Liikuntatieteiden maisterin tutkinto

Koulutuksen kuvaus

Ylimmän eli viidennen tason koulutuksen voi suorittaa Jyväskylän Yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Valmentajalle parhaiten soveltuvia koulutusohjelmia ovat Liikuntabiologian ja Liikuntapedagogiikan koulutusohjelmat. Liikuntabiologinen (ent. valmennus) koulutus, jossa pääaineena voi olla biomekaniikka, liikuntafysiologia tai valmennus- ja testausoppi kouluttaa opiskelijoita urheiluvalmennuksen, kuntoutuksen ja testauksen koulutus-, johto-, kehitys- ja tutkimustehtäviin. Liikuntapedagogiikka pääaineena tapahtuvassa opettajankoulutuksessa maisterin tutkinnon suorittavat hankkivat opiskeluaikanaan valmiudet toimia liikunnanaineenopettajina peruskoulussa, lukiossa, keskiasteen ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa sekä muissa liikunnan opetustehtävissä.

Maisteritason koulutus on laajuudeltaan 300 opintopistettä ja hakeminen tapahtuu keväisin suoraan Jyväskylän yliopistoon. Koulutukseen hakemiseen ei vaadita alempien valmentajakoulutusportaiden suorittamista. Lisätietoa Liikuntatieteiden koulutuksesta ja siihen hakemisesta saa Jyväskylän Yliopiston kotisivuilta: www.jyu.fi.