Sinettiseurauutisia

25.4.2006  |  00:00

Variston Tennikselle Nuori Suomi Sinetti

Variston Tennis sai perjantaina 21.4.2006 tunnustuksen laadukkaasta nuorisotyöstä, jota seura on jo vuosia toteuttanut. Merkiksi lapsilähtöisestä urheilutoiminnasta seuralle luovutettiin Nuori Suomi Sinetti. Tennisseuroista aiemmin sinetin ovat saaneet Smash-Tennis, HLK, Hyts, JTS, ETS, EVS, Sata ja PuiU. Seurat tarkastetaan Tennisliiton toimesta kahden vuoden välein, jotta voidaan varmistua seuratoiminnan laadusta.

Nuori Suomi Sinettiseuroilla on yhteiset laatukriteerit, joiden mukaan sinetti voidaan myöntää. Kriteerit ovat

  • Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. (kriteeri astuu voimaan 1.1.2006)
  • Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta.
  • Seuran toiminta on kasvatuksellista.
  • Seuran toiminta on monipuolista.
  • Seurassa ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamisen tarkoitetun koulutuksen.
  • Seurassa on huolehditaan ohjaajien täydennys- ja jatkokoulutuksesta.
  • Seurassa kiitetään kaikkia seuratyöntekijöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä.
  • Seuran alle 16 -vuotiaiden ryhmässä on sovittu Pelisäännöt sekä lasten että lasten vanhempien kanssa. 16-18 -vuotiaiden ryhmissä pelisäännöt on sovittu nuorten ja valmentajien kesken.
  • Seurassa on nuorisotoiminnan organisoinnista vastaava henkilö.

Jaa:

Seuraava uutinen: Espoon Tennisseura hakee… →