SUOMEN TENNISLIITON SYYSKOKOUS 2016

Kutsumme Suomen Tennisliiton jäsenseurat sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka pidetään


Aika:
         Lauantaina 12.11.2016 klo 12.00 alkaen
Paikka:     Clarion -hotelli, Tyynenmerenkatu 2 00220 HELSINKI


Ennen syyskokouksen alkua tarkistetaan edustajien valtakirjat samassa paikassa klo 11.30 alkaen.


Suomen Tennisliitto ry:n hallitus

ESITYSLISTA

1.
Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta.
3.
Kokouksen laillisuus
4.
Todetaan läsnä olevat seurat, niiden edustajat ja äänimäärät
5.
Päätetään liittohallituksen jäsenille, edustajille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista, matkakorvauksista ja päivärahoista
6.
Valitaan neljä (4) henkilöä liittohallitukseen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2017-2018 erovuoroisten jäsenten tilalle
7.
Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet seuraamaan ja tarkastamaan liiton tilejä ja toimintaa seuraavan toimivuoden aikana
8. Vahvistetaan liiton S-jäsenluokkakohtaiset jäsenmaksut ja muut sääntöihin perustuvat maksut
9.
Vahvistetaan liiton strategia 2017-2020
10.
Vahvistetaan liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017
11.
Päätetään mahdolliset S-jäsenten jäsenluokkamuutokset
12.
Päätetään tavasta, jolla seuraava liittokokous kutsutaan koolle
13.
Muut asiat
14.
Kokouksen päättäminen

TERVETULOA
  

Kokouksen materiaalit

  1. Toimintasuunnitelma 2017
  2. Talousarvio 2017
  3. Valtakirjalomake
  4. Esityslista ruotsiksi
  5. Maksut 2017
  6. Strategiaesitys 2017-2020
  7. Vaalivaliokunnan esitys hallituksen jäseniksi