Antidoping

Suomen Tennisliiton antidopingohjelma
Erivapausmenettely
Kilpailunjohtajan velvollisuudet ja ohjeet

 

Suomen Tennisliiton antidopingohjelma

Suomen Tennisliiton eettiset linjaukset

Suomen Tennisliitto toimii puhtaan urheilun lähtökohdista. Suomen Tennisliiton hallituksen hyväksymät arvot ovat yhdessä tekeminen, peli-ilo, eettisesti kestävä huippu-urheilu ja lajikulttuuri.

Suomen Tennisliiton toiminnan perustana ovat liikunnan ja urheilun korkeat eettiset arvot ja reilun pelin periaatteet. Suomen Tennisliitto on sitoutunut Suomen Liikunnan ja Urheilun, Suomen Olympiakomitean, Suomen Antidoping-toimikunnan, WADA:n ja tenniksen kansainvälisen kattojärjestön, International Tennis Federation, antidopingsäännöstöihin.Tennisliitto on mukana Suomen Antidopingtoimikunnan Puhtaasti Paras –hankkeessa ja on sitoutunut edistämään puhdasta urheilua.

Kasvatusohjelma

1. STL:n miesten, naisten, junioreiden maajoukkueiden ja eri valmennusryhmien valituille urheilijoiden, valmentajien ja aluevalmentajien ja STL:n muiden yhteistyötahojen sopimuksissa on SLU:n ohjeiden mukainen kirjallinen antidopingpykälä, joka velvoittaa toimimaan puhtain keinoin

2. STL:n miesten, naisten, junioreiden maajoukkueiden ja eri valmennusryhmien valituille urheilijoille, valmentajille ja aluevalmentajille jaetaan Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa -vihkonen

3. STL:n miesten, naisten, nuorten maajoukkueiden ja eri valmennusryhmien valituille urheilijoille ja valmentajille sekä aluevalmentajille järjestetään antidopingluennot kerran vuodessa

4. Antidopingvalistus sisältyy valmentajakoulutukseen tasolta 2 lähtien

5. Valmentajakoulutuksessa tähdennetään alusta lähtien ohjaajan oman moraalin ja eettisen valintojen merkitystä sekä vastuuta lasten ohjaamisessa

Tiedotussuunnitelma

1. Antidopingtoiminnasta tiedotetaan liiton kotisivuilla osoitteessa www.tennis.fi .

2. Suomen Tennisliiton antidopingohjelma julkaistaan Antidopingtoimikunnan sivuilla ja Tennisliiton nettisivuilla osoitteessa www.tennis.fi.

3. www.tennis.fi–verkkosivuilla on linkki ADT:n verkkosivuille.

4. Seuroille postitetaan tiedote antidopingista seurapostin yhteydessä.

5. Seuroille luodaan infopaketti, jota voi seuratoiminnassa esitellä.

6. STL:n toiminnassa suoraan mukana olevat toimihenkilöt, valmentajat ja urheilijat ovat ADT:n postituslistalla.

7. STL:n kaikissa kilpailuohjeissa ja manuaaleissa on ohjeistus antidopingtoiminnasta.

Hallinnointi ja valvonta

STL:n huipputennis- ja maajoukkuetoimikunta päivittää vuosittain antidopingohjelman. STL:n hallitus hyväksyy antidopingohjelman vuosittain ja huipputennis- ja maajoukkuetoimikunta ohjaa ja valvoo toiminnan toteutumista.

Menettely dopingtapauksessa

Dopingasioissa kriisinhallinnan toimikunnan muodostavat liiton hallituksen puheenjohtaja, huipputennis- ja maajoukkuetoimikunnan puheenjohtaja, STL:n toimitusjohtaja, valmennus- ja nuorisopäällikkö ja viestintävastaava. Ryhmän toiminnasta vastaa hallituksen puheenjohtaja. Mahdollisten dopingtapausten sattuessa edetään voimassa olevien sopimusten, sääntöjen ja sitoumusten mukaisesti. Suomen Tennisliiton hallitus on hyväksynyt kriisiviestintäohjeen, jossa on määritelty menettelytavat mahdollisessa dopingtapauksessa.

Erivapausmenettely

Mikäli urheilijan terveyden ylläpito tai sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta. SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn (tasomäärittely nähtävissä SUEK:n verkkosivuilla) piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEK:n ohjeiden mukaisesti ennakkoon. SUEK:n erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Tennisliitto tiedottaa vuosittain urheilijoille tasomäärittelyyn kuuluvista kilpailuista. Urheilija on itse vastuussa siitä, että tietää missä kilpailuissa erivapaus on pitänyt hakea etukäteen.

Tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden kohdalla SUEK tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden ja/tai menetelmien käytölle on lääketieteellinen peruste. Tämän osoittamiseksi urheilijan tulee hakea erivapautta jälkikäteen.

Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden erivapauksista vastaa kansainvälinen Tennisliitto (ITF), riippumatta urheilijan iästä tai kansallisesta tasosta. Tennisliiton kilpailupäällikkö auttaa urheilijoita kansallisten ja kansainvälisten erivapauksien hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoa menettelystä ja hakemusten tekemisestä löytyy: http://www.itftennis.com/antidoping/tue/tue.aspx Tähän hakuprosessiin on varattava riittävästi aikaa.

 

Kilpailunjohtajan velvollisuudet ja ohjeet

Doping testejä tehdään sekä harjoituskaudella että kilpailuissa. Kilpailujen järjestäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että dopingtestejä voidaan suorittaa kilpailuissa sääntöjen mukaan. Järjestäjien on hyvä jo ennalta varautua dopingtesteihin (erityisesti arvokilpailut).

Testitilojen tulee olla sellaiset, että urheilijoita voidaan valvoa asianmukaisesti. Näytteenannonvalvojan pitää voida esteettä todistaa virtsanäytteen anto. Testiin liittyvät toimet on voitava suorittaa luottamuksellisesti urheilijan yksityisyydensuoja huomioon ottaen, ja asiaankuulumattomien henkilöiden pääsy testitiloihin pitää voida estää. Jos mahdollista, testitilan tulee muodostua kolmesta erillisestä tilasta, jotka ovat mielellään yhteydessä toisiinsa: odotushuone tai -alue, dopingtestihuone tai -alue sekä näytteenantotila (verinäytteiden ottoon erillinen tila).

Lisäohjeita kilpailunjärjestäjälle: https://www.suek.fi/ohjeet-kilpailujenjarjestajille