Testaa minkälainen urheilija olet - www.kasvaurheilijaksi.fi

Nuori Suomi on kehittänyt yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa 11-15-vuotiaiden urheilijoiden vahvuuksia ja kehityshaasteita mittaavat ominaisuus- ja elämänrytmitestit. Yksilölliset, kannustavat ja harjoittelua ohjaavat testipalautteet sekä oman kehityksen seurantamahdollisuus antavat kilpaurheilusta innostuneelle nuorelle edellytykset kasvaa hyväksi urheilijaksi.
"Nuoren Suomen kasvaurheilijaksi.fi kannustaa, motivoi ja ohjaa urheilusta innostunutta lasta ja nuorta urheilijan polulle. Tavoitteena on, että Suomessa on jatkossa enemmän 15-vuotiaita urheilijoita, jotka ovat urheiluun ja lajiinsa "rakastuneita", elämäntavoiltaan urheilullisia ja omaavat riittävän ja monipuolisen harjoituspohjan lajikohtaisen valmennuksen tehostamiselle", kiteyttää Nuoren Suomen urheiluyksikön johtaja Jarkko Finni palvelua. 

 

Ominaisuustesti kartoittaa fyysistä monipuolisuutta

Ominaisuustesti mittaa ja antaa palautetta urheilijan nopeudesta, nopeusvoimasta, liikkuvuudesta, kestävyydestä ja lihaskunnosta. Pro -lisäosa mittaa viidellä lisätestillä urheilijan lihastasapainoa. Testit voidaan toteuttaa esimerkiksi valmentajan johdolla harjoitusten tai leirien yhteydessä. Testien tukimateriaalit (ohjevideot, tulostettava ohjemanuaali, tuloskortti ja ääninauhat) löytyvät kasvaurheilijaksi.fi sivulta ilman rekisteröintiä. Tukimateriaalit ovat myös tilattavissa DVD:nä 10 euron hintaan (suvi.tihila@nuorisuomi.fi).
Urheilijoiden syötettyä testituloksensa nettiin, antaa järjestelmä henkilökohtaisen palautteen tuloksista. Palaute kertoo urheilijan vahvuudet ja eniten kehittämistä kaipaavat osa-alueet sekä antaa vinkkejä eri ominaisuuksien kehittämiseen. Sivustolla on mahdollisuus myös vertailla ja kommentoida omaa ja urheilijakavereiden monipuolisuusindeksiä.

Elämänrytmitesti mittaa urheilullista elämäntapaa

Elämänrytmistestissä urheilija kirjaa netin ajankäyttökalenteriin seitsemän vuorokauden ajalta harjoittelun ja liikunnan kokonaismäärät, unirytmin ja -määrän, ateriarytmin ja ruokailujen terveellisyyden sekä koulunkäynnin. Kirjausten jälkeen urheilija saa päiväkohtaisen pisteytyksen sekä pikapalautteen. Seurantajakson päättyessä järjestelmä laskee ns. elämänrytmipisteet ja kertoo, mitkä osa-alueet ovat hyvässä kunnossa ja missä on vielä parannettavaa suhteessa suosituksiin.

Testipalaute auttaa myös valmentajia ja vanhempia

Kasvaurheilijaksi.fi pääkohderyhmänä ovat 11-15-vuotiaat urheilijat, mutta palvelu antaa myös valmentajille ja vanhemmille hyviä apuvälineitä lapsen urheilun kokonaisvaltaiseen tukemiseen, ymmärtämiseen ja kehittämiseen. Urheilijan palveluun kutsumat valmentajat ja vanhemmat pystyvät seuraamaan urheilijan testituloksia sekä kommentoimaan tehtyjä tuloksia.
"Testipalautteiden avulla valmentajat näkevät urheilijan kokonaistilanteen fyysisten ominaisuuksien ja elintapojen suhteen. Palvelu tarjoaa mahdollisuuden kehittää yksilöllistä ja kokonaisvaltaista valmennusta. Se antaa myös hyvän pohjan urheilijoiden, valmentajien ja vanhempien välisille jatkokeskusteluille."
"Tulevaisuudessa palvelun kautta on mahdollisuus tehdä yhteenvetoraportteja suomalaisten 11-15 -vuotiaiden urheilijoiden fyysisistä ominaisuuksista ja elämäntavoista. Lisäksi olemme valmistelemassa ainakin kahta uutta työkalua, joista ensimmäinen psyykkis-sosiaalisiin tekijöitä mittaava "testi" valmistuu vuoden 2012 alkuun mennessä", lupailee Finni palvelun jatkosta.

www.kasvaurheilijaksi.fi

• ominaisuus- ja elämänrytmitestit
• ilmainen, vaatii urheilijalta rekisteröitymisen
• yksilöllisesti ohjaavaa ja kannustavaa palautetta
• oman kehityksen seuranta- ja vertailumahdollisuus
• testiohjeet ja tulostettavat testilomakkeet
• vapaasti ladattavat ääninauhat testeihin
• tietoa monipuolisesta harjoittelusta ja urheilullisesta elämänrytmistä
• Suomen Olympiakomitean hyväksymä

Miksi monipuolinen harjoittelu on tärkeää?

• monipuolinen harjoittelu on mielekästä ja mielekäs harjoittelu auttaa jaksamaan.
• monipuolisuus on hyvä keino harjoittelun ja liikunnan määrän lisäämisessä.
• monipuolisen taitotason eli laajan liikemallivaraston ja monipuoliset fyysiset ominaisuudet omaava urheilija kykenee hiomaan omassa päälajissaan vaadittavia lajiominaisuuksia helposti ja tehokkaasti.
• monipuolisesti harjoitettu keho kestää, rakentuu ja palautuu hyvin.

Miksi urheilullinen elämänrytmi on tärkeää?

• urheilussa kehittyminen edellyttää harjoittelun ja liikunnan sekä ravinnon ja levon hyvää keskinäistä tasapainoa.
• riittävä määrä harjoittelua ja liikuntaa, säännöllinen ja riittävä yöuni sekä hyvin rytmitetyt ja terveelliset ateriat mahdollistavat jaksamisen, palautumisen ja kehittymisen.
• tasapainoisen urheilullisen elämänrytmin avulla pysytään terveenä ja vähennetään ylikuormittumisriskiä.