukisäätiön harjoitustuet avoimeen hakuun

31.10.2011  |  14:44

Finnish Tennis Awards –gaalassa vuosittain jaettaviennuorten harjoitustukien jakomenettelyä muutetaan. Jatkossa tukia kohdennetaanpienemmälle pelaajaryhmälle ja samalla tukisummia kasvatetaan entistämerkittävimmiksi. Samalla tukien jakokäytäntö muutetaan hakuperusteiseksi;harjoitustukia voi hakea alla olevat kriteerit täyttävät nuoret urheilijat,jotka ovat osoittaneet mahdollisuutensa menestyä kansainvälisessä tenniksessätulevina vuosina.

Pelaajat, joilla oikeus hakea stipendiä
         
14-20 –vuotiaat
         
näyttöä kansallisesta ja kansainvälisestämenestyksestä
         
sitoutuminen esitettyyn harjoitus- jakilpailusuunnitelmaan
         
raportointivelvollisuus stipendin käytön osalta

Hakemuksessa esitettävä
         
pitkän tähtäimen tavoitteet (5 vuotta)
         
lyhyen tähtäimen tavoitteet (3 vuotta)
         
harjoitus- ja kilpailusuunnitelma tulevan vuodenosalta
         
taloussuunnitelma tulevalle vuodelle
         
leirit / kilpailut, johon harjoitustukikäytettäisiin

Aikataulu
         
hakuaika päättyy 4.11.
         
päätösten julkaiseminen Finnish Tennis Awards–gaalassa 1.12.2011

Harjoitustukien haku alkaa 5.10. ja päättyy 4.11. Hakutapahtuu vapaamuotoisesti, mutta siinä tulee tuoda esille pelaajan pitkän jalyhyen tähtäimen tavoitteet, tarkennettu harjoitus- ja kilpailusuunnitelmavuodelle 2012, taloussuunnitelma sekä alustava tieto siitä mihin myönnettyharjoitustuki käytettäisiin.

Suomen Tenniksen Tukisäätiö tekee päätökset tuettavienurheilijoiden osalta tapauskohtaisesti. Hakemukset tulee toimittaa viimeistään4.11. sähköpostitse osoitteella teemu.purho@tennis.fija lisätietoja hakemiseen liityen voi kysyä samasta osoitteesta tai puhelimitseTeemu Purho 040-523 1797.

Jaa:

Seuraava uutinen: Venäläisjuniorit vahvoja Kisakallion… →