Antidoping

Suomen Tennisliiton antidopingohjelma

Suomen Tennisliiton eettiset linjaukset

Suomen Tennisliitto toimii puhtaan urheilun lähtökohdista. Suomen Tennisliiton hallituksen hyväksymät arvot ovat yhdessä tekeminen, peli-ilo, eettisesti kestävä huippu-urheilu ja lajikulttuuri.

Suomen Tennisliiton toiminnan perustana ovat liikunnan ja urheilun korkeat eettiset arvot ja reilun pelin periaatteet. Suomen Tennisliitto on sitoutunut Suomen Liikunnan ja Urheilun, Suomen Olympiakomitean, Suomen Antidoping-toimikunnan, WADA:n ja tenniksen kansainvälisen kattojärjestön, International Tennis Federation, antidopingsäännöstöihin.Tennisliitto on mukana Suomen Antidopingtoimikunnan Puhtaasti Paras –hankkeessa ja on sitoutunut edistämään puhdasta urheilua.

Kasvatusohjelma

1. STL:n miesten, naisten, junioreiden maajoukkueiden ja eri valmennusryhmien valituille urheilijoiden, valmentajien ja aluevalmentajien ja STL:n muiden yhteistyötahojen sopimuksissa on SLU:n ohjeiden mukainen kirjallinen antidopingpykälä, joka velvoittaa toimimaan puhtain keinoin

2. STL:n miesten, naisten, junioreiden maajoukkueiden ja eri valmennusryhmien valituille urheilijoille, valmentajille ja aluevalmentajille jaetaan Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa -vihkonen

3. STL:n miesten, naisten, nuorten maajoukkueiden ja eri valmennusryhmien valituille urheilijoille ja valmentajille sekä aluevalmentajille järjestetään antidopingluennot kerran vuodessa

4. Antidopingvalistus sisältyy valmentajakoulutukseen tasolta 2 lähtien

5. Valmentajakoulutuksessa tähdennetään alusta lähtien ohjaajan oman moraalin ja eettisen valintojen merkitystä sekä vastuuta lasten ohjaamisessa

Tiedotussuunnitelma

1. Antidopingtoiminnasta tiedotetaan liiton kotisivuilla osoitteessa www.tennis.fi .

2. Suomen Tennisliiton antidopingohjelma julkaistaan Antidopingtoimikunnan sivuilla ja Tennisliiton nettisivuilla osoitteessa www.tennis.fi.

3. www.tennis.fi–verkkosivuilla on linkki ADT:n verkkosivuille.

4. Seuroille postitetaan tiedote antidopingista seurapostin yhteydessä.

5. Seuroille luodaan infopaketti, jota voi seuratoiminnassa esitellä.

6. STL:n toiminnassa suoraan mukana olevat toimihenkilöt, valmentajat ja urheilijat ovat ADT:n postituslistalla.

7. STL:n kaikissa kilpailuohjeissa ja manuaaleissa on ohjeistus antidopingtoiminnasta.

Hallinnointi ja valvonta

STL:n huipputennis- ja maajoukkuetoimikunta päivittää vuosittain antidopingohjelman . STL:n hallitus hyväksyy antidopingohjelman vuosittain ja huipputennis- ja maajoukkuetoimikunta ohjaa ja valvoo toiminnan toteutumista.

Menettely dopingtapauksessa

Dopingasioissa kriisinhallinnan toimikunnan muodostavat liiton hallituksen puheenjohtaja, huipputennis- ja maajoukkuetoimikunnan puheenjohtaja, STL:n toimitusjohtaja, valmennus- ja nuorisopäällikkö ja viestintävastaava. Ryhmän toiminnasta vastaa hallituksen puheenjohtaja. Mahdollisten dopingtapausten sattuessa edetään voimassa olevien sopimusten, sääntöjen ja sitoumusten mukaisesti. Suomen Tennisliiton hallitus on hyväksynyt kriisiviestintäohjeen, jossa on määritelty menettelytavat mahdollisessa dopingtapauksessa.