SEUROJEN YHTEISTYÖFOORUMIT

Seurojen yhteistyöfoorumeja järjestetään valtakunnallisesti 1-2 kertaa vuodessa.

Seuraava seurafoorumi järjestetään heinäkuussa 2017