Ensimmäiset uusitun II tason valmentajat valmistuneet Pajulahdessa

12.12.2013  |  13:42

Uudet II tason valmentajat, vas. Mika Pelkonen KirTe, Jari Ramstedt HVS, Esko Ravila STS,
Mika Tapio OVS, Joonas Jalkanen EVS, Loviisa Skinnari JTS, pääkouluttaja Harri Suutarinen ja
John Saario V-P.
 

Vuoden 2013 II tason valmentajakoulutukseen osallistuiseitsemän valmentajaa eri puolilta Suomea. Uusilla sisällöillä ensimmäistäkertaa toteutetun koulutuksen vaatimustaso oli huomattavasti aiempia vuosiakovempi, ja opiskelijat laitettiin entistä tiukemmin hommiin oman osaamisenkehittämiseksi.
Uuden ja haastavamman koulutuksen taustalla oli vuonna 2013 tehty, kaikkiakoulutustasoja koskenut koulutusuudistus sekä Kansainvälisen tennisliiton STL:nkoulutustoiminnalle myöntämä laatusertifiointi.

Koulutuksen lähijaksot järjestettiin Liikuntakeskus Pajulahdessa kolmena eriviikonloppuna. Ensimmäisen lähijakson teemoina olivat pedagogiikka (mm.erilaiset opetusmenetelmät ja oppimistyylit), tekniikka- ja taktiikkaopetussekä valmentajana kehittyminen. Lähijakson aikana oltiin paljon kentällä jakäytiin läpi erilaisia harjoitteita pallon hallitsemiksi, lyöntitaidonkehittämiseksi ja tennistaitojen opettamiseksi. Pajulahti Tennis Akatemianpäävalmentaja Erik Hakkarainen kertoi näkemyksistään tennistaitojen kehittämisestäja havainnollisti filosofiaansa kentällä. Myös HVS:n valmennuspäällikköSaku-Petteri Siivonen koulutti opiskelijoita ensimmäisellä lähijaksolla jajakoi sekä kokemuksiaan että osaamistaan niin luokassa kuin kentällä.

Toisella lähijaksolla pääteema oli valmentajan opetustaidot,joten suurin osa ajasta oltiin kentällä ja tehtiin valmennusharjoituksia eriaiheista. Jokainen suunnitteli ja toteutti 40 minuutin harjoituksen. Palautekeskustelussapohdittiin omia vahvuuksia ja heikkouksia sekä valmennustaidon kehittämistäjokaisen omista lähtökohdista (ydinkeskeinen oppiminen). Toisella lähijaksollaPasi Ahti Smash-Kotkasta kertoi omia näkemyksistään seuratoiminnan kehittämisessäja perehdytti kurssilaisia tenniskentällä tehokkaaseen ryhmävalmennukseen seuroissa.

Kolme kuukautta kestänyt opiskelu päättyi kolmannellalähijaksolla Pajulahdessa. Sen alkussa koulutuspäällikkö Pekka Kainulainenkertoi näkemyksistään oppimisessa ja haastoi opiskelijat pohtimaan valmennuksentaustalla olevaa arvomaailmaa ja ihmiskäsitystä. Ennen lähijaksoa opiskelijatolivat suunnitelleet valmennuksen näyttökokeen annetusta aiheesta, jokatoteutettiin toisen viikonloppujakson aikana ja arvioitiin asteikolla Hyväksytty? Hylätty ? Täydennettävä.

Lähijaksojen välissä valmentajat tekivät erilaisianäyttötehtäviä. Kirjallisia tehtäviä olivat mm. oppimispäiväkirjan pitäminen,seuran valmennusjärjestelmän kuvaaminen ja kausisuunnitelman laatiminen sekäkirjareferaatin tekeminen. Käytännön tehtäviä vietiin eteenpäin oman mentorinkanssa. Tämän kanssa käytin kehityskeskusteluita ja seurattiin hänenvalmennustaan. Oman toimintaympäristön, seuratoiminnan, kehittämiseksiopiskelijoiden tuli järjestää kilpailutapahtuma ja vanhempainilta omassaseurassaan.

Sekä monipuolisten ja varmastikin ajoittain haastavilta tuntuneiden tehtävien ettäkorkean vaatimustason tarkoituksena oli kannustaa valmentajia kehittämään omaatoimintaansa ja monipuolistamaan näkemyksiään sekä vaikuttamaan oman seuransatoimintaan. 

Vastuukouluttaja Harri Suutarisen mukaan lähijaksojentärkeimpänä tavoitteena oli toimivien työkalujen jakaminen kenttätasollevalmennukseen sekä seurojen valmennusjärjestelmän kehittämiseen.
-Uusien oppimiskäsitysten mukaisesti koulutuksessa aktivoitiin paljon osallistujia,jolloin hyviä näkemyksiä ja työkaluja jaettiin paitsi kouluttajiltaopiskelijoille myös opiskelijoiden välillä ? ja itse asiassa myöskouluttajallekin, Suutarinen painotti.
-Seuravalmennuskoulutukseen lisättiin aiempaa enemmän panostusta lähijaksoille,jotta kurssille osallistuvat valmentajat saisivat mahdollisimman paljon irti viikonlopuistaPajulahdessa. Olimme onnekkaita, että pääsimme tutustumaan neljän suomalaisentennisosaajan valmennusfilosofiaan ja toimintaan, jatkoi Suutarinen.
Hän kiittikin Saku-Petteri Siivosta, Erik Hakkaraista, Pasi Ahtia ja PekkaKainulaista sekä vastuukouluttajan hyvästä tuesta että itsensä mentoroinnista kurssinaikana.

Tunnelmat olivat haikeat seuravalmennuskoulutuksen viimeisenlähijakson päätyttyä. Valmentajat hitsautuivat yhteen, ja koulutusryhmästämuodostui joukkue koulutuksen aikana. Joukkueelle on kevään 2014 aikanatarkoitus järjestää jatkokoulutustapahtumia, jossa sen jäsenet pääsisivätjälleen yhdessä miettimään kehitystyötä, jolla suomalaista tennistä viedäeteenpäin.
Seuraava porras valmentajana kouluttautumisessa on III tasoeli Kilpavalmentajakoulutus, johon moni opiskelijoista kertoi tähtäävänsä tulevinavuosina. Ennen seuraavalle tasolle hakeutumista on sekä sovellettavaSeuravalmentajakoulutuksen sisältöä että hankittava työkokemusta käytännönvalmennustyössä vähintään vuoden tai 200 tunnin ajan.

 

 

 

 

 

Jaa:

Seuraava uutinen: Naisten Norpe Tennisliiga… →