Yhdenvertaisuus & Tasa-arvo

Tennisliitto edistää toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tasa-arvo-ohjeistuksessa on seuroille yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja urheilun eettisiin asioihin liittyviä ohjeita, joita Tennisliitto suosittelee seuroille. Lisäksi suosittelemme seurojen hallituksia ottamaan näitä suosituksia seurojen arkeen käyttöön, jotta voimme mahdollistaa yhdenvertaiset, tasa-arvoiset ja eettisesti kestävät harrastusmahdollisuudet jokaiselle tenniksen harrastajalle.

Suomen Tennisliitto ry yhdenvertaisuussuunnitelma vuodelle 2020

Tennisliiton tasa-arvo-ohjeistus

Turvallisen seuran tarkistuslista

Muistilista seuralle

  • Kun palkkaat valmentajia/ohjaajia, jotka toimivat lasten kanssa, selvitä rikostausta ja mahdollisuuksien mukaan myös muita taustatietoja. Tarkista taustat, vaikka kyseessä olisi vapaaehtoistoimija (ei työntekijä). Lue lisää TÄÄLTÄ.
  • Perehdytä kaikki seuran toimijat (työntekijät, vapaaehtoiset, luottamushenkilöt) siten, että he osaavat toimia määräysten mukaisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.
  • Valvo ja seuraa toimintaa. Suhtaudu kaikkiin epäilyihin vakavasti mutta käsittele asiat luottamuksellisesti.
  • Puutu heti mahdollisiin kiusaamis- tai häirintätapauksiin sekä muihin epäkohtiin. Tarvittaessa kysy apua Tennisliitosta tai Suomen urheilun eettiseltä keskukselta.
  • Kerro seurassa oleville miten voi ilmoittaa mahdollisista väärinkäytösepäilyistä

Muistilista pelaajalle häirintätapauksissa

Mikäli olet joutunut tai tiedät toisen joutuneen minkäänlaisen häirinnän uhriksi, kerro asiasta välittömästi luotettavalle aikuiselle, kuten vanhemmillesi, esimiehellesi, seurasi toiminnanjohtajalle, seurasi puheenjohtajalle tai Suomen Tennisliitolle. Suosittelemme olemaan kuitenkin yhteydessä SUEK:iin joko suoraan tai nimettömästi ILMO-palvelun kautta.