Seurasiirrot

Edustusseura ja seurasiirrot

Pelaaja voi olla jäsenenä yhdessä tai useammassa Suomen Tennisliittoon kuuluvassa seurassa. Kun pelaaja ensimmäisen kerran rekisteröi itsensä Tennisässään, hänen on valittava näistä seuroista yksi, joka on hänen varsinainen edustusseuransa. Edustusseurat julkaistaan Tennisliiton kilpailujärjestelmässä. Pelaajalla on oikeus edustaa tätä seuraa kansallisissa kilpailuissa sekä sarjatenniksessä. Seuralla on oikeus kieltää pelaajaa edustamasta seuraa, jos pelaaja ei ole seuran jäsen. Edustusseura ei vaihdu automaattisesti pelaajan siirtyessä seurasta toiseen, vaan siitä on aina tehtävä seurasiirto.

Varsinaisen edustusseuran muutos (päivitetty 27.8.2020)

Pelaaja voi vaihtaa varsinaisen edustusseuran tekemällä seurasiirron joko 15.5. tai 15.9. mennessä. Seurasiirrot tehdään alla olevan lomakkeen kautta ulkokaudelle 2021. Tennisliitto julkaisee edellä mainittujen määräaikojen jälkeen listan haetuista seurasiirroista. Vanhalla seuralla on julkaisupäivästä eteenpäin 10 vuorokautta aikaa kieltää siirto. Vanhan seuran on mahdollista kieltää siirto mikäli pelaajalla on maksu- tai sopimusvelvoitteita vanhaa seuraa kohtaan. Kielto raukeaa, kun pelaaja on hoitanut nämä velvoitteet ja hänen seurasiirtonsa astuu tällöin voimaan. Ilmoitusta seuranneiden 10 päivän jälkeen Tennisliitto julkaisee seurasiirrot pelaajien tiedoissa (poislukien kielletyt siirrot).

Yhden kauden sarjatennisedustus

Pelaaja voi saman kauden aikana edustaa vain yhtä seuraa sarjatenniksessä. Pelaaja edustaa varsinaista edustusseuraa, ellei hän tee yhden kauden sarjatennisedustuksen muutosta seuraavasti:

1) Ennen sarjatenniskauden alkua (sisäpelikaudelle viimeistään 15.9. ja ulkopelikaudelle viimeistään 15.5.). Seurasiirrot tehdään alla olevalla lomakkeella. Vanhan seuran on mahdollista kieltää siirto mikäli pelaajalla on maksu- tai sopimusvelvoitteita vanhaa seuraa kohtaan. Kielto raukeaa, kun pelaaja on hoitanut nämä velvoitteet ja hänen seurasiirtonsa astuu tällöin voimaan.

2) Kesken sarjatenniskauden, jos hän ei ole pelannut yhtään virallista kilpaottelua kahteen (2) kauteen (kuluvaa kautta ei lasketa mukaan). Tällöin vanhalta seuralta tulee saada siirrolle suostumus. Siirtoa ei kuitenkaan voi tehdä enää runkosarjan päättymisen jälkeen. Nämä siirtotoiveet tulee ilmoittaa sähköpostilla kilpailupäällikölle.

3) Poikkeussiirtona kesken sarjatenniskauden, jos pelaaja opiskelun tai muun syyn vuoksi muuttaa pysyvästi toiselle paikkakunnalle. Tällöin vanhalta seuralta tulee saada siirrolle suostumus. Poikkeussiirtoa ei voi kuitenkaan tehdä enää runkosarjan päättymisen jälkeen. Nämä siirtotoiveet tulee ilmoittaa sähköpostilla kilpailupäällikölle.

Kilpailutoimikunta voi määrittää siirtomaksun kesken kauden tapahtuville siirroille sekä poikkeussiirroille.

Sarjatennisedustus on tehtävä aina jokaiseksi kaudeksi uudelleen.

Seurasiirtoilmoitus ulkokaudelle 2021

Ilmoitusaika päättyy 15.5.2021
    Haen seurasiirtoa ulkokaudelle 2021 (muutos astuu voimaan toukokuussa 2021):

 

Sisäkaudelle 2020-2021 haetut seurasiirrot

Alla ovat 30.9.2020 mennessä haetut seurasiirrot (varsinaiset edustussiirrot jotka ovat voimassa toistaiseksi sekä yleisen sarjatenniksen edustukset jotka ovat voimassa sisäkaudella 2020-2021). Varsinaiset seurat voivat ilmoittaa viimeistään 8.10.2020 mikäli haettua siirtoa ei voida hyväksyä. Kielto tulee kyseeseen mikäli pelaajalla on hoitamattomia maksuvelvoitteita seuraan tai muita velvoitteita. Kiellot tulee ilmoittaa sähköpostilla kilpailupäällikölle. Mikäli esteitä ei ole, ei mitään ilmoitusta tarvitse tehdä. Tennisliitto julkaisee 10.10.2020 uudet tiedot Ässän pelaajaprofiileissa.

Huom! Senioreiden sarjatenniksen seurasiirrot/seuraedustukset tulee ilmoittaa Senioritennis ry:lle.

1.10.-31.12.2020 sarjatennikseen on mahdollista tehdä maksullisia sarjasiirtoja mikäli pelaaja ei ole vielä pelannut missään joukkueessa. Nämä haetaan sähköpostilla kilpailupäälliköltä.

VARSINAISEN EDUSTUSSEURAN MUUTOS
(voimassa toistaiseksi)
Nimi: Nykyinen varsinainen edustusseura Uusi varsinainen seura
Ahlholm Antti KTK-GTK YlTe
Alvaro Diego Aalto TaTe
Aro Hannu GVLK RajaTe
Ashorn Robert Aalto TaTe
Barthelemy David Aalto TaTe
Berner Richard GVLK HTK
della Vecchia Salvatore Smash-Espoo HLK
Fagerholm Edvard Aalto GT
Happonen Hannu-Pekka HVS HVS
Harjuoja Veli-Pekka ETT HVS
Hartikainen Saima PuiU Startennis
Heikius Andre Herr klubben TVS
Holopainen Pietari KTS PTT
Holtari Vera HVS HLK
Huovinen Mikko KaTS OVS
Inna Aada LTS HVS
Jokinen Sami Smash-Espoo Este-78
Jokinen Timo HVS TaTe
Juonela Lauri RiVS TaTe
Kaakinen Samuli OVS KEpa
Kaipio Juhana VarTe HTK
Kandolin Matti ÅLK TVS
Karlsson Veera ETK HTK
Kaulo Peppi ÅLK TVS
Kemppinen Casper PuiU Startennis
Keskinen Miia HuTe ÅLK
Kimanen Mari HVS TaTe
Kivistö Otso HVS NurTS
Klemetti Erkko Smash HVS
Koivisto Ida Smash-Espoo OTC
Konoi Jonathan Smash-Espoo TaTe
Koponen Vilma JTS LVS
Korolainen Moona PTT KTS
Kortepuro Jussi APT-Tennis LVS
Koskelo Markus PTT KTS
Kotka Daniel ÅLK TVS
Kåla Alexandra Sata Smash
Laakso Charlotta VarTe Smash
Laaksonen Alina RUT TVS
Laaksonen Henri HyTS HLK
Laari Paula EVS Aalto
Laine Sami LTC-33 HVS
Lappi Janne Aalto TaTe
Lehmusmäki Raakel TaTS VT
Lehto Iiro Aalto TaTe
Leino Henri Smash HLK
Leveugle Laurent KirTe TaTe
Lowe Eva HVS GT
Lovro Gabor HLK HyTS
Luoma-Halkola Samppa WaTC KauTS
Lähdesmäki Janne TVS ÅLK
Markkula Olivia TVS ÅLK
Metsäranta Leevi V-P HVS
Mollerup Filip Aalto TaTe
Mäkäräinen Anna-Iiris Aurora PTT KTS
Nyberg Siri OTC NurTS
Nykänen Ville TaTS MTS
Ollikainen Hilma Sata HVS
Ollikkala Tommi Aalto TaTe
Ovaska Timo KeTS TTS
Paloheimo Kristian TamPa TaTS
Palomäki Esa-Mikael PuiU VarTe
Parikka Ismo HyTS V-P
Partio Isa TaTS RoVS
Pasanen Eemil GT ETS
Pasanen Sanna GT ETS
Paussu Antti HTK THIFA
Petäjä Ilpo EVS Aalto
Petäjä Jouko EVS HLK
Peura Erik TVS RuT
Pietikäinen Johanna OVS RoVS
Piiroinen Hannu TaTS GT
Politi Alberto GT JTS
Pruuki Tomi PuiU SlVS
Radnell David Aalto TaTe
Rantala Pekka Aalto TaTe
Rikkonen Tuomas ÅLK TVS
Ruottinen Kalle ÅLK TVS
Russo Piero OTC GVLK
Ruuska Tupu Aalto TaTe
Ryökkynen Sampsa EVS ETS
Räty Eemil Smash Lo-Te
Räty Hannu TaTe Lo-Te
Saarinen Juuso MTK PVS
Saijets Nelli Aalto OTC
Sailas Paula HLK HVS
Salminen Ville PuiU GVLK
Sarin Christoffer APT-Tennis THIFA
Schauman Leona PuiU Startennis
Semlali Simo Aalto TaTe
Sillanpää Annika TVS GT
Sinkkonen Sam IT LTS
Sivonen Veikko HVS EsTe-78
Sormunen Jason TCT Smash
Suominen Heikki TCT TaTe
Takkinen Jarkko Roima RUT
Takkinen Mike Roima RUT
Tammisto Luka PuiU Startennis
Taskinen Topias PTT TVS
Terho Aaro RUT TVS
Thai Tran Thanh Aalto TaTe
Tolonen Antti Smash-Espoo THIFA
Tolonen Matti GVLK THIFA
Tuikkala Ilpo PTS KTK-GTK
Tupasalo Jonna HVP-36 Lo-Te
Tuukkanen Timo HyTS HVS
Utriainen Jaakko Aalto TaTe
Vainio Ville PTT KTS
Vaivio Tiina Smash HVS
Venesmaa Petri KTS PTT
Vollbach Mikael HVS Sata
Yakunina Nelli PuiU Startennis
Ylimäki Petri Smash Sata
Östman Tim V-P SoTS

 

SARJAEDUSTUKSEN MUUTOS
(voimassa sisäkauden 2020-2021)
Nimi: Nykyinen varsinainen edustusseura Uusi sarjaseura
Aarnio Sebastian EVS GT
Aerila Saara RaVS ÅLK
Aine Antti TYT TVS
Amoutzas Taxiarchis TVS ÅLK
Antinheimo Oskar HVS GT
Bjon Emil KTK-GTK WaTC
Björnström Joachim HLK GT
Bukonte Laura Smash Otc
Diego Zapata Alvaro TaTe TaTe
Eerola Oskari LVS ETS
Enkkelä Nuutti KTS J-Ten
Erkkola Riku ÅLK LTS
Esterinen Petteri EVS SlVS
Etola Mikael HVS HTK
Finnilä Konsta Break Ettan
Hallbäck Jonas GT GVLK
Halme Sasu Kets Este-78
Hannonen Samuel TaTS Nokia
Hassel Christian ÅLK TuT
Heino Roope HTS JTS
Hietaranta Roni HVS HLK
Hirvonen Nella Break KoTS
Holtari Vera HVS HLK
Huotari Jyrki Hukka KemTen
Huurinainen Sami HVS Smash
Häikiö Markku Tennis-45 KEpa
Hänninen Annika Sata Smash-Espoo
Hörhammer Erik Smash GT
Immeli Lotta SLT GVLK
Inna Aada LTS HVS
Isohanni Henri GVLK GT
Jokinen Jesse TaTS VT
Jokinen Nuutti HVS ETS
Juvakoski Tuomas Break Ettan
Karhunen Jussi KirTe VeTe
Kauppila Ville VesiT VT
Kautto Pekka HLK OTC
Keinonen Anttu ETS VeTe
Kilkki Markus KoTS TCT
Kilpinen Einari GT ETS
Klemola Eero SST STS
Koivunen Daniel TaTS Nokia
Koivupuisto Eveliina STS Smash-Kotka
Korhonen Mikko KaTS KarTe
Korpijaakko Harri OTC Smash
Koskinen Antti ETS OTC
Koskinen Evia ÅLK TVS
Kotiaho Ville TaTe Smash-Espoo
Krook Karoliina Lo-Te HLK
Kuusisto Emma JTS LVS
Kölhi Carla KoVS KoTS
Lehtovuori Lauri HVS OTC
Leikola Otto Ettan Ettan
Leino Janne KeTS TTS
Leino Julius HVS Smash
Leino Olli KeTS TTS
Lindèn Isac Träff WaTC
Lindholm Kent Sata GT
Malinen Jessica ÅLK ETS
Margaria Elena HVS TaTe
Markkanen Antti FTC J-Ten
Martikainen Mika ÅLK LaTe
Martikainen Mikael HVS GT
Martikainen Otso HVS Ettan
Matikainen Emil HVS Ettan
Mylläri Janne JTS Match
Männistö Veli-Pekka ETS VT
Norrgård Anna ÅLK TVS
Nurminen Sergey TaTS Nokia
Nurminen Tapio HVS KarTe
Nurmio Oskar HVS V-P
Nylund Niko TTS ETS
Ojala Tuomo Hvs Ettan
Ojanen Juuso KTS Sata
Ollikainen Pyry HVS Ettan
Parikka Elle HyTS V-P
Partinen Pauli TaTS VT
Paukkeri Jouni MänTS ETS
Paukku Juho Break GT
Pelkonen Pasi JTS Match
Perho Antti ÅLK LaTe
Perkkola Ville La-Te TVS
Peura Harri TVS RUT
Pihlaja Eeli KTK-GTK WaTC
Pirilä Satu SLT MLK
Pitkämäki Marko STS KauTS
Posti Olli KarTe Aalto
Prandstetter Aaron HVS GT
Rahikka Eero AVS HVP-36
Ranta-Aho Johanna HVS EVS
Remander Stella Lo-Te Smash
Reponen Mikko PuiU WaTC
Rinne Ina LT KoTS
Ronkainen Arttu Smash KarTe
Rouvala Mikko HVS Sata
Saari Olli-Pekka HNS OTC
Sailas Paula TaTe OTC
Sairio Janne HTS RiVS
Salomäki Jussi Roima LaTe
Sarpola Masi HVS HLK
Savolainen Jami HVS Ettan
Seppänen Toni SoTS KemTen
Siponen Jarmo TaTe Smash-Espoo
Sippala Jussi Break EsTe-78
Soome Indrek PTT TVS
Sormunen Jason TCT ETS
Soukka Krista LTS KoTS
Stenfors Marcus PVS KarTe
Stenfors Patrick PVS KarTe
Syrjäläinen Reijo KeTS KaTe
Tarvainen Toni JTS Smash-Espoo
Tuomela Ella ETS GT
Tuomi Tanja JTS GT
Tuomi Verneri HyTS GT
Tuominen Teo HVS GT
Tuomola Hilppa Hukka players club OVS
Tuovinen Reijo STS KauTS
Ukkonen Kalle AVS HVP-36
Valavaara Axel ÅLK TVS
Vasa Eero ÅLK TVS
Vasa Iiro ÅLK TVS
Waris Matti ÅLK TuT
Wennakoski Max GVLK Sata
Vesanen Ilari VarTe Sata
Winter Sami STS J-Ten
Virtanen Mikko GT EsTe-78
Ånäs Jonathan Träff WaTC
Öistämö Ruut TCT Aalto

Edustusoikeus seuran erotessa Tennisliiton jäsenyydestä
Jos seura eroaa Tennisliiton jäsenyydestä, seuran pelaaja on vapaa valitsemaan uuden seuran sekä edustamaan sitä kansallisissa kilpailuissa siitä päivästä lähtien, jona uusi edustusseura ilmoitetaan Tennisliittoon, kuitenkin aikaisintaan sinä päivänä, kun ero on hyväksytty. Pelaaja voi myös pelata sarjatennistä uuden seuran joukkueessa, mikäli hän ei ole aiemmin samalla kaudella pelannut toisessa sarjatennisjoukkueessa.