Valmentajille

TENNISLIITON VIISIPORTAINEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

Valmentajakoulutusjärjestelmän pohjana on käytetty kansallisia ja kansainvälisiä ohjeistuksia ja linjauksia. Tasojen I-III toteutuksesta on vastannut vuodesta 2005 alkaen Liikuntakeskus Pajulahti. Tason IV-koulutus (VAT) on ammatillisen tason koulutusta, jota järjestävät suurimman urheiluopistot. Tennisliitto on tehnyt yhteistyötä ja päässyt vaikuttamaan sisältöihin Pajulahden järjestämällä VAT:lla.

Viidennen tason opinnot voi suorittaa Jyväskylän Yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, joista Valmentajien auktorisointirekisteriin hyväksytään Valmennus- ja testausopin sekä Liikuntapedagogiikan pääaineenaan lukeneet valmentajat.

Tason 4 tai 5 tennisvalmentajaksi auktorisoituminen vaatii myös lajilliton järjestämien koulutustasojen I-III suorittamisen.

Koulutusten uudistamishankkeet 
Koulutusjärjestelmää on kehitetty useita kertoja vuosien 2005-2012 aikana. Ensimmäisessä laajassa uudistuksessa vuonna 2005 kaikkien koulutustasojen sisällöt uudistettiin täydellisesti ja niille kirjoitettiin uudet materiaalit. Samalla I-tason koulutukset yhtenäistettiin. Vuoden 2007 koulutusten kehittämishankkeeseen kuului koulutustasojen laajuuksien muuttaminen VOK-perusteiden mukaiseksi ja VAT:n ottaminen mukaan koulutusjärjestelmäkokonaisuuteen vuonna 2007.

Toinen laajamittainen uudistus toteutettiin vuonna 2013. I-III-tasojen koulutuksista muokattiin entistä paremmin nykyistä oppimiskäsitystä vastaaviksi, joka näkyy lisääntyneenä opiskeluna omassa toimintaympäristössä (enemmän etäopiskeluja ja etäjaksoja sekä useampia ja lyhyempiä lähijaksoja). Kaikkien tasojen laajuutta kasvatetaan ja vaatimustasoja nostetaan. Oman ammattitaidon ja seuran toiminnan kehittäminen nostettiin tärkeimmäksi tavoitteeksi ja mentorointi korostui (kouluttaja, vertaismentorointi ja seuran sitoutuminen mentorointiin). Jokaisella tasolla opiskelijoilla on useita käytännön näyttöjä ja kirjallisia näyttötehtäviä, jotka on suoritettava hyväksytysti tutkinnon saamiseksi.

Uudistuksen myötä Suomen Tennisliiton koulutukset saivat ITF:n sertifioinnin vuosiksi 2013-2016 ja auktorisointi uusitaan vuoden 2017 aikana.