Suomen Tenniksen Tukisäätiö

Vuonna 1998 päätettiin yhdistää Tennistuki ry:n ja Suomen Tennisliiton juniorirahaston pääomat ja perustaa näillä varoilla Suomen Tenniksen Tukisäätiö. Säätiön pääasiallisena tarkoituksena on edistää ja tukea tennisharrastusta, tennisurheilua ja erityisesti junioritoimintaa Suomessa. Säätiö toteuttaa tehtäväänsä myöntämällä valmennus-, opiskelu- ja muita stipendejä sekä avustuksia. Säätiö voi myöntää tunnustuspalkintoja tennisurheilun ja –harrastuksen edistämiseksi. Lisäksi säätiö voi luovuttaa varoja tennisurheilua ja tennisurheilua tukeviin kehittämishankkeisiin. Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa seitsemästä jäsenestä koostuva hallitus.

Säätiö on järjestänyt Finnish Tennis Awards -hyväntekeväisyysgaalan, jonka tarkoituksena on kerätä varoja jaettavaksi nuorille, lahjakkaille tennispelaajille. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan liiketoimintaa harjoittamalla.

Säätiö päättää itsenäisesti jakamistaan stipendeistä, stipendejä ei haeta erikseen. Stipendejä jaetaan kerran vuodessa Finnish Tennis Awards Gaalassa ja tuki kohdennetaan aina seuraavan vuoden harjoitus- ja kilpailukuluihin tai valmentajille suunnattuihin koulutuskuluihin. Stipendit on suunnattu pääasiassa 15-18 –vuotiaille pelaajille.

Lisätietoa Tukisäätiön toiminnasta yhdistyksen asiamieheltä tai puheenjohtajalta.

Suomen Tenniksen Tukisäätiön hallitus

Puheenjohtaja: Tapio Pajuharju

Varapuheenjohtaja: Toni Pokela

Jaakko Ruhtinas

Marjatta Karhuvaara

Katariina Laakkonen

Jari Mäkijärvi

Toimitusjohtaja: Teemu Purho