Jäsentyypit ja -luokat 


Liitolla voi olla S-jäseniä ja Y-jäseniä, joista yhdessä näissä säännöissä käytetään nimitystä jäsen. 
Liiton S-jäseneksi eli seurajäseneksi voi liiton hallitus hyväksyä rekisteröidyn tennisseuran tai muun  
rekisteröidyn urheiluseuran, jossa toimii tennisjaosto. Jatkossa näissä säännöissä voidaan S-jäsenistä
käyttää myös nimitystä seura. 
Liiton Y-jäseneksi eli yhteisöjäseneksi voi liiton hallitus hyväksyä  tenniksen parissa toimivan
oikeuskelpoisen yhteisön. 

Näiden sääntöjen tultua voimaan, liiton nykyisten K-jäsenten jäsenyys säilyy, mutta uusia K-jäseniä ei enää
hyväksytä. Nykyisten K-jäsenien jäsenyys päättyy, mikäli he eroavat liitosta, heidät erotetaan tai katsotaan
eronneeksi, kuten näissä säännöissä määrätään.

Jäsenyyttä hakevan on jätettävä liittohallitukselle jäsenhakemuksensa sekä sitouduttava noudattamaan
liiton sääntöjä ja myös niiden liittojen sääntöjä, joiden jäsenenä liitto on. Liittohallitus antaa ohjeet, mitä
jäsenhakemuksen tulee sisältää. 

Liiton S-jäsenet on jaettu kahdeksaan (8) eri jäsenluokkaan. Samalla, kun liittokokous hyväksyy nämä
säännöt, se määrittää hallituksen esityksestä kullekin S-jäsenelle jäsenluokan.
Jäsenluokka määritetään seuran 31.12.2012 ilmoittamien jäsenmäärien perusteella. Jatkossa
hyväksyessään uusia jäseniä liittohallitus määrittää hyväksymälleen S-jäsenelle jäsenluokan seuran 
jäsenanomuksessaan ilmoittaman jäsenmäärän perusteella.   

Jäsenluokka  Jäsenmäärä  

8                    yli 1200 
7                    601-1200 
6                    251-600 
5                    151-250 
4                    101-150 
3                    51-100 
2                    26-50
1                    alle 25

Liittohallitus voi tehdä vuosittain syyskokoukselle esityksen seurojen siirtämisestä alempaan tai ylempään
jäsenluokkaan niiden seurojen osalta, joiden jäsenmäärä on alittanut tai ylittänyt nykyisen jäsenluokan ala-
tai ylärajan. Seura voi anoa liiton syyskokoukselta nousua alempaan tai ylempään jäsenluokkaan, jos sen
jäsenmäärä on olennaisesti alittanut tai ylittänyt nykyisen jäsenluokan ala- tai ylärajan.
Anomukset jäsenluokan muutoksista tulee toimittaa liittohallitukselle viimeistään elokuun viimeisenä
päivänä. Liiton syyskokous päättää jäsenluokan muutoksesta kuultuaan liittohallitusta.

Liiton syyskokous päättää S-jäsenten jäsenmaksut, jotka perustuvat  jäsenluokkiin.

Y-jäseniä ei jaeta jäsenluokkiin.