Valmentaja- ja ohjaajakoulutusten sisällöt

I-TASON KOULUTUKSET

TENNISOHJAAJAKOULUTUS

Vuoden 2013 alusta alkaen Tennisohjaajakoulutus on yksi 50 tunnin kokonaisuus, joka sisältää kolme yhden päivän lähijaksoa ja lisäksi etäopiskelua mentorin avustamana. Koulutusuudistus on toteutettu osana kansainvälisen tennisliiton sertifiointi-hanketta sekä Olympiakomitean ja HUMU:n järjestämää lajiliittojen yhteistä I-III-tasojen koulutusten laatuhanketta.

Koulutuksen sisällöt

Tennisohjaajakoulutus antaa valmiudet toimia apuohjaajana. Koulutus keskittyy alkeisopetukseen ja pelin kehittämiseen erikokoisten kenttien ja pallojen avulla (mini ja midi tennis, Play and stay). Koulutuksen kesto on 50 tuntia, joka jakautuu kolmeen yhden päivän pituiseen lähijaksoon sekä etäjaksojen aikana tapahtuvaan opiskeluun mentorin avustuksella. Koulutuksen materiaalit, ohjelmat ja oppimistehtävät jaetaan ja palautetaan sähköisessä oppimisympäristössä, Liikuntakeskus Pajulahden moodle-pohjaisessa Pajukossa.

Koulutuksessa perehdytään eri osa-alueiden (taktiikka, tekniikka, fysiikka) opettamiseen uusimjpiin kansainvälisiin oppimisteorioihin tukeutuen. Keskeistä on taidon opettaminen sekä yksittäisen harjoitustunnin ja ryhmän hallinta. Ohjaajan ammattitaidon kehittämisessä korostuvat kasvattajan rooli, oman ajattelun kehittäminen sekä oikeanlaisen oppimisympäriston rakentaminen (turvallinen, kannustava ja kehittävä).

Koulutuksen osaamisvaatimuksiin kuuluvat ohjaajan tekniikan opettamistaidot, johon I-tasolla kuuluu kyky näyttää lyöntitekniikat ohjattaville. Lisäksi ohjaajan on kyettävä jakamaan palloja korista riittävällä tarkkuudella sekä osoitettava tietämyksensä ja kehittymisensä erilaisten näyttötehtävien ja arviointien avulla.

Koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea I-tason kouluttaiien voimin. Koulutuksen hinta on 280 euroa, joka sisältää sähköisessä ympäristossä olevat opetusmateriaalit sekä jäsenyyden kansainvälisen tennisliiton iCoach-materiaalipankkiin.

Koulutukseen voi hakea vähintään 15-vuotias, jolla on kouluttautumisen tukena mentori (seuran puolesta tai itse hankittu). Hakemukset lähetetään I-tason kouluttajille viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Jos osallistumisen peruu alle 9 päivää ennen koulutuksen alkua, joutuu maksamaan 50 % koulutuksen hinnasta. Ilman peruutusta tapahtuneesta poisjäännistä veloitetaan koko koulutuksen hinta.

II-TASON KOULUTUKSET

SEURAVALMENTAJAKOULUTUS

Tason 2 muodostaa valtakunnallisesti Liikuntakeskus Pajulahdessa toteutettava seuravalmentajakoulutus, johon voivat hakeutua Tennisohjaajatason suorittaneet ja sen jälkeen vähintään 100 tuntia tai yhden vuoden käytännön kokemusta ohjaamisesta hankkineet.

Koulutus sisältää kolme kolmen päivän lähijaksoa (perjantaista sunnuntaihin) Pajulahdessa sekä kolme omassa toimintaympäristössä tapahtuvaa etäjaksoa. Koulutus painottuu valmentajan pedagogisten taitojen kehittämiseen (mm. ryhmän hallinta, eriyttäminen, vuorovaikutus, tavoitteiden asettaminen ja palautteenanto) sekä seuratoiminnan kehittämiseen (kausisuunnittelu, tapahtumien järjestäminen, seuran valmennusjärjestelmän kehittäminen). Koulutuksen yksilöllisyyden takeena on koulutukseen otettavien opiskelijoiden maksimimäärä 10.

Kouluttajana on vastuukouluttaja Harri Suutarinen. Koulutuksen hinta on 690 euroa, joka sisältää koulutusmateriaalit sähköisessä oppimisympäristössä, iCoach- ja Tenniskoulumallin sivustojen käyttöoikeuden sekä majoituksen ja täyshoidon iltapalalla. Ilmoittautumiset lähetetään sähköpostitse vastuukouluttajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.

III-TASON KOULUTUKSET

KILPAVALMENTAJAKOULUTUS

Valmentajakoulutusjärjestelmän 3. tason muodostaa valtakunnallisesti Liikuntakeskus Pajulahdessa toteutettava Kilpavalmentajakoulutus.

Koulutukseen voivat hakeutua Seuravalmentajakoulutuksen suorittaneet, joilla on työkokemusta tennisvalmennuksesta vähintään 200 tuntia tai vuoden Seuravalmentajakoulutuksen jälkeen.

Koulutus koostuu viidestä 2-3 päivän lähijaksosta, joista osa toteutetaan kansallisten ja/tai kansainvälisten kilpailujen yhteydessä. Olennainen osa koulutusta on omassa toimintaympäristössä tapahtuva etäopiskelu, joka pitää sisällään erilaisia kirjallisia ja käytännön näyttötehtäviä (oman ammattitaidon ja seuran kilpavalmennuksen kehittäminen). Koulutuksen laajuus on 250 tuntia.

Koulutuksessa perehdytään kilpaurheiluun liittyviin valmennuksellisiin asioihin. Sellaisia ovat mm. pelaajan pelillisten, fyysisten ja henkisten omianaisuuksien ja taitojen kehittäminen, tavoitteiden asettaminen ja testaus, harjoittelun kokonaisvaltainen suunnittelu, seuranta ja ohjelmointi sekä toiminta kilpailutapahtumassa. Olennaista on lisäksi seuran kilpavalmennusjärjestelmän kehittäminen (mm. yhteistyö vanhempien kanssa, kilpailujen järjestäminen, fyysisen harjoittelun toteuttaminen). Näiden lisäksi perehdytään urheiluvammojen ennaltaehkäisyyn, ravintoon ja antidopingtyöhön.

Kouluttajina ovat koulutuspäällikkö, nuorten olympiavalmentaja sekä eri alueiden erikoisosaajat. Jaksojen yhteishinta on 990 euroa, joka sisältää koulutusmateriaalit sähköisessä oppimisympäristössä, iCoach-jäsenyyden sekä majoituksen ja täyshoidon iltapalalla. Ilmoittautumiset lähetetään sähköpostitse koulutuspäällikölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.

IV-TASON VALMENTAJAKOULUTUS (VAT)

Lisätietoa: Pekka Kainulainen, puh. 044 7755 345, pekka.kainulainen@pajulahti.com

http://www.pajulahti.com/valmennuskeskus/valmentajakoulutus/valmentajan-ammattitutkinto-vat/