Seurasiirrot

Edustusseura ja seurasiirrot

Pelaaja voi olla jäsenenä yhdessä tai useammassa Suomen Tennisliittoon kuuluvassa seurassa. Kun pelaaja ensimmäisen kerran rekisteröi itsensä Ässään, hänen on valittava näistä seuroista yksi, joka on hänen varsinainen edustusseuransa. Edustusseurat julkaistaan Tennisliiton kilpailujärjestelmässä. Pelaajalla on oikeus edustaa tätä seuraa kansallisissa kilpailuissa sekä sarjatenniksessä. Seuralla on oikeus kieltää pelaajaa edustamasta seuraa, jos pelaaja ei ole seuran jäsen. Edustusseura ei vaihdu automaattisesti pelaajan siirtyessä seurasta toiseen, vaan siitä on aina tehtävä seurasiirto.

Varsinaisen edustusseuran muutos

Pelaaja voi vaihtaa varsinaisen edustusseuran tekemällä seurasiirron joko 30.4. tai 31.8. mennessä. Seurasiirrot tehdään alla olevan lomakkeen kautta ulkokaudelle 2020. Tennisliitto julkaisee edellä mainittujen määräaikojen jälkeen listan haetuista seurasiirroista. Vanhalla seuralla on julkaisupäivästä eteenpäin 10 vuorokautta aikaa kieltää siirto. Vanhan seuran on mahdollista kieltää siirto mikäli pelaajalla on maksu- tai sopimusvelvoitteita vanhaa seuraa kohtaan. Kielto raukeaa, kun pelaaja on hoitanut nämä velvoitteet ja hänen seurasiirtonsa astuu tällöin voimaan. Ilmoitusta seuranneiden 10 päivän jälkeen Tennisliitto julkaisee seurasiirrot pelaajien tiedoissa (poislukien kielletyt siirrot).

Yhden kauden sarjatennisedustus

Pelaaja voi saman kauden aikana edustaa vain yhtä seuraa sarjatenniksessä. Pelaaja edustaa varsinaista edustusseuraa, ellei hän tee yhden kauden sarjatennisedustuksen muutosta seuraavasti:

1) Ennen sarjatenniskauden alkua (sisäpelikaudelle viimeistään 31.8. ja ulkopelikaudelle viimeistään 30.4.). Seurasiirrot tehdään alla olevalla lomakkeella. Vanhan seuran on mahdollista kieltää siirto mikäli pelaajalla on maksu- tai sopimusvelvoitteita vanhaa seuraa kohtaan. Kielto raukeaa, kun pelaaja on hoitanut nämä velvoitteet ja hänen seurasiirtonsa astuu tällöin voimaan.

2) Kesken sarjatenniskauden, jos hän ei ole pelannut yhtään virallista kilpaottelua kahteen (2) kauteen (kuluvaa kautta ei lasketa mukaan). Tällöin vanhalta seuralta tulee saada siirrolle suostumus. Siirtoa ei kuitenkaan voi tehdä enää runkosarjan päättymisen jälkeen. Nämä siirtotoiveet tulee ilmoittaa sähköpostilla kilpailupäällikölle.

3) Poikkeussiirtona kesken sarjatenniskauden, jos pelaaja opiskelun tai muun syyn vuoksi muuttaa pysyvästi toiselle paikkakunnalle. Tällöin vanhalta seuralta tulee saada siirrolle suostumus. Poikkeussiirtoa ei voi kuitenkaan tehdä enää runkosarjan päättymisen jälkeen. Nämä siirtotoiveet tulee ilmoittaa sähköpostilla kilpailupäällikölle.

Kilpailutoimikunta voi määrittää siirtomaksun kesken kauden tapahtuville siirroille sekä poikkeussiirroille.

Sarjatennisedustus on tehtävä aina jokaiseksi kaudeksi uudelleen.

Seurasiirtoilmoitus ulkokaudelle 2020

    Haen seurasiirtoa ulkokaudelle 2020 (muutos astuu voimaan 11.5.2020):

Sisäkaudelle 2019-2020 haetut seurasiirrot

Alla on julkaistu elokuun loppuun mennessä haetut seurasiirrot (varsinaiset edustussiirot jotka ovat voimassa toistaiseksi sekä yleisen sarjatenniksen edustukset jotka ovat voimassa sisäkaudella 2019-2020). Varsinaiset seurat voivat ilmoittaa viimeistään 11.9.2019 mikäli haettua siirtoa ei voida hyväksyä. Kielto tulee kyseeseen mikäli pelaajalla on hoitamattomia maksuvelvoitteita seuraan tai muita velvoitteita. Kiellot tulee ilmoittaa sähköpostilla kilpailupäällikölle. Mikäli esteitä ei ole, ei mitään ilmoitusta tarvitse tehdä. Tennisliitto julkaisee viimeistään 18.9.2019 uudet tiedot Ässän pelaajaprofiileissa.

Huom! Senioreiden sarjatenniksen seurasiirrot/seuraedustukset tulee ilmoittaa Senioritennis ry:lle.

1.9.-31.12.2019 sarjatennikseen on mahdollista tehdä maksullisia sarjasiirtoja mikäli pelaaja ei ole vielä pelannut missään joukkueessa. Nämä haetaan sähköpostilla kilpailupäälliköltä.

VARSINAISET EDUSTUSSIIRROT (voimassa toistaiseksi):
Nimi: Nykyinen varsinainen seura: Uusi varsinainen edustusseura:
Aarni Sinkkonen Sata Tennis Smash
Alina Laaksonen RUT TVS-Tennis ry
Andrea E. Widing GVLK HVS
Anni Heliskoski HVS-Tennis Smash-Espoo
Antti Ranta OTC HTK
Bart Eräkangas HVS Tennis-61
Christian Kohtamäki HyTS NurTS
Eero Rahikka AVS HVP-36
Egor Rybakov ETK HTK
Ella Haavisto TaTS Smash
Elsa Tuomela GT ETS
Emilia Grönstrand Smash Sata
Emilia Laitila T-61 Aalto Tennis
Erik Peda TVS-Tennis Smash
Erika Leino Smash HVS
Felix Hellner HyTS RiVS
Harri Salo OTC Smash tennis
Hilla Virtanen BTK Smash
Ilpo Tuikkala OVS PTS
Isa Partio ROVS TATS
Jaakko Marjamäki JTS TT
Jaakko Soini OTC TaTe
Janne Myllari STS JTS
Jarno Savolainen KTS PTT
Jarno Tiusanen JTS TTS
Joel Korpela NurTS VarTe
Johan Aaltonen LTK TCT
Johannes Nykänen HTS KarTe
Juha Korkatti HTS SaTS
Juha Puustinen HyTS RiVS
Julius Leino Smash HVS
Julius Murto ETS Smash
Jussi Salmio KoTS Smash-Kotka
Katariina Merve TCT HVS
Keijo Winte PuiU PTC
Kim Kauppila Smash GVLK
Konsta Laitio HyTS HVS-Tennis
Lari Savolainen NurTS VarTe
Lauri Leskinen LVS JTS
Leevi Kuningas TVS-tennis ÅLK
Lorna Pujals JTS HVS-Tennis
Maj Häggblom T-61 LTK
Marko Hyvärinen Smash GVLK
Martin Jurin Smash V-P
Masi Sarpola JTS HVS
Mikko Manninen KarTe SuTe
Minna Inovaara HTS RiVS
Nella Winter J-Ten STS
Niilo Fredrikson TeTe GST
Niklas Forsbäck ETK LTC-33
Nikolas Andreani LTS StTS
Olli-Pekka Saari GT HVS
Pekka Ratsula TCT HVS-Tennis
Ray Lindberg ETK GST
Riku Pelkonen HTS JTS
Sade Scharlin ÅLK HVS
Saku Kulmala TTS JÄTS
Sam Sonntag EVS TVS-Tennis ry
Sami Seppä KaTS OVS
Sami Winter J-Ten STS
Samu Rahkila Breakpoint Varte
Santtu Leskinen HVS TVS-Tennis ry
Sean Bailey HLK MLK
Sean Bergenheim TCT HVS
Serafim Rybakov ETK HTK
Stefano Andreani LTS StTS
Susanna Etumäki GT Smash Espoo
Susanna Norrbacka OTC Smash
Tahiti Charpentier HLK TaTe
Tanja Korpisalo TaTe OTC
Tapio Rossi Varte V-P
Timo Makkonen ETS Varte
Timo Suo Pui PTC
Toni Seppänen KemTen SoTS
Tony Takala PVS NOTS
Tuomas Kirstilä TUT TVS-Tennis ry
Tuomas Piispanen TeTe GST
Ukko Ruohomeri ÅLK TVS-Tennis ry
Valtteri Väre KoTS HTK
Veera Knuuti OTC GT
Ville Pettilä RaPa TaTe
YLEISEN SARJATENNIKSEN SEURASIIRROT (voimassa sisäkauden 2019-2020):
Nimi: Nykyinen varsinainen seura: Sarjaedustus sisäkaudella 2019-2020
Aaron Prandstetter HVS GT
Agda Laakso HVS ETS
Aleksi Löfman HVS-TENNIS TaTS
Alexander Lindholm HVS GT
Antti Aine TYT TVS-Tennis
Antti Markkanen FTC J-Ten
Antti Perho ÅLK LaTe
Anttu Keinonen ETS VeTe
Arto Raiskio TaTS KaTe
Axel Valavaara ÅLK TVS-Tennis ry
Axel Waris ÅLK WaTC
Clarissa Blomqvist HVS TVS-Tennis ry
Daniel Koivunen TaTS Nokia tennis
Danil Gavrilyuk PTT KTS
Eeli Pihlaja KTK-GTK WaTC
Eerola Oskari LVS ETS
Ella Tuomela ETS GT
Elle Parikka HyTS KoTS
Emelie Gabran HVS GT
Emil Bjon KTK-GTK WaTC
Emilia Laitila T-61 Aalto
Erik Peura TVS-Tennis HVS-Tennis
Etola Mikael HVS HTK
Eva Lowe HVS GT
Eveliina Koivupuisto STS Smash Kotka
Evia Koskinen ÅLK TVS-Tennis ry
Filip von Troil HVS TVS
Fiona Kallio LVS Smash tennis
Hannu Piiroinen TaTS GT
Henri Hakala HyTS Nokia Tennis
Henri Laaksonen HyTS HLK
Hilppa Tuomola Hukka OVS
Iida Pätynen KTS JTS
Iiro Lahdenranta HVS-tennis Smash-tennis
Iiro Vasa ÅLK Sata
Iiro Vuorinen HVS JTS
Iivari Lehmusmäki TaTS VT
Indrek Soome PTT KTS
Jani Jokinen TATS VT
Janne Holli HVS-Tennis Ettan-Tennis
Janne Leino KeTS TTS
Jason Sormunen TCT Smash
Jonathan Ånäs Träff WaTC
Juha-Pekka Pietarila Kets Rajate
Juho Paukku Break Point GT
Jukka Korpela NurTS Variston Tennis
Jukka Ruohonen TamPa KaTe
Jukka Tikkanen KeuTS MTK
Jussi Karhunen KirTe VeTe
Jussi Salmio KoTS Smash-Kotka
Jussi Salomäki Roima LaTe
Juuso Ojanen KTS Karte
Juuso Saarinen MTK SaTS
Kautto Juho Pekka HLK OTC
Konsta Finnilä Break Point Ettan
Lauri Kemppainen ÅLK TVS-Tennis ry
Lauri Mäkikalli HyTS Sata
Linus Lönnqvist HTK GT
Lotta Immeli SLT GVLK
Marcus Stenfors PVS Sata
Marko Hämäläinen TaTS TamPA
Markus Kilkki KoTS TCT
Masi Sarpola JTS HLK
Matti Kandolin ÅLK TVS-Tennis ry
Matti Waris ÅLK TuT
Mia Eklund OTC HVS-Tennis
Mika Leskinen HLK HmTS
Mika Martikainen ÅLK LaTe
Mikael Martikainen HVS GT
Mikael Vollbach HVS Sata-Tennis
Mikko J Reponen PuiU WaTC
Mikko Rouvala HVS-Tennis KarTe
Nella Hirvonen Break Point TTS
Niko Nylund TTS ETS
Olli Leino KeTS TTS
Oskar Antinheimo HVS TVS-Tennis ry
Otto Leikola HVS-Tennis Ettan
Outi Sivonen HVS Smash
Patrick Stenfors PVS KarTe
Pauli Partinen TaTS VT
Pauli Sillanpää Break-Point V-P
Peter Sillanpää Break-Point V-P
Reijo Tuovinen STS KauTS
Roni Hietaranta HVS HLK
Ruut Öistämö TCT Aalto Tennis
Saara aerila RAVS ÅLK
Sade Scharlin ÅLK GT
Santtu Wallin NurTS V-P
Stella Remander LO-TE Smash-Helsinki
Tanja Korpisalo TaTe OTC
Tanja Tuomi JTS Smash
Tapio Nurminen HVS-Tennis ry KarTe
Teo Tuominen HVS-tennis GT
Tuomas Juvakoski Break Point Ettan Tennis
Tuomas Niskakangas Sata Ettan
Tuomas Rikkonen ÅLK TVS-Tennis ry
Tuomo Ojala HVS Ettan
Ukkonen Kalle AVS HVP 36
Veli-Pekka Männistö ETS VT
Verneri Tuomi HYTS GT
Ville Kauppila VesiT VT
Ville Perkkola LaTe TVS

Edustusoikeus seuran erotessa Tennisliiton jäsenyydestä

Jos seura eroaa Tennisliiton jäsenyydestä, seuran pelaaja on vapaa valitsemaan uuden seuran sekä edustamaan sitä kansallisissa kilpailuissa siitä päivästä lähtien, jona uusi edustusseura ilmoitetaan Tennisliittoon, kuitenkin aikaisintaan sinä päivänä, kun ero on hyväksytty. Pelaaja voi myös pelata sarjatennistä uuden seuran joukkueessa, mikäli hän ei ole aiemmin samalla kaudella pelannut toisessa sarjatennisjoukkueessa.