Kielletyt aineet ja menetelmät

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry julkaisee vuoden 2018 luettelon urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä 1.1.2018, jolloin luettelo tulee voimaan. Tutustuthan vuoden 2018 muutoksiin tästä.

Antidoping

Suomen Tennisliiton miesten, naisten, junioreiden maajoukkueiden sekä maajoukkuevalmentajien sopimukset velvoittavat toimimaan puhtain keinoin. Tennisliitto velvoittaa, että ko taho sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja sitoutuu olemaan osallistumatta minkäänlaiseen urheilukilpailujen manipulaatioon ja mikäli hän sellaista havaitsee joko itselle ehdotettuna tai muutoin, hän sitoutuu ilmoittamaan siitä välittömästi kyseisen urheilulajin lajiliitolle ja Suomen urheilun eettiselle keskukselle.

SUEK vastaa dopingvalvonnasta Suomessa. Dopingtestejä teettävät urheilijoille Suomessa SUEK, Maailman Antidopingtoimisto (WADA) ja kansainväliset lajiliitot. Testien käytännön suorittamisesta Suomessa vastaa useimmiten SUEK:n valtuuttama testiryhmä, kansainvälisissä kilpailuissa kansainvälisen lajiliiton edustajan alaisuudessa.

Dopingvalvonnan piiriin kuuluvat Suomen antidopingsäännöstön mukaan henkilöt, jotka osallistuvat säännöllisesti järjestettyyn urheilutoimintaan. Tällaisiksi henkilöiksi luetaan Tennisliiton toiminnassa mm. kilpailulisenssin lunastaneet, liittoon kuuluvien seurojen toiminnassa mukana olevat henkilöt ja urheilijan tukihenkilöt. Urheilijan tukihenkilöksi on määritelty Suomen antidopingsäännöstössä: valmentaja, ohjaaja, manageri, edustaja, joukkueen toimihenkilö, toimitsija, lääkäri, lääkintäryhmän jäsen, vanhempi tai kuka tahansa muu henkilö, joka työskentelee, hoitaa tai auttaa urheilukilpailuun osallistuvaa tai valmistautuvaa urheilijaa.

Testaustoiminta keskittyy, mutta ei rajoitu, ammattilaiskilpailuissa ja SM-kilpailuissa pelaaviin urheilijoihin. Testejä voidaan tehdä kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella.

Erivapaudet

Mikäli urheilijan terveyden ylläpito tai sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta. SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn (tasomäärittely nähtävissä SUEK:n verkkosivuilla) piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEK:n ohjeiden mukaisesti ennakkoon. Tällä hetkellä tasonmäärittelyn piiriin kuuluvat Tennisliigassa sekä Yleisten SM-kilpailuiden pääsarjassa pelaavat pelaajat. SUEK:n erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea tarvittavat erivapaudet etukäteen niin kilpaluiden ulkopuolella kuin kaikkiin kilpailuihin. Urheilija on itse vastuussa siitä, että tietää missä kilpailuissa erivapaus on pitänyt hakea etukäteen. Tutustu SUEK:n erivapaus-ohjeistukseen.

Tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden kohdalla SUEK tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden ja/tai menetelmien käytölle on lääketieteellinen peruste. Tämän osoittamiseksi urheilijan tulee hakea erivapautta jälkikäteen.

Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden erivapauksista vastaa kansainvälinen Tennisliitto (ITF), riippumatta urheilijan iästä tai kansallisesta tasosta. Lisätietoa menettelystä ja hakemusten tekemisestä löytyy: http://www.itftennis.com/antidoping/tue/tue.aspx Tähän hakuprosessiin on varattava riittävästi aikaa.

Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla urheilijat ja heidän tukihenkilönsä voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin.

Puhtaasti paras –verkkokoulutukseen kuuluu seitsemän moduulia, joissa on tietoa antidopingasioista. Kunkin moduulin suorittamiseen kuluu 3–4 minuuttia. Verkkokoulutus sopii myös oppitunnin mittaiseksi kokonaisuudeksi.

Moduuleissa on videoita ja harjoituksia. Kaikkia moduuleja ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat ohjelmaan. Kun kaikki moduulit on suoritettu, koulutuksesta saa sähköpostitse diplomin. Jokaisen moduulin jälkeen koulutuksen läpikäynyt saa ilmoittamaansa sähköpostiin yhteenvedon moduulin tärkeimmistä asioista.

Urheilijat voivat esimerkiksi ottaa kuvan suoritetusta diplomista ja jakaa kuvan sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #puhtaastiparas.

Verkkokoulutukseen pystyt kirjautumaan SUEKin internetsivujen kautta tai osoitteesta http://puhtaastiparas.fi.