Tenniskoulumalli

TENNISLIITON YHTEINEN TENNISKOULUMALLI

Tennisliitto on luonut jäsenseurojensa käyttöön yhteisen tenniskoulumallin, jonka tavoitteena on helpottaa seuroja järjestämään laadukasta toimintaa aloitteleville tenniksen harrastajille. Tenniskoulumalli tarjoaa valmiita kausiohjelmia sekä harjoitepankin, jonka avulla seurat ja ohjaajat voivat luoda omia kausi- ja tuntisuunnitelmia.

TENNISKOULUMALLIN TAVOITE

Yhteisen mallin tarkoituksena on helpottaa seuraa organisoimaan tenniskoulutoimintaa, yhtenäistää valmennustoiminnan sisältöä sekä antaa välineitä ohjaajille ja valmentajille. Mallin tarkoitus ei ole kahlita seuroja tai valmentajia toiminaan kaavamaisesti vaan antaa yhteinen linja ja välineet laadukkaaseen toimintaan. Malli palvelee yhtä lailla seurojen toiminnan organisoinnista vastaavia hallintohenkilöitä kuin kentällä toimivia valmentajia sekä ohjaajia. Tenniskoulumallin tavoitteena on saada mukana olevat pelaajat innostumaan tenniksestä, oppimaan peliä ja kehittymään liikunnallisesti. Tärkeää on myös kannustaa omatoimiseen liikuntaan ja auttaa ymmärtämään riittävän liikunnan merkitys. Malli on Tennisliiton luoma palvelu seuroille. Yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on saada tennisseurat yhdistämään voimansa tehdäkseen lajista vetovoimaisen harrastuksen.

SEURAN EDUT TENNISKOULUMALLISTA

• valmiit kausiohjelmat
• harjoitepankki omien kausi- ja tunsisuunnitelmien luomiseen
• kaikki sisältö on sähköisenä salasanoin suojatussa intranetissä
• apua ohjaajien kouluttamiseen

SEURAN VELVOLLISUUDET

• nimeää tenniskouluvastaavan, joka on saanut ohjeistuksen mallin käyttöön
• auktorisoi ohjaajat

SEURA VOI AUKTORISOIDA OHJAAJAT KOLMELLA TAVALLA:

• tenniskouluvastaavan järjestämässä koulutuksessa
• Tennisliitolta tilattavassa seurakoulutuksessa (omakustannehinta)
• Tennisliiton Tenniksen perusteet ja Tennisohjaajakoulutuksissa

OTA TENNISKOULUMALLI KÄYTTÖÖN SEURAASI

Nyt voit ilmoittaa halukkuutesi ottaa tenniskoulumalli käyttöön seuraasi. Ota yhteyttä ja sovi käyttöönottoon liittyvät järjestelyt. Mallista vastaa Tennisliiton seurapalvelupäällikkö Henrik Zilliacus (050 361 5193, henrik.zilliacus@tennis.fi).