Suomen Tenniksen Tukisäätiön harjoitustuet avoimeen hakuun

29.10.2012  |  14:23

Finnish Tennis Awards –gaalassa vuosittain jaettaviennuorten harjoitustukien jakomenettelyä muutetaan. Jatkossa tukia kohdennetaanpienemmälle pelaajaryhmälle ja samalla tukisummia kasvatetaan entistämerkittävimmiksi. Samalla tukien jakokäytäntö muutetaan hakuperusteiseksi;harjoitustukia voi hakea alla olevat kriteerit täyttävät nuoret urheilijat,jotka ovat osoittaneet mahdollisuutensa menestyä kansainvälisessä tenniksessätulevina vuosina.

Pelaajat, joilla oikeus hakea stipendiä

         14-20 –vuotiaat

         näyttöä kansallisesta ja kansainvälisestämenestyksestä

         sitoutuminen esitettyyn harjoitus- jakilpailusuunnitelmaan

         raportointivelvollisuus stipendin käytön osalta

Hakemuksessa esitettävä

         pitkän tähtäimen tavoitteet (5 vuotta)

         lyhyen tähtäimen tavoitteet (3 vuotta)

         harjoitus- ja kilpailusuunnitelma tulevan vuodenosalta

         taloussuunnitelma tulevalle vuodelle

         leirit / kilpailut, johon harjoitustukikäytettäisiin

Aikataulu

         hakuaika päättyy 30.10.

         päätösten julkaiseminen Finnish Tennis Awards–gaalassa 29.11.2012

 

Harjoitustukien haku alkaa 22.10. ja päättyy 30.10. Hakutapahtuu vapaamuotoisesti, mutta siinä tulee tuoda esille pelaajan pitkän jalyhyen tähtäimen tavoitteet, tarkennettu harjoitus- ja kilpailusuunnitelmavuodelle 2013, taloussuunnitelma sekä alustava tieto siitä mihin myönnettyharjoitustuki käytettäisiin.

Suomen Tenniksen Tukisäätiö tekee päätökset tuettavienurheilijoiden osalta tapauskohtaisesti. Hakemukset tulee toimittaa viimeistään30.10. sähköpostitse osoitteella teemu.purho@tennis.fija lisätietoja hakemiseen liittyen voi kysyä samasta osoitteesta taipuhelimitse Teemu Purho 040-523 1797.

Jaa:

Seuraava uutinen: Geneven ATP Challengerin… →