Haku STL:n ja Pajulahden seuravalmentajakoulutukseen 7.2. mennessä

21.1.2016  |  09:01


 

STL:N JA PAJULAHDEN SEURAVALMENTAJAKOULUTUS  

1. lähijakso 19.-21.2.2016
2. lähijakso 8.-10.4.2016
3. lähijakso 13.-15.5.2016 

 

Koulutuksen kuvaus

Valmentajakoulutuksen tason 2 muodostaa valtakunnallisesti Liikuntakeskus Pajulahdessa toteutettava Seuravalmentajakoulutus, johon voivat hakeutua Tennisohjaajakoulutuksen suorittaneet ja sen jälkeen vähintään 100 tuntia tai vuoden ajan tennisohjaajana toimineet. 

Koulutus sisältää kolme kolmen päivän lähijaksoa (perjantaista sunnuntaihin) Pajulahdessa sekä kolme omassa toimintaympäristössä tapahtuvaa etäjaksoa. Koulutus painottuu valmentajan pedagogisten taitojen kehittämiseen sekä seuratoiminnan kehittämiseen. Koulutuksen yksilöllisyyden takeena on koulutukseen otettavien opiskelijoiden maksimimäärä 10.

Koulutus painottuu kahteen tärkeään osa-alueeseen:

1. Valmentajan pedagogisten taitojen kehittämiseen (mm. tuntien suunnittelu, ryhmän hallinta, eriyttäminen, vuorovaikutus, tavoitteiden asettaminen ja palautteenanto) 

2. Seuran valmennustoiminnan kehittämiseen ja organisointiin (mm. kausisuunnittelu, tapahtumien järjestäminen, seuran valmennusjärjestelmän kehittäminen)

Liitteenä koulutuksen sisällöt ja vaatimukset.

Kouluttajina ovat vastuukouluttaja Harri Suutarinen, koulutuspäällikkö Pekka Kainulainen, maajoukkuevalmentaja Erik Hakkarainen ja muut asiantuntijat. Koulutuksen hinta on 690 euroa, joka sisältää koulutusmateriaalit sähköisessä oppimisympäristössä, iCoach- ja Tenniskoulumallin sivustojen käyttöoikeuden sekä majoituksen ja täyshoidon iltapalalla. 

 

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen valitaan enintään 10 edellä mainitut kriteerit täyttävää valmentajaa hakujärjestyksessä. 

Hakemukset lähetetään vastuukouluttajalle sähköpostitse viimeistään su 7.2.2016.  

 

Laita hakemukseesi seuraavat asiat: 

1. Yhteystiedot ja laskutusosoite

2. Valmennus- ja ohjaajatehtävät tällä hetkellä ja aikaisempi kokemus

3. Tavoitteet koulutukseen hakeutumiselle (omat ja seuran)

4. Tennisohjaajakoulutuksen suorittaminen (aika ja paikka)

 

Lisätietoja ja hakeminen: Harri Suutarinen, puh. 044 7755 348, harri.suutarinen@pajulahti.com 

 

II-TASON KOULUTUKSEN SISÄLLÖT 2016

 

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen vaatii opiskelijalta alla olevien kirjallisten ja käytännön näyttötehtävien ja –kokeiden läpäisemistä.

1. etäjakso: Kirjalliset näyttötehtävät:

1. Tuhat tapaa opettaa –kirjan referointi 

2. 1. lähijakson valmennusharjoituksiin valmistautuminen:

I-tason materiaali: Ydinoppiminen, tekniikoiden opettaminen

II-tason materiaali: Opetustyylit, organisointi, palautteenanto 

1. lähijakso: Lähijakson painotukset ja sisällöt:

 • Koulutuksen tavoitteet
 • Pedagogiikka ja didaktiikka
 • Tekniikan pelilähtöinen opettaminen
 • Valmennustapahtuman suunnittelu (Tenniskoulumalli)
 • Oman valmennustaidon arviointi ja kehittäminen
 • Sähköinen oppimisympäristö 

Käytännön näyttötehtävä: 

1. Valmennusharjoitus annetusta aiheesta

2. etäjakso: Kirjalliset näyttötehtävät:

3. Oman  valmennustaidon kehittäminen

4. Essee kirjasta: The Inner game of tennis

5. Seuran valmennusjärjestelmä 

Käytännön näyttötehtävä: 

2. Oman tunnin videointi ja arviointi

2. lähijakso: Lähijakson painotukset ja sisällöt:

 • Valmennustaidon kehittymisen seuranta ja tavoitteet
 • Tekniikkaopetus
 • Seuratoiminnan ja valmennusjärjestelmän kehittäminen
 • Vanhempien kouluttaminen ja yhteistyö
 • Kausi- ja vuosisuunnittelu (Tenniskoulumalli)
 • Sähköiset materiaalipankit ( iCoach, Tenniskoulumalli)
 • Seuratuotteet (mm. pyörätuolitennis)

Käytännön näyttötehtävä: 

3. Pelitaidon ja tekniikan arviointi sekä kehittämistavoitteet

3. etäjakso: Kirjalliset näyttötehtävät:

6. Oman valmennustaidon kehittäminen

7. Seuran kausi- ja vuosisuunnitelman rakentaminen

8. Valmistautuminen käytännön näyttökokeeseen

Käytännön näyttötehtävät: 

4. Kilpailutapahtuman järjestäminen seurassa

5. Vanhempainillan järjestäminen 

3. lähijakso: Lähijakson painotukset ja sisällöt:

 • Valmennustaidon kehittymisen arviointi
 • Pedagogiikka ja didaktiikka, näyttötaito
 • Seuratoiminnan ja valmennusjärjestelmän kehittäminen
 • Fyysinen harjoittelu tennistaitojen oppimisen tukena
 • Koulutuksen yhteenveto ja arviointi

Käytännön näyttökokeet: 

6. Valmennuksen näyttökoe

7. Lyöntitekniikoiden ja pallon hallinnan näyttötesti

Jaa:

Seuraava uutinen: Finnish Tour alkaa… →