Kilpalvalmentajakoulutus

2.3.2011  |  13:35

 Kilpavalmentajat vasemmalta: Mikko Järvenpää (HyTS), Jukka Karjalainen (SoTS), Antti Pelkonen (VarTe), Nina Saarelainen (Smash-Kotka), Joonas Heinonen (GVLK), Niklas Bucht (HLK), Jukka Mattsson (TTS) ja Harri Suutarinen (SoTS). 

Uusia kilpavalmentajia

Suomen Tennisliitto ja Liikuntakeskus Pajulahti toteuttivat yhteistyössä Kilpavalmentajakoulutuksen eli III tason valmentajatutkinnon, joka on laajuudeltaan 200 tuntia. Kilpavalmentajakoulutus on korkein lajiliiton järjestämistä koulutustasoista, joskin sen jälkeen mahdollista suorittaa Valmentajan ammattitutkinto, joka on IV tason valmentajakoulutus. 

Kilpavalmentajakoulutuksen lähijaksojen teemat olivat:

1) Tekniikka ja valmennusfilosofia
2) Taktiikka ja kilpaileminen
3) Fysiikka ja ravintotietous, vuosisuunnitelma

Jokaisella jaksolla oli lisäksi jatkuvana teemana henkinen valmennus, jonka asiantuntijana toimi Pajulahden urheilupsykologi Niko Nuutinen.

Syksyllä 2010 alkaneeseen ja tammikuussa 2011 päättyneeseen koulutukseen osallistui kahdeksan valmentajaa seitsemästä seurasta eri puolilta Suomea. Eri aiheita ja teemoja käytiin läpi alustusten ja keskusteluiden kautta. Aiheiden asiantuntijoina toimivat Nuutisen lisäksi Erik Hakkarainen (valmennusfilosofia), Olli Leppänen ja Saku Siivonen (kilpaileminen, näkemyksiä valmentamisesta), Marko Haverinen (fyysinen valmennus) ja Pekka Pitkälä (antidoping). Koulutuspäällikkö Pekka Kainulainen vastasi koulutuksen kokonaisuudesta ja piti myös suurimman osan käytännön demoista ja luokkaosuuksista.

Opiskelijat tekivät koulutuksen aikana seitsemän kirjallista kehitystyötä:

1. Essee kirjasta Kirje Urheilijalle (Alpo Suhonen)
2. Mietintätehtävä aiheesta Kilpavalmennus ja henkinen valmennus
3. Essee kirjasta Winning Ugly tai The Inner Game of Tennis
4. Mietintätehtävä aiheesta Nykytenniksen tekniikka ja taktiikka
5. Oma valmennusfilosofia
6. Kilpailu- ja harjoitussuunnitelman (vuosisuunnitelma) laatiminen
7. Referaatit kirjasta Urheiluvalmennus tai Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet

Valmentajia ei päästetty helpolla, vaan tutkinnon suorittaminen vaati paljon työtä ja sitoutumista. Samalla koulutus antoi valmentajille paljon eväitä kilpavalmentajan vaativaan, mutta palkitsevaan ja motivoivaan työhön.

Osallistujat sitoutuivatkin todella vahvasti opiskeluun ja olivat aktiivisia jokaisella lähijaksolla, jotka olivat rankkoja, mutta samalla erittäin antoisia. Ryhmään muodostui heti alussa hieno yhteishenki, joka kantoi läpi koulutuksen ja teki tutkinnon suorittamisesta ikimuistettavan – niin opiskelijoille kuin vastuukouluttajallekin!

Kilpavalmentajatutkinnon suorittivat Mikko Järvenpää (HyTS), Jukka Karjalainen (SoTS), Antti Pelkonen (VarTe), Nina Saarelainen (Smash-Kotka), Joonas Heinonen (GVLK), Niklas Bucht (HLK), Jukka Mattsson (TTS) ja Harri Suutarinen (SoTS). 

 

Jaa:

Seuraava uutinen: Tomova Salosta vahvempi… →