Kilpailutoiminnan uudistuksia ja täsmennyksiä

26.9.2012  |  09:18

Tähän on koottu tärkeitä kilpailutoimintaan liittyviä tietoja, sääntöjä ja uudistuksia. Asiat koskevat niin pelaajia kuin kilpailuiden järjestäjiä

1.     K-jäsenyys

Suomen Tennisliitolla on käytössä K-jäsenyys. K-jäsenyyden voimassaoloaika on tammikuun alusta (maksupäivästä alkaen) kyseisen vuoden loppuun. Pelaajalla on oltava voimassa oleva K-jäsenyys, jotta hän voi osallistua kansalliseen kilpailu- ja sarjatennistoimintaan. K-jäsenyys on myös edellytys sille, että pelaaja voi olla tasoluettelossa.

K-jäsenyys tulee olla maksettuna ennen ilmoittautumista kilpailuun tai pelaamista sarjatennisottelussa. Ilman K-jäsenyyttä ei pelaajaa voi syöttää kilpailun kaavion, eikä pelaajan ottelut näy pelaajan otteluhistoriassa. Mikäli pelaaja pelaa ilman voimassa olevaa K-jäsenyyttä on STL:n kurinpitotoimikunnalla oikeus hylätä pelaajan ottelut, jotka hän on pelannut ilman K-jäsenyyttä.

Jos ilmenee, että kilpailunjohtaja on arponut pelaajan ilman K-jäsenyyttä kaavioon, seuraa siitä ensin huomautus ja sen jälkeen kurinpitomenettely (rahallinen sanktio tai ettei kilpailuja enää myönnetä kyseiselle kilpailunjärjestäjälle tiettyyn ajanjaksoon). Kurinpitomenettelyistä päättää kilpailutoimikunta.

K-jäsenyys voidaan maksaa http://www.tennisassa.fi/ kautta verkkopankkia käyttäen.

K-jäsenyys ei sisällä vakuutusta. STL suosittelee, että pelaaja hankkii vakuutuksen, joka kattaa sekä harjoituksissa että kilpailuissa aiheutuneet vahingot.

2.     Ulkomainen pelaaja

Pelaajan katsotaan olevan ulkomaalainen, jos hän ei ole Suomen kansalainen eikä asu Suomessa pysyvästi.

Ulkomaalainen pelaaja, joka on jäsenenä Kansainvälisen Tennisliiton alaisen kansallisen liiton jäsenseurassa, saa osallistua kilpailuihin Suomessa, vaikka hän ei ole jäsen suomalaisessa seurassa. Sarjatennistä hän ei saa pelata. Poikkeuksena ulkomaisen pelaajan pelaaminen SM-liigassa. (kts. SM-liigalisenssi).

Huom!

Hallitus on päättänyt, että ulkomaisilta pelaajilta ei peritä toistaiseksi K-jäsenyyttä (poikkeuksena SM-liiga). Kun ulkomainen pelaaja ilmoittautuu kilpailuun Suomessa, tulee kilpailunjohtajan lähettää hyvissä ajoin ennen arvontaa tieto näistä pelaajista sähköpostitse osoitteella kilpailut@tennis.fi. Sähköpostiin kirjoitetaan tiedot pelaajasta ja kilpailunjohtajan arvio pelaajan tasosta. Tämän jälkeen pelaaja rekisteröidään Ässään Tennisliiton toimesta. Tällöin hänet pystytään arpomaan kaavioon.

 

3.     Edustussiirto

Pelaaja voi olla jäsenenä yhdessä tai useammassa Suomen Tennisliittoon kuuluvassa seurassa. Kun pelaaja rekisteröityy Tennisliiton K-jäseneksi, hänen on valittava näistä seuroista yksi, joka on hänen varsinainen edustusseuransa. Edustusseura julkaistaan Tennisliiton kilpailujärjestelmässä. Pelaajalla on oikeus edustaa tätä seuraa kansallisissa kilpailuissa sekä sarjatenniksessä. Edustusseuraa voi vaihtaa tekemällä seurasiirron näissä säännöissä määrätyllä tavalla ja määräajoissa. Edustusseura ei vaihdu automaattisesti pelaajan siirtyessä seurasta toiseen, vaan siitä on aina tehtävä seurasiirto.

Varsinaisen edustuksen muutos

Pelaaja voi vaihtaa varsinaisen edustusseuran tekemällä seurasiirron joko 30.4. tai 31.8. mennessä. Uusi edustusseura tulee voimaan em. määräaikoja seuraavina päivinä. Seurasiirtoilmoitus voidaan tehdä ilman seurojen hyväksyntää, mutta seuroilla on seurasiirtolistan julkaisemisen jälkeen mahdollisuus kieltää siirto. Kielto on tehtävä kymmenen (10) päivän kuluessa seurasiirtolistan julkaisemisesta kirjallisesti Tennisliittoon. Kielto on mahdollista asettaa siinä tapauksessa, että pelaajalla on maksu- tai sopimusvelvoitteita vanhaa seuraa kohtaan. Kielto raukeaa, kun pelaaja on hoitanut velvoitteet vanhaa seuraa kohtaan ja pelaajan siirto astuu tällöin voimaan.

Yhden kauden sarjatennisedustus

Pelaaja voi saman kauden aikana edustaa vain yhtä seuraa sarjatenniksessä. Pelaaja edustaa varsinaista edustusseuraa, ellei pelaaja tee yhden kauden sarjatennisedustuksen muutosta seuraavasti:

1) Ennen sarjatenniskauden alkua (talvikausi viimeistään 31.8. ja kesäkausi viimeistään 30.4.). Tällöin seurasiirtoilmoitus voidaan tehdä ilman seurojen suostumusta, mutta seuroilla on seurasiirtolistan julkaisemisen jälkeen mahdollisuus kieltää siirto. Kielto on tehtävä kymmenen (10) päivän kuluessa seurasiirtolistan julkaisemisesta kirjallisesti Tennisliittoon. Kielto on mahdollista asettaa siinä tapauksessa, että pelaajalla on maksu- tai sopimusvelvoitteita vanhaa seuraa kohtaan. Kielto raukeaa, kun pelaaja on hoitanut velvoitteet vanhaa seuraa kohtaan ja pelaajan siirto astuu tällöin voimaan.

2) Kesken sarjatenniskauden, jos hän ei ole pelannut yhtään virallista kilpaottelua kahteen (2) vuoteen (lasketaan seurasiirtoanomuksen päivästä). Tällöin vanhalta seuralta tulee saada siirrolle suostumus. Talvikaudella edustusseuraa ei voi kuitenkaan vaihtaa enää 30.11. jälkeen.

3) Poikkeussiirtona kesken sarjatenniskauden, jos pelaaja opiskelun tai muun syyn vuoksi muuttaa pysyvästi toiselle paikkakunnalle. Tällöin vanhalta seuralta tulee saada siirrolle suostumus. Poikkeussiirtoa ei voi kuitenkaan tehdä enää runkosarjan päättymisen jälkeen.

Sarjatennisedustus on tehtävä aina jokaiseksi kaudeksi uudelleen.

Edustussiirrot tulee tehdä sähköistä lomaketta käyttäen https://www.tennis.fi/ sivujen kautta.

4.     Kilpailutoiminnan määräykset

Kilpailumääräyksiä kirjoitetaan parhaillaan uusiksi ja niitä täydennetään.
Uudet päivitetyt kilpailumääräykset otetaan kokonaisuudessaan käyttöön 1.1.2013.

5.     Kilpailukalenteri ja kilpailujen järjestäminen

 • Kilpailujen hakuun on asetettu seuraavia rajoituksia vuodelle 2013:

Yleisten luokkien SM-kilpailujen, SM-liigan ja Finnish Tourin -osakilpailun kanssa voi hakea päällekkäin ainoastaan luokkia A3 ja siitä alaspäin.

Samalle viikonlopulle myönnetään samoja luokkia vain, jos kilpailut ovat maantieteellisesti selvästi erillään. Ensisijaisesti toivotaan, että kilpailunjärjestävät sovittelevat itse ajankohtia, mutta jos maantieteellisiä päällekkäisyyksiä ilmenee, päättää kilpailupäällikkö päällekkäisyyksien ratkaisemisesta. Kriteereinä päätöksenteossa käytetään: vähemmän kilpailuja järjestävä etusijalla paljon kilpailuja järjestävään verrattuna, kilpailun historia ja kilpailun järjestelyiden laatu ja palkinnot.

 • Kilpailunjärjestäjiltä edellytetään, että kilpailussa on paikalla koulutuksen käynyt kilpailunjohtaja. Jos ilmenee, että näin ei ole toimittu, seuraa siitä ensin huomautus ja sen jälkeen kurinpitomenettely (rahallinen sanktio tai ettei kilpailuja enää myönnetä kyseiselle kilpailunjärjestäjälle tiettyyn ajanjaksoon). Kurinpitomenettelyistä päättää kilpailutoimikunta.
 • Ässään on kehitteillä palautelomake jokaisen kilpailun kohdalle. Näin ihmiset voivat antaa palautetta kilpailujen järjestelyihin ja muihin seikkoihin liittyen.

6.     Arvokilpailut

 • Finnish Tour rahapalkinto on nostettu 1.1.2013 alkaen 2000€ /luokkaa (Järjestäjä maksaa 1500 € + Tennisliitto 500 €)

7.     Tasopisteet

On päätetty, että vuoden päästä syksystä alkaen aletaan julkaista myös nelinpelirankingia. Kyseiseen rankingiin otetaan huomioon nelinpelipisteet ajalta 6.11.2011 eteenpäin.

Jos pelaaja pelaa ilman K-jäsenyyttä, ei näistä otteluista kerry pisteitä pelaajalle itselleen eikä vastustajalle.

Muutoksia pisteiden kertymiseen:

 • alakaaviosta saa pisteitä jokaiselta pelattavalta kierrokselta kierroskertoimella 1
 • Suomessa pelattavista kansainvälisistä kilpailuista ei enää kerry tasopisteitä kun suomalaiset pelaajat pelaavat vastakkain. Huomioi, että kansainväliset pisteet ja rankingit vaikuttavat tasoluetteloon.

 

8.     Sarjatennissäännöt (ei seniorisarjatennis)

Uudet sisäkauden sarjatennissäännöt otettiin käyttöön heinäkuussa 2012. Näillä on haluttu selkiyttää ja jämäköittää sarjatenniksen pelaamista.  Säännöt löytyvät kokonaisuudessaan www.tennis.fi sivuilta, mutta alla muutama tärkeä kohta ja/tai uudistus näistä säännöistä:

 Ilmoittautuminen ja otteluohjelma

 • ”…26.9 jälkeen sarjaottelun ajankohtaa voi siirtää vain vastustajan hyväksynnällä ja ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti Tennisliittoon. Samalla tulee ilmoittaa uusi päivämäärä ottelulle. Kaikki ottelut tulee pelata kauden loppuun mennessä. Mikäli joukkueet eivät pääse ottelusiirrosta yksimielisyyteen, STL määrää ottelulle ajankohdan (joka voi olla alkuperäinen tai uusi päivämäärä).”
 • ”…Miesten I-, II-, III- ja IV-divisioonissa on runkosarja pelattava sisäpelikaudella 28.2. mennessä. Naisten sisäpelikauden I- ja II-divisioonan takaraja on 28.2. ”

Pelaajan osallistumiskelpoisuus

 • Ilman STL:n antamaa tasoa pelaaja ei voi osallistua sarjatennikseen. Mikäli joukkueen jollakin pelaajalla ei ole STL:n hyväksymää tasoa, STL määrää pelaajan tason seuran tai pelaajan anomuksesta.
 • Jokaisella pelaajalla tulee olla K-jäsenyys maksettuna. Saman pelikauden aikana pelaaja voi edustaa vain yhtä seuraa. Seurasiirrot on tehtävä STL:n edustusmääräysten mukaisesti. Sarjatennikseen voivat osallistua Suomen kansalaiset ja maassamme vakinaisesti asuvat muun maan kansalaiset jotka ovat STL:n jäsenseuran jäseniä.
 • Naiset eivät saa osallistua miesten sarjatennikseen.
 • Mikäli juniorisarja jatkuu yli vuodenvaihteen, osallistumiskelpoisuus määräytyy sarjan alkamisajankohdan perusteella.

Sarjan pelaaminen

 • Sarjaan hyväksytyn joukkueen on pelattava sarja loppuun. Jos joukkue luopuu sarjasta kesken tai jättää ilmoittamatta sarjapaikasta luopumisestaan, on seuran maksettava luopumissakko, jonka suuruuden määrää vuosittain STL:n hallitus.
 • Jos yksittäinen ottelu keskeytetään pelaajan loukkaantumisen tai muun syyn takia, tämä otetaan huomioon sarjataulukossa siten kuin ottelu olisi pelattu loppuun (esim. tilanteessa 4-2 luovutus tilastoidaan 6-2,6-0).
 • Mikäli pelaaja luovuttaa kaksinpeliottelunsa loukkaantumisen takia tai mikäli pelaaja ajetaan ulos käytösrikkeestä, hän ei voi osallistua nelinpeliin. Mikäli joukkueella ei tällöin ole edustuskelpoista varapelaajaa nelinpeliin, ottelu tilastoidaan vastustajan 6-0,6-0 voitoksi.

Sarjaottelun pelaaminen

 • Ennen ensimmäistä ottelua kapteenien on ilmoitettava toisilleen, vaadittaessa kirjallisesti, ykkös-, kakkos- ja kolmospelaajien nimet. Sarjaottelussa pelaaja voi osallistua vain yhteen kaksinpeliin.
 • Jos joukkueelta jää II-, III- tai IV-divisioonassa yksittäinen ottelu pelaamatta osana sarjapeliä, merkitään siitä ottelusta seuralle tappio 6-0, 6-0. Pelaamaton ottelu voi olla ainoastaan kolmospelaajien välinen ottelu (tällöin Ässään jätetään tämän pelin osalta pelaaja ruudut tyhjiksi). Nelinpeliä ei saa jättää pelaamatta paitsi liiga cupissa tai play off -otteluissa jos ottelu on ratkennut sitä ennen. I-divisioonassa ei saa jäädä yhtään yksittäistä ottelua pelaamatta vaan tämä johtaa automaattisesti sarjasta putoamiseen yhtä alemmalle tasolle.
 • Jos seuralta jää pelaamatta kokonainen sarjaottelu kauden loppuun mennessä, seuraa siitä seuralle miesten IV-divisioonassa tappio 4-0 sekä 1 miinuspiste, ja naisten II-divisioonassa tappio 3-0 sekä 1 miinuspiste. Jos miesten-, II- tai III-divisioonassa tai naisten I-divisioonassa jää kokonainen sarjaottelu pelaamatta, seuraa siitä putoaminen yhtä alemmalle sarjatasolle.
 • Jos joukkue on käyttänyt sarjapelissä edustuskelvotonta pelaajaa, seuraa siitä protestin käsittelyn jälkeen kyseisen pelaajan ottelun tuomitseminen 6-0, 6-0 tappioksi mikäli edustuskelvoton pelaaja on voittanut ottelun. Mikäli edustuskelvoton pelaaja on hävinnyt ottelun, jää tulos sellaisenaan voimaan. . Tämä edellyttää vastustajan kirjallista protestia Tennisliittoon. Protestin tulee olla Tennisliitossa viikon kuluessa pelatusta pelistä.
 • Ellei joukkueiden välillä muuten sovita, noudatetaan seuraavaa pelijärjestystä: Miesten II-IV- divisioonassa ykköspelaajat, kakkospelaajat, kolmospelaajat ja nelinpeli sekä miesten I-divisioonassa nelinpeli, kakkospelaajat, ykköspelaajat ja kolmospelaajat. Naisten I- ja II-divisioonassa ykköspelaajat, kakkospelaajat ja nelinpeli.

Rahalliset sanktiot otteluiden pelaamatta jättämisestä ja edustuskelvottomasta pelaajasta

 • Jos seuralta jää I-divisioonassa yksikin peli pelaamatta osana koko sarjaottelua, seuraa siitä sakkona 75 €.
 • Jos seuralta jää pelaamatta kokonainen sarjaottelu kauden loppuun mennessä, seuraa siitä seuralle 75 € sakkomaksu.
 • Edustuskelvottoman pelaajan käytöstä seuraa seuralle 100 € sakkomaksu.
 • Mikäli pelaaja poistetaan käytösrikkeen takia sarjaottelusta, langetetaan seuralle 200 € sakkorangaistus

 

Jaa:

Seuraava uutinen: Heliövaara ja Nieminen… →