IMG_5155

1.4.2019  |  10:18

Kent Nystöm (MLK:s ordförande), Kirsi Lassooy (Tennisförbundets vice ordförande), Peter Forsström (MLK:s klubbchef) och Seppo Nurmi (Tennisförbundets priskommités ordförande)

Jaa: