Seuratoiminnan kehittämistuet ja työllistämistuet haettavaissa 12.12. mennessä

9.12.2014  |  16:15

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut jälleen haettaviksi sekä seuratoiminnan kehittämistukea että työllistämistukea.

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu urheilu- jaliikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaanseuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekämahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille januorille. Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojentekemää vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla halutaan edistää monimuotoisen liikunnankansalaistoiminnan toteutumista.

Seuratuen tavoitteena on edistää liikunnallisen elämäntavanomaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta. Tuen avulla voidaan edistää myöskoko perheen liikkumista. Vanhemmat ovat lapsen tärkeimpiä roolimalleja liikuntaansuhtautumisessa ja liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa.

Valtion talousarvioon vuodelle 2015 on varattu erillinenkertaluonteinen määräraha työllisyyttä edistäviin liikunnan hankkeisiin. Tukea voivat hakea liikunta- ja urheiluseurat.

Tarkemmat hakuohjeet, kriteerit ja lomakkeet sekäseuratoiminnan kehittämistukeen että työllisyyttä edistäviin hankkeisiin on nytjulkaistu ministeriön verkkosivuilla. Molemmissa haku päättyy 12.12.2014.

Vuonna 2015 veikkausvoittovaroista myönnetään seuratukea 4,5miljoonaa euroa ja työllistämistukea enintään 550 000 euroa, mikälieduskunta hyväksyy ensi vuoden talousarvioesityksen. 

Vuonna 2013 opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi seuratukea3,8 miljoonaa euroa 309 eri hankkeeseen ja vuonna 2014 5 miljoonaa euroa 378eri hankkeeseen.

 

Lisätietoja:
– osastosihteeri Päivi Wathén, puh. 0295 330 341
– ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 3 30377

www.minedu.fi

www.seuratuki.fi

 

Jaa:

Seuraava uutinen: Vasalle tappio Orange… →