SEKE-hanke käynnistyi Kuopion seuratyöpajalla

29.3.2013  |  15:14

       

SEKE-hanke lähti liikkeelle tiistaina 26.3. ensimmäisellä seuratyöpajalla Kuopion Tennisseuran kanssa. Paikalla olivat seuran puheenjohtaja Pertti Kärkkäinen, johtokunnan jäsen Kari Lehtinen ja toiminnanjohtaja Pekka Pohjamo sekä SEKE-hankkeen projektipäällikkö Marko Ahtiainen Pohjois-Savon Liikunnasta ja seurapalvelupäällikkö Henrik Zilliacus Suomen Tennisliitosta. Toinen hankkeessa mukana oleva tennisseura on Karjalan Tennis (Joensuu) ja sen ensimmäinen seuratyöpaja pidetään huhtikuun loppupuolella.

Tennisliitto on mukana SEKE-hankkeessa yhtenä seitsemästä lajiliitosta. ”Olemme nyt kahden vuoden ajan vetäneet pienten ja keskisuurten seurojen kehitysohjelmaa, johon on osallistunut kymmenen tennisseuraa. Nyt saimme mahdollisuuden osallistua usean eri lajin yhteishankkeeseen, jossa on paljon yhtymäkohtia meidän kehitysohjelmaan. Ulkopuolinen rahoitus mahdollistaa myös uusia toimintamuotoja. Odotan, että hankkeesta saadaan hyviä tuloksia seurojen toiminnan kehittämisessä.”, kertoo Henrik Zilliacus Tennisliitosta.

SEKE -hanke luo uudenlaisia koulutuksia ja yhteistyömuotoja urheiluseuroissa

SEKE – hanke on hautomotyyppinen kokonaisuus seuroja, kuntia ja tapahtumia varten. Seurahautomo auttaa seurojen, kuntien ja tapahtumien yksittäisiä toimijoita luomaan hyvinvointia liikunnan ja urheilun avulla ainutlaatuisella tavalla. Hankkeessa luodaan toimijalähtöistä seuratoimintaa, tapahtumia ja kuntayhteistyötä liikunta- ja urheiluseurakentässä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 375 000 euroa, josta Pohjois-Savon ELY-keskuksen myöntämää Euroopan sosiaalirahoitusta (ESR) on 280 000 euroa. Hanke toimii Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla.

Pilottipaikkakunnilla kehitetään yhdessä kuntaorganisaation kanssa uudenlainen seurojen kokoontumis- ja yhteistyöfoorumi tai kehitetään jo olemassa olevaa. Niissä käydään läpi mm. mahdollisuuksia hyvinvointipalvelujen toteuttamiseen ja tuotteistukseen sekä käynnistetään seurojen yhteistyökuvioita, joka antaa mahdollisuuden yhteistyöhön muidenkin kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeessa pilotoidaan yhdistysten rakenteen kehittämistä siten, että ne entistä paremmin pystyvät tuottamaan ja tuotteistamaan hyvinvointipalveluita

Pohjois-Savon Liikunnan projektipäällikkö Marko Ahtiainen kertoo, että hanke on saanut innostuneen vastaanoton ja mahdollistaa uudenlaisen kehittämisotteen. – Hankkeessa on ensimmäisen kerran laajaa yhteistyötä liikunnan aluejärjestön ja lajiliittojen kesken seuraorganisaatioiden kehittämisen, kuntayhteistyön ja tapahtumakoulutuksen saralla. Hankkeessa on mukana seitsemän lajiliittoa, Ahtiainen kertoo.

Hankkeen internetsivut: http://www.seurahautomo.fi/

 

Jaa:

Seuraava uutinen: Orpana ja Ruusuvuori… →