Jäsenseurat, ehdota henkilöä Tennisliiton hallitukseen 8.7. mennessä

Tennisliiton syyskokouksessa valitaan vähintään yksi uusi henkilö Tennisliiton hallitukseen. Kukin jäsenseura voi ehdottaa yhtä henkilöä ehdollepanotoimikunnalle 8.7. asti alla olevalla lomakkeella.

Ehdollepanotoimikunta voi hakea myös itsenäisesti hallitukseen soveltuvia henkilöitä ehdotettavaksi syyskokoukselle. Ehdollepanotoimikunta toteuttaa ehdokashaastatteluita heinä-syyskuussa ja tekee ehdotuksen hallituksen tulevasta kokoonpanosta 1.10. mennessä liittohallitukselle, joka käsittelee asian ja vie ehdotuksen marraskuun syyskokouksen päätettäväksi.

Haussa korostetaan seuraavia osaamisprofiileja: tennispuolen osaaminen (esim. seuratoiminta- ja kilpailutoimintakokemus, verkostot, osaamisen kehittäminen), yritysmaailman osaaminen (esim. johtajakokemus, verkostot, yhteiskuntasuhteet, talous- ja digiosaaminen). Lisäksi haetaan tasaista edustusta sukupuolen ja maantieteen sekä edellä mainitun osaamisprofiilin näkökulmasta.

TENNISLIITON HALLITUS
Valittu vuosille 2024-2025
Esa Kiiskinen, puheenjohtaja
Minna Vuorensyrjä
Johanna Juujärvi
Juha Hammaren
Hannu Piiroinen

Erovuorossa, voi valita uudelleen 2025-2026
Minttu Lampinen, varapuheenjohtaja
Tapio Totro
Gabor Lovro

Erovuorossa, ei voi valita uudelleen
Antti Aine

EHDOLLEPANOTOIMIKUNTA
Toni Pokela, puheenjohtaja
Peik Tuomolin
Sam Nieminen
Kirsi Lassooy
Hannu Granroth
Antero Puhakka
Jenni Vuola

Ehdota henkilöä Tennisliiton hallitukseen